REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ubiorek gorzki jako remedium stomachicum

6 listopada 2015 20:04

Łacińska nazwa rodzaju Ubiorek pochodzi od Iberii, dawnej nazwy regionu geograficznego, odpowiadającego terenom dzisiejszej Hiszpanii. Te jednoroczne bądź wieloletnie zimozielone krzewinki, rozprzestrzenione niegdyś na Półwyspie Iberyjskim, dobrze radzą sobie również w klimacie umiarkowanym, gdzie rosną dziko bądź są uprawiane jako rośliny kwitnące o niskich wymaganiach.

Rodzaj Iberis L., należący do rodziny krzyżowych (Cruciferaceae), liczy około 50 gatunków, z których w ziołolecznictwie wykorzystuje się zwłaszcza:

– ubiorka gorzkiego (Iberis amara),
– ubiorka okółkowego (Iberis umbellata)
– ubiorka wiecznie zielonego (Iberis sempervirens).

REKLAMA

Ubiorek tradycyjnie stosowany był jako remedium stomachicum w niestrawności, wzdęciach, chorobie refluksowej przełyku oraz wrzodach. Substancja roślinna posiada także właściwości żółcipędne, spazmolityczne i przeciwzapalne oraz słabą aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą. We współczesnej fitoterapii zastosowanie znalazł ekstrakt z ubiorka gorzkiego, wchodzący w skład mikstury ziołowej Iberogast, polecanej w zespole jelita wrażliwego i problemach trawiennych.

REKLAMA

Składniki aktywne

Wszystkie części rośliny zawierają charakterystyczne dla rodziny krzyżowych glukozynolaty, będące glikozydami posiadającymi w swojej strukturze atom siarki. Związki te znane są nie tylko z cennych właściwości antynowotworowych i chemoprewencyjnych, lecz także niekorzystnego wpływu goitrogennego na tarczycę. Najważniejszym glukozynolatem, występującym w ubiorku jest glukoiberyna, którą często wykorzystuje się jako związek referencyjny, służący do określania tożsamości i standaryzacji przetworów z ubiorka. Za gorzki smak roślin z gatunku Iberis, które bywają z tego względu zaliczane do substancji goryczkowych, odpowiada triterpen – kukurbitacyna. To ona odpowiada za gorzkawy posmak ogórków czy dyni, lecz jest silnym przeciwutleniaczem i działa przeciwbakteryjnie. W świeżym zielu ubiorka znajdziemy także kwasy tłuszczowe: palmitynowy, linolowy czy linolenowy oraz flawonoidy – głównie kemferol i kwercetynę i ich pochodne a także związki aminowe.

Aktywność farmakologiczna

REKLAMA

Skuteczność ubiorka w zespole jelita drażliwego (IBS) i schorzeniach związanych z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego opiera się na jego dwukierunkowym wpływie na mięśniówkę gładką żołądka i jelit. W badaniach in vivo, przeprowadzonych na świnkach morskich stwierdzono, iż świeży ekstrakt I. amara zwiększa tonus mięśniówki gładkiej trzonu i dna żołądka oraz napięcie segmentów jelita uprzednio wykazujących atonię i osłabioną siłę skurczu. W innym badaniu udowodniono z kolei działanie spazmolityczne etanolowego ekstraktu z ubiorka na mięśniówkę jelit, której skurcz wywoływano podaniem acetylocholiny. Składniki świeżego ekstraktu posiadają powinowactwo do receptorów muskarynowych w obrębie jelita cienkiego, co dodatkowo sprzyja jego zastosowaniu w stanach spastycznych związanych z IBS. Gorycze, występujące w zielu ubiorka, na drodze odruchu stymulują wydzielanie soku żołądkowego oraz żółci, jednak niektóre składniki ekstraktu prawdopodobnie mają zdolność hamowania sekrecji kwasu solnego stymulowanej histaminą. Dodatkowym atutem przetworów z ubiorka w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego może być także pewna aktywność przeciwbakteryjna wobec Helicobacter pylori, Gram-ujemnej pałeczki, uważanej za czynnik etiologiczny choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Wykorzystane źródła i strony internetowe:

Ubiorek – Iberis w praktycznej fitoterapii.

Jaki B. et al.: Evaluation of Glucoiberin Reference Material from Iberis amara by Spectroscopic Fingerprinting, Journal of Natural Products, 2002, 65, 517-522;
Reichling J., Saller R.: Iberis Amara L. (Bittere Schleifenblume) – Profil einer Heilpflanze, Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd 2002, 9, 21–33;
Schemann M. et al.: Region-specific effects of STW 5 (Iberogast) and its components in gastric fundus, corpus and antrum, Phytomedicine, 2006, 13, 90-99;

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteka jako punkt szczepień Apteka jako punkt szczepień

O możliwości wykonywania szczepień przez farmaceutów mówiło się już od dłuższego czasu, jednak do te...

Ty nie masz jeszcze apteki. I to Ciebie męczy! Ty nie masz jeszcze apteki. I to Ciebie męczy!

Nie zgadzam się na bezpodstawne walenie we mnie i moją dwuletnią społeczną pracę, w dodatku nikczemn...

Farmaceutyczne kolosy Farmaceutyczne kolosy

Czy wertując apteczne szuflady w poszukiwaniu preparatu dla oczekującego przy pierwszym stole pacjen...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz