Wypunktowani z opieki farmaceutycznej

Wypunktowani z opieki farmaceutycznej

Do tej pory obowiązek gromadzenia punktów edukacyjnych przez farmaceutów w ramach szkoleń ciągłych był traktowany po macoszemu. Za brak zaliczenia okresu edukacyjnego nie groziły bowiem żadne konsekwencje. Sporo może się jednak zmienić w kontekście planowanego wprowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia opieki farmaceutycznej…

Każdy farmaceuta doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w ciągu 5-letniego okresu edukacyjnego musi zdobyć 50 punktów „miękkich” i 50 punktów „twardych” podczas najróżniejszych szkoleń. Nikt jednak do końca nie wie jakie konsekwencje grożą za niedopełnienie tego obowiązku. Odpowiednie akty prawne nie precyzują tej kwestii. Mówią jedynie o obowiązku ciągłego szkolenia, wymieniają sposoby zbierania punktów edukacyjnych, jednak nie wymieniają katalogu kar za opieszałość pod tym względem. W rezultacie większe konsekwencje spotykają farmaceutów za nieopłacanie składek na rzecz Izb Aptekarskich, niż niezaliczenie okresów edukacyjnych.

To się może jednak niedługo zmienić i to w sposób drastyczny. W projekcje ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz prawie farmaceutycznym w zakresie wdrożenia opieki farmaceutycznej, który na początku lutego został rozesłany przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji, znajduje się bowiem drobny zapis, który całkowicie zmienia sytuację. A mówi on, iż opiekę farmaceutyczną będzie mógł w aptece świadczyć wyłącznie farmaceuta, który ma zaliczony 5-letni okres szkoleń ciągłych (dodatkowy art. 90a w projekcie nowelizacji PF). Ilu takich farmaceutów mamy w Polsce? Śmiem twierdzić, że niezbyt wielu…Wprowadzenie takiego kryterium, pozwalającego na świadczenie opieki farmaceutycznej, może się wydawać dość kontrowersyjne. Wielu farmaceutów, jeśli dojdzie do wprowadzenia na tych warunkach opieki farmaceutycznej w Polsce, z pewnością obudzi się z przysłowiową „rękę w nocniku”. Mnóstwo doświadczonych magistrów farmacji z długoletnim stażem, zostanie bowiem odciętych od możliwości świadczenia usługi dającej im przewagę konkurencyjną na rynku. Ucierpią też na tym apteki, które zatrudniają przede wszystkim młodych farmaceutów (nie ukrywajmy, że chodzi tu o apteki sieciowe), nie mających jeszcze takiego stażu pracy. W nich jedynym farmaceutą mogącym spełniać wspomniany obowiązek będzie kierownik aptek – choć i w tym przypadku wcale to nie będzie pewne, bo nie we wszystkich izbach zaliczenie okresu edukacyjnego jest warunkiem stwierdzenia rękojmi.

Czy zatem wprowadzenie takiego kryterium dla farmaceutów chcących świadczyć opiekę farmaceutyczną jest sprawiedliwe? Moim zdaniem tak – jak najbardziej. Po pierwsze dlatego, że pozwoli ono wyłonić do świadczenia tej usługi farmaceutów, którzy faktycznie dbają o podnoszenie swojej wiedzy i wykazują rzetelność oraz skrupulatność w wypełnianiu nałożonych na nich obowiązków. Po drugie będzie to doskonała motywacja dla pozostałych, do poważnego potraktowania obowiązku szkoleń ciągłych i zbierania punktów edukacyjnych.

Poza tym takie kryterium zdecydowanie podniosłoby wartość na rynku pracy farmaceutów regularnie uczestniczących w szkoleniach i zdobywających za nie punkty. Obecnie pracodawcy / właściciele aptek kompletnie nie zwracają na to uwagi. Nie wspominając już o tym, że obecnie farmaceuta chcący wziąć udział w jakimkolwiek szkoleniu, musi to robić poza godzinami pracy i na własny koszt! Do tej pory była to inwestycja czasu i pieniędzy, nie mająca realnego wpływu na warunki zatrudnienia. Taki farmaceuta zyskiwał jedynie wiedzę, którą mógł wykorzystać w pracy z pacjentem. Zyskiwał także na tym jego pracodawca, jednak raczej nie przekładało się to na wzrost wynagrodzenia pracownika czy jego „wartość” na rynku pracy. Wszystko jednak wskazuje na to, że wkrótce się to zmieni…

Apteki prowadzą obrót środkami spożywczymi, którymi są suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego (fot. Shutterstock)Kontrole Sanepidu w aptekach. Co...

Apteki, punkty apteczne lub sklepy zielarskie by prowadzić obrót suplementami diety, środkami...

Program "Karta Dużej Rodziny" nie jest sprzeczny z zakazami reklamy wynikającymi z art. 94a (fot. Shutterstock)Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna...

Najświeższy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego zakłada zamiany w art. 94a - dotyczącym...

Zdaniem GIF sąd I instancji pominął, że firma podejmując się prowadzenia działalności sprzecznej z prawem powinna była liczyć się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (fot. Shutterstock)Tymczasowa ochrona dla apteki, która...

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na...

IGWPAiA proponuje, by dostarczać leki i wyroby medyczne mogły również punkty apteczne (kierownik punktu lub wyznaczony technik farmaceutyczny) (fot. Shutterstock)Technicy farmaceutyczni też chcą...

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zgłosiła swoje uwagi, w ramach...

Łódzcy seniorzy po 65. roku życia mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych szczepień, które finansuje miasto (fot. Shutterstock)Grypa szaleje, a szczepionek brakuje

W łódzkich aptekach brakuje szczepionek przeciwko grypie. Farmaceuci informują, że problemy z...