WIF w Poznaniu sprzyjał „odwróconemu łańcuchowi dystrybucji”?

WIF w Poznaniu sprzyjał „odwróconemu łańcuchowi dystrybucji”?

Kilka miesięcy temu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Jej wyniki udostępniono 16 października w Biuletynie Informacji Publicznej GIF. Przy tej okazji ujawniono, którzy Inspektorzy „sprzyjali” odwróconemu łańcuchowi dystrybucji…

Liczący sobie niecałe 20 stron dokument, udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej GIF, to „Wystąpienie Pokontrolne”, w którym została podsumowana cała kontrola NIK. Wynika z niego, że praca Głównego Inspektora Farmaceutycznego była oceniania głównie w kontekście walki z procederem „odwróconego łańcucha dystrybucji”. Kontrolerzy NIK przyglądali się sposobowi realizowania wszystkich przepisów umożliwiających walkę z nielegalnym wywozem leków za granicę. Działalność GIF została pod tym względem oceniona pozytywnie. Przy okazji ujawniono jednak ciekawe szczegóły dotyczące pracy Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych…

Jednym z bardzie intrygujących fragmentów „Wystąpienia Pokontrolnego” jest ocena prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru nad Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi. Z dokumentu można dowiedzieć się między innymi, że GIF w latach 2012 do 2015 przeprowadził 16 kontroli w podległych sobie inspektoratach. Kontrole dotyczyły zagadnień związanych z realizacją zadań takich, jak sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem apteki i punktów aptecznych, wydawanie decyzji i realizacjach wniosków pokontrolnych. GIF ocenił pozytywnie tylko jeden inspektorat, a pozytywnie z drobnymi uchybieniami dwa. Ocenę pozytywną z zastrzeżeniem otrzymały dwa inspektoraty, a pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości dwa kolejne. Działalność dwóch WIF została oceniona negatywnie: w Warszawie i Poznaniu.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie został w ten sposób oceniony z powodu niewykonania poleceń GIF w zakresie kontroli wskazanych placówek obrotu produktów leczniczych oraz braku nadzoru i zdecydowanych działań w zakresie „odwróconego łańcucha dystrybucji”. Do tego dochodziły braki protokołów z czynności kontrolnych, nieskuteczność w egzekwowaniu wydawanych zaleceń pokontrolnych oraz brak ewidencji wyjść służbowych.

Jeszcze gorzej pod tym względem wyglądała sytuacja w Poznaniu, kiedy funkcję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego pełnił dr n. farm Kazimierz Jakubiec. Jego praca została oceniona negatywnie z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych, niewszczęcia postępowań wobec podmiotów uczestniczących w „odwróconym łańcuchu dystrybucji” i prowadzenia postępowań administracyjnych w sposób przewlekły, co umożliwiło podmiotom naruszającym prawo uniknięcie odpowiedzialności. Do tego poznański WIF uchylał się od wykonywania poleceń GIF nakazujących przeprowadzenie kontroli podmiotów uczestniczących w „odwróconym łańcuchu dystrybucji”!Warto przypomnieć, że dr n. farm. Kazimierz Jakubiec zrezygnował z funkcji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu w połowie września 2014 roku tłumacząc to brakiem środków na walkę z „odwróconym łańcuchem dystrybucji” i rosnącymi oczekiwaniami jego zwierzchników (więcej). Rzecznik prasowy GIF Paweł Trzciński przyznał, że do pracy dra Jakubca było sporo zastrzeżeń wyjaśnianych w czasie działań pokontrolnych (więcej). Nie mówiono jednak wtedy, jakie dokładnie były to zastrzeżenia – po opublikowaniu wyników kontroli NIK w połowie października już wiadomo.

Od stycznia 2015 funkcję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu pełni dr n. farm Grzegorz Pakulski. Z kolei dr n. farm. Kazimierz Jakubiec od kilku miesięcy jest kierownikiem własnej apteki w Poznaniu. 21 listopada planuje startować w wyborach na prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Czy farmaceuci z tego rejonu, znając okoliczności jego rezygnacji z funkcji WIF i ocenę jego pracy przez GIF, powierzą mu tę funkcję?

Wystąpienie Pokontrolne NIK do pobrania

Korzyści z wywozu leków były kolosalne. Jeden z podejrzanych zarabiał miesięcznie ok. 600 tys. zł (fot. Mazowiecka Policja)Wywozili leki jako "usługi...

W minionym tygodniu Policja zatrzymała 11 osób biorących udział w nielegalnym wywozie leków z...

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu udostępnia procedurę stworzoną przez CSIOZ (fot. Shutterstock)Kierownik nieobecny w aptece - jak...

CSIOZ przygotował procedurę zakładania konta apteki w systemie P1 dla farmaceutów, którym...

Rodzina zmarłego nie wierzy, by mógł on popełnić samobójstwo. Na wolności czekała na niego ukochana kobieta i dziecko (fot. Shutterstock)Zmarł wskutek zatrucia promazyną, choć...

Wojciech Babiuk, 24-letni więzień aresztu śledczego w Toruniu, zmarł w tajemniczych...

Polscy eksperci przeciwni pomysłowi Komisji Europejskiej (fot. Shutterstock)Wspólny kalendarz szczepień - czy...

W obawie przed chorobami zakaźnymi Komisja Europejska rozważa wprowadzenie ogólnego kalendarza...

Zdarzają się takie apteki, w których pracują farmaceuci będący też ich właścicielami, niemogący pozwolić sobie na uczestnictwo w szkoleniu. W takich przypadkach w progi apteki zawita indywidualny trener, gotowy odpowiedzieć na każde pytanie (fot. MZ)E-recepty : Czy styczeń 2019 roku...

E-recepty mają być ukłonem w stronę pacjentów, którzy dzięki temu nie będą stać w kolejkach do...