REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wybory do samorządu aptekarskiego. O co w tym wszystkim chodzi?

28 maja 2019 11:24

W całej Polsce odbywają się lub za chwilę będą odbywać się wybory do samorządu aptekarskiego. Czy farmaceuci wiedzą na czym polegają i jak przebiegają? I co najważniejsze – czy wiedzą w ogóle kogo wybierają i po co? Oto kilka podstawowych informacji, które warto przyswoić przed podjęciem decyzji…

Zdecydowanie najgorętszą informacją mijającego weekendu jest zmiana prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej (fot. Shutterstock)
Najbardziej nieprzyjemne są sytuacje, gdy niezależnie od wiedzy, umiejętności czy dotychczasowego zaangażowania kandydat jest skreślany ze względu na zaszufladkowanie w związku z aktualnym miejscem pracy (fot. Shutterstock)

Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu aptekarskiego, jako reprezentację zawodowych społecznych i gospodarczych interesów tego zawodu[1]. Przynależność do samorządu zawodowego jest ustawowym przywilejem dostępnym jedynie dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (m. in. lekarzy, adwokatów, doradców podatkowych), jakim bez wątpienia są też farmaceuci.

Zadaniem samorządu aptekarskiego jest w szczególności [2]:

1) reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów;
2) troska o zachowanie godności i niezależności zawodu;
3) kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej;
4) integracja środowiska zawodowego;
5) sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu;
6) współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;
7) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
8) prowadzenie działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin;
9) zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;
9a) udzielanie informacji dotyczących zasad wykonywania zawodu, zasad etyki zawodowej, przepisów dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych;
10) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

REKLAMA

W zależności od tego, do której z dwudziestu okręgowych izb aptekarskich należymy, możemy być w większym lub mniejszym stopniu zadowoleni z tego, w jaki sposób nasz lokalny samorząd aptekarski wywiązuje się z powyższych zadań. Najprostszą formą wyrażenia zarówno aprobaty jak i niezadowolenia dla poczynań władz Izby jest udział w wyborach członków organów Okręgowych Izb Aptekarskich. Odbywają się one raz na 4 lata i czas ten przypada właśnie w bieżącym roku.

REKLAMA

Czas wyborów

Karuzela wyborcza ruszyła w marcu 2019 (swoich delegatów wybrali już członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie), a zakończy się na początku przyszłego roku: VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy odbędzie się w dniach 24-26 stycznia 2020. Warto w tym wyjątkowym czasie w pełni skorzystać ze swojego czynnego i biernego prawa wyborczego.

Niestety, zaledwie kilka procent farmaceutów bierze udział w wyborach. Tak fatalna frekwencja jest w mojej ocenie wynikiem z jednej strony braku świadomości zasad funkcjonowania izb aptekarskich wśród młodych farmaceutów, jak i zniechęceniem do aktywności społecznej u osób o większym doświadczeniu pracy w zawodzie. Obydwie przyczyny obciążają niestety tych, którzy przez ostatnie niemal 30 lat stali na czele naszego samorządu. W konsekwencji, wiele osób przez całą swoją pracę zawodową ani razu nie wybierało swoich przedstawicieli w OIA. Z tego względu ordynacja wyborcza do samorządu aptekarskiego może być dla wielu magistrów farmacji nieznana lub niezrozumiała.

Kto stanowi najwyższą władzę?

Najwyższą władzą okręgowej izby aptekarskiej jest okręgowy zjazd aptekarzy. W okręgowym zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb aptekarskich osobiście lub przez swoich delegatów. Delegatów wybiera się i odwołuje na zebraniach zwoływanych w poszczególnych rejonach, obejmujących część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa rada aptekarska [3]. Panuje tutaj pełna dowolność. Rekordzistka – Śląska Okręgowa Izba Aptekarska – ma aż 22 rejony. Niektóre z nich są tak małe, że wybiera się zaledwie dwóch lub trzech delegatów.

Na przeciwnym krańcu są OIA w Kaliszu, Olsztynie, Środkowopomorska OIA w Koszalinie czy Zachodniopomorska OIA. Tam, ze względu na niewielką ilość członków zrezygnowano z wyboru delegatów i do udziału w Okręgowym Zjeździe Aptekarzy uprawnieni są wszyscy członkowie Izby, czyli kilkaset osób.

REKLAMA

Zanim pójdziemy na wybory

Pamiętajmy o obowiązku aktualizacji miejsca pracy i miejsca zamieszkania w rejestrze farmaceutów prowadzonym przez OIA. Część Izb przydziela do rejonu według adresu wykonywania zawodu, inne na podstawie adresu zameldowania. Tutaj również każda Okręgowa Rada Aptekarska podejmuje decyzje suwerennie. Na przykład OIA w Warszawie dzieli farmaceutów nie tylko na podstawie kryteriów geograficznych. Wyróżniono także cztery rejony, które dla uproszczenia nazwę „funkcyjnymi”. Osobno swoich przedstawicieli wybierają Młodzi Farmaceuci (posiadający PWZ krócej niż 5 lat), Seniorzy (emeryci nie wykonujący zawodu), pracownicy aptek szpitalnych i pracownicy hurtowni farmaceutycznych. Dzięki temu pluralizm w stołecznym samorządzie jest niejako „zadekretowany”.

Niezależnie od tego jak i według jakich kryteriów nasza Izba podzieliła swoich członków na grupy wybierające swoich delegatów (każde powyżej zaprezentowane rozwiązanie ma swoje wady i zalety), najgorsze co może nas spotkać, to przyjść na zebranie, na którym okaże się, że nie ma nas na liście osób uprawnionych do głosowania. Dlatego koniecznie trzeba upewnić się, że wiemy, do którego rejonu wyborczego jesteśmy przypisani!

Niestety, informacje o terminach i miejscach spotkań wyborczych są często podawane przez izby aptekarskie z zaledwie kilkunastodniowym wyprzedzeniem. Utrudnia to odpowiednie ułożenie grafiku w aptece w taki sposób, aby osoby chętne mogły udać się na wybory. Nie wspominając już o innych, prywatnych planach, które często ustalamy wcześniej niż 2-3 tygodnie przed wydarzeniem. Zupełnie jakby obecność na wyborach zaledwie niewielkiej grupy osób (zazwyczaj wyłącznie tych, którzy znali datę spotkania jeszcze przed jej upublicznieniem) nikomu nie przeszkadzała.

Jak i po co wybiera się delegatów?

Najdziwniejsze, o czym musimy pamiętać gdy już bierzmy czynny udział w wyborach, to że głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się przez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk tych kandydatów, na których głosujący NIE CHCE oddać głosu [4]. Daje to bardzo negatywne odczucia, jakbyśmy wybierali farmaceutów będących „mniejszym złem”. Warto pamiętać, że mamy więcej niż 1 głos. Możemy poprzeć (poprzez NIE SKREŚLENIE) maksymalnie tyle osób, ile mandatów jest do zdobycia w danym rejonie. W konsekwencji każdy de facto głosuje na inną liczbę kandydatów. Z tego względu ordynacja wyborcza promuje duże, dobrze zorganizowane grupy.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Tak, świetnie! Wybory! Dużo o tym artykułów się pojawia, to wybory tu, to tam. Tylko brak jest podstawowych informacji (zarzut oczywiście do izb, a nie do autora tekstu, choć może ma wiedzę w tym temacie!) kiedy, gdzie, kto, na kogo, JAK ZOSTAĆ KANDYDATEM. A każda OIA ma swoją stronę, mogłaby podać podstawowe informacje. Bo jak mi wyślą list, to ja nawet nie wiem gdzie on pójdzie (wiem, powinienem zaktualizować, ale mamy XXI w.)...
Szkoda, że nikt mądry nie postanowił zaspokoić mojej ciekawości :D
Istnieją bardzo duże rozbieżności pomiędzy Izbami w kwestii informowania farmaceutów o wyborach. Na plus wyróżniają się tu na razie OIA w Warszawie, Katowicach (nawet wysyłają SMS!), Rzeszowie, Krakowie, Lublinie. Na drugim biegunie jest np. Opole, gdzie jedyną formą przekazania informacji jest tradycyjny list. Nie muszę dodawać, że dzięki Poczcie Polskiej dochodzi on najczęściej (jeśli w ogóle) raptem z kilkudniowym wyprzedzeniem. A Pana Panie Piotrze, wybory w której OIA interesują najbardziej? Odpowiadając na Pana zapytanie zebrałem informacje o wyborach w najbliższych 3 tygodniach: 30.05 Nowy Sącz (OIA Kraków) 30.05 Jaworzno (Śląska OIA) 31.05 Tuchola (OIA Bydgoszcz) 31.05 Mikołów (Śląska OIA) 1.06 Włocławek (OIA Bydgoszcz) 1.06 Inowrocław (OIA Bydgoszcz) 3.06 Zabrze (Śląska OIA) 4.06 Tarnowskie Góry (Śląska OIA) 5.06 Zielona Góra (Lubuska OIA) 5.06 Bytom (Śląska OIA) 6.06 Siemianowice Śląskie (Śląska OIA) 7.06 Zawiercie (Śląska OIA) 7.06 Katowice (Śląska OIA) 8.06 Kraków (OIA Kraków) 8.06 Zamość (OIA Lublin) 10.06 Racibórz (Śląska OIA) 11.06 Jastrzębie Zdrój (Śląska OIA) 11.06 Nowa Sól (Lubuska OIA) 12.06 Chorzów (Śląska OIA) 12.06 Mysłowice (Śląska OIA) 14.06 Gliwice (Śląska OIA) 15.06 Sosnowiec (Śląska OIA) 17.06 Dąbrowa Górnicza (Śląska OIA) 18.06 Czeladź (Śląska OIA) 19.06 Pszczyna (Śląska OIA) Jeżeli ktoś coś wie o jeszcze innych zebraniach, można uzupełnić listę.
O! Dziękuję, wiem, ze przez najbliższe 3 tygodnie mam spokój.

Powiązane artykuły

Zmiana na stanowisku prezesa Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Zmiana na stanowisku prezesa Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

W miniony weekend odbył się VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy Lubuskiej Okręgow...

W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej po wyborach bez zmian W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej po wyborach bez zmian

Przez kolejne 4 lata prezesem Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej pozostanie mgr farm. Alina ...

W Katowicach i Białymstoku zmiany na czele samorządu aptekarskiego W Katowicach i Białymstoku zmiany na czele samorządu aptekarskiego

W miniony weekend odbyły się w kilku okręgowych izbach aptekarskich zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. W...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz