Z opieką farmaceutyczną dookoła świata | Strona 3 | mgr.farm

Z opieką farmaceutyczną dookoła świata - Page 3

Z opieką farmaceutyczną dookoła świata

Autor: Emilia Krupa

Opieka farmaceutyczna nie jest wynalazkiem ostatnich lat. W różnych formach funkcjonuje na świecie już od kilku dekad. Oto krótki przegląd zasad jej świadczenia w wybranych krajach na całym świecie. Czy któreś z nich nadają się do wdrożenia w Polsce?

Kraje, w których funkcjonuje opieka farmaceutyczna można by wymieniać w nieskończoność: Finlandia, Dania, Niemcy, Nowa Zelandia…

Oprócz tego funkcjonują w aptekach również programy: kontroli wagi oraz rzucania palenia, kontroli ciśnienia i cukru, a także porady tematyczne oraz specjalistyczna obsługa osób uzależnionych od narkotyków czy Electronic Prescribing System (EPS) – program będący nadal w fazie testów, służący do przesyłania recept bezpośrednio do konkretnej apteki, którą wskaże dany pacjent.

Wśród aptek występuje bardzo duża konkurencja i prześciganie się na dostępne dla pacjenta usługi. Aptekarz w Wielkiej Brytanii po odbyciu specjalnych kursów może otrzymać uprawnienia do przepisywania leków na receptę lub w ramach kontynuacji bez konieczności wizyty pacjenta u lekarza. Także po odbyciu specjalnego przeszkolenia farmaceuta może wykonywać szczepienia przeciw grypie czy rakowi szyjki macicy. Bardzo wiele ułatwiających życie pacjenta czynności może wykonać farmaceuta w aptece podczas specjalnej, prywatnej konsultacji. Prócz wyżej wymienionych, może wydać pacjentowi np. Viagrę bez recepty (warunkiem są aktualne badania i brak przeciwwskazań), darmowe prezerwatywy nastolatkom, a po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentką także pigułkę „antykoncepcji awaryjnej”. Ponadto, farmaceuta może także odesłać pacjenta, nawet w trybie pilnym, z powrotem do lekarza na konsultację w przypadku przerwania kuracji lub wystąpienia działań niepożądanych. Programy proponowane przez NHS są refundowane, a apteka może dobrowolnie przystąpić do ich realizacji.

Warto też wspomnieć, że w brytyjskich aptekach nie ma receptury. Usługę taką świadczy zewnętrzna, certyfikowana firma specjalizująca się w produkcji tego typu leków. Wykonywanie leków jest jednak coraz rzadsze nawet mimo takiej optymalizacji kosztów oraz wykorzystania środków.

Proporcje rynku brytyjskiego wskazują na mieszany udział dużych sieci aptecznych, mniejszych sieci oraz aptek indywidualnych. Według danych statystycznych NHS za lata 2014-2015 niezależne apteki stanowią 38,5% wszystkich aptek na rynku brytyjskim, podczas gdy pozostała część (ponad 60%) jest rozdzielona na różnego rodzaju sieci, między innymi małe sieci (9% rynku), duże sieci (44,7%), supermarkety (6,8%).

Węgry

Wdrażanie opieki farmaceutycznej na Węgrzech jest regulowane przez konkretne przepisy prawa. Farmaceuta chcący ją prowadzić musi uzyskać licencję. Tamtejsze uniwersytety medyczne powoli przystosowują się do nowej rzeczywistości wprowadzając kształcenie z opieki farmaceutycznej do programu nauczania pierwszego semestru piątego roku studiów. Regulacja opieki farmaceutycznej opisana jest w osobnej dyrektywie, w której znajdują się zobowiązania farmaceutów do:

• oceny interakcji stosowanych przez pacjenta leków
• raportowania zgłoszeń działań niepożądanych
• wydawania odpowiedników zgodnie z nazwami międzynarodowymi oraz własnymi kompetencjami
• współdziałanie z pacjentem na rzecz polepszenia jego edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa lekowego
• zapewnienie odpowiednich porad fachowych

Dodatkowo farmaceucie za usługę farmaceutyczną przysługuje opłata związana z uznaniem przez państwo wysokich kompetencji farmaceutów oraz ich korzystnego wpływu na oszczędności w budżecie.

Strony

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.