REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ta substancja czynna, to rekordzistka wśród leków…

15 stycznia 2020 10:54

Jeśli by zapytać przeciętnego Polaka o najlepszy sposób na walkę z przeziębieniem czy bólem głowy, z pewnością jednym z podanych medykamentów będzie bohaterka niniejszego artykułu. Bowiem nie ma chyba bardziej rozpoznawalnej nazwy wśród podstawowych leków niż Aspiryna i prawdopodobnie żadna inna marka preparatów leczniczych nie kojarzy się tak z jakością jak Bayer.

Historycy od dekad toczą spory, od jakiego momentu, etapu syntezy lub wydarzenia powinno liczyć się właściwie historię aspiryny (fot. Shutterstock)
Historycy od dekad toczą spory, od jakiego momentu, etapu syntezy lub wydarzenia powinno liczyć się właściwie historię aspiryny (fot. Shutterstock)

Choć oficjalnie liczy sobie nieco ponad 120 lat, historia aspiryny jest zdecydowanie dużo dłuższa. Co więcej, poznanie jej niuansów wydaje się momentami ciekawsze niż kryminał Agaty Christie, a zgłębienie tajników jej pierwszych wytwórców potrafi przyprawić o dreszcze i gęsią skórkę…

(Nie)uchwytne początki

Historia farmacji od dekad toczy spory, od jakiego momentu, etapu syntezy lub wydarzenia powinno liczyć się właściwie historię tego niezwykłego leku. Są tacy, którzy upatrują jej setki, a może i tysiące lat temu, gdy związki czynne, naturalnie występujące w surowcach roślinnych, a będące bezpośrednimi prekursorami syntetycznego kwasu acetylosalicylowego zostały uwiecznione w zapiskach jako przynoszące ulgę w bólu. Jednak próbując uchwycić się bardziej namacalnych faktów, musimy cofnąć się do wieku XVIII – w 1763 roku za sprawą Edwarda Stone’a w „The Royal Society in England” ukazał się artykuł opisujący szczegóły pięcioletnich eksperymentów w użyciu suchej sproszkowanej kory wierzby do leczenia gorączki. Jego badania dotyczyły możliwości leczenia febry – choroby spowodowanej zbiorem niejasnych symptomów, między innymi nawracającej gorączki, bólu i przemęczenia, które przez długi czas kojarzono z malarią.

REKLAMA

Do połowy XIX wieku użycie leków na bazie salicylanów stopniowo wzrastało, a lekarze zyskiwali coraz większą wiedzę na temat efektów, jakie leki te pomagały osiągnąć – użyteczność leków obniżały jednak nieprzyjemne skutki uboczne, zwłaszcza podrażnienie żołądka. Punktem zwrotnym było pojawienie się antyfebryny – acetanilidu – której zainspirował Carla Duisberga, kierownika sekcji badawczej małej firmy chemicznej Friedrich Bayer & Company, do rozpoczęcia systematycznych badań nad innymi środkami przeciwgorączkowymi.

REKLAMA

W tym miejscu moglibyśmy już skupić się na odkryciu przemysłowej metody otrzymywania farmaceutycznej postaci kwasu acetylosalicylowego w fabryce Bayera, jednak kilka słów należy się syntetycznym innowacjom, które ostatecznie doprowadziły do tego wydarzenia. Wiek XIX i rewolucja przemysłowa to stulecie węgla, wobec czego smoła węglowa stałą się jedną z najłatwiej dostępnych substancji. Badano jej możliwe zastosowanie, próbowano uzyskać użyteczne pochodne W 1859 roku, w Lipsku, Herman Kolbe zsyntetyzował kwas salicylowy z fenolu zawartego w smole węglowe i dwutlenku węgla – tak powstał pierwszy syntetyczny środek przeciwbólowy. W 1875r. po raz pierwszy wprowadzono salicylan sodowy jako lek przeciwgorączkowy i przeciwreumatyczny. Jedenaście lat później, na skutek pomyłki aptecznej, jednemu pacjentowi zamiast naftaliny sprawdzanej pod kątem użyteczności przeciwpasożytniczej wydano wspomniany już acetanilid, pochodną smoły węglowej, który ku zaskoczeniu obniżył gorączkę. I tu na scenę wkracza Duisberg.

Więcej na temat leków recepturowych przeczytasz w serwisie RECEPTURA.PL.

Duisberg, Hoffmann i Eichengrün

Uwagę Friedricha Carla Duisberga przykuło coraz szersze zastosowanie smoły węglowej. W fabryce Bayera stworzył program badawczy, który powołał do życia grupę farmakologiczną na czele z Arthurem Eichengrünem oraz grupę testującą leki ierowaną przez Heinricha Dresera. Cztery lata po wdrożeniu programu, w roku 1894 do przedsiębiorstwa dołącza trzeci aktor całego spektaklu – Felix Hoffmann, bowiem to właśnie to trio odegrało znaczące role w historii powstania tego leku. Sama nazwa powstała jako połączenie elementów:  a – od acetylosalicylowy, spir – od dawnej nazwy rośliny (wiązówki błotnej – dawniej Spirea ulmaria, współcześnie Filipendula ulmaria, z której początkowo uzyskiwano lek przeciwbólowy) oraz in – końcówki dodanej dla lepszego brzmienia.

Oficjalna wersja historii mówi, że Hoffmann chcący przynieść ulgę swemu ojcu w bólach reumatycznych, zaczął pracę nad przyjaźniejszą formą dotychczas stosowanego kwasu salicylowego, który podrażniał żołądek. Wrócił on do koncepcji Charlesa Frederica Gerhardta, który jako pierwszy uzyskał kwas acetylosalicylowy w 1853 – 10 października 1897 (zgodnie z notatkami sporządzanymi przez niego w laboratorium) Hoffman odkrył lepszą metodę uzyskiwania ASA z kwasu salicylowego skropionego bezwodnikiem octowym. Dwa lata później lek wszedł na rynek pod komercyjną nazwą, znaną do dziś.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

8 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

I co ciekawe wcale tak dużo firm nie wypuściło swoich odpowiedników...
Z polskiego to na maturze raczej "piontki" nie było?
Stały tekst: poproszę aspirynę bajerowską. Tak jakby była inna...
Bo u nas w Polsce strasznie mocno w głowach tkwi Polopiryna. Pewnie ze względu na cenę, która kilkanaście lat temu stanowiła bardzo duży argument przy wyborze.
Tak mówią w reklamie to i tak się przyjęło.
a dzisiejszych badań klinicznych by nie przeszła...

Powiązane artykuły

Krótka historia polskiego przemysłu farmaceutycznego Krótka historia polskiego przemysłu farmaceutycznego

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2018 roku w Polsce funkcjonowały aż 342...

Mózg i Błazen. Rozmowa z Jerzym Vetulanim Mózg i Błazen. Rozmowa z Jerzym Vetulanim

Mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych jest złożony i ciągle nie do końca poznany. Działanie ...

Apteczny worek Apteczny worek

Parafrazując tytuł jednego z filmów Marka Koterskiego można powiedzieć, że „Wszyscy jesteśmy aptekar...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz