REKLAMA
Magazyn mgr.farm

ZSMOPL – instalacja certyfikatu apteki

1 marca 2019 10:18

ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktem Leczniczym) jest to system, w założeniach którego jest stałe monitorowanie obrotu lekiem prowadzonym przez apteki i hurtownie farmaceutyczne. Już od 1 kwietnia 2019 powinna być podłączona do niego każda apteka w Polsce. Co oznacza, że czasu na podłączenie nie pozostało zbyt wiele…

Nowa funkcja w ZSMOPL optymalizuje poprawne raportowanie danych przekazywanych przez podmioty zobowiązane (fot. Shutterstock)
każda apteka może rocznie zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych kosztów, jakie wiążą się z koniecznością zakupu komercyjnego certyfikatu na wolnym rynku (fot. Shutterstock)

Procedurę zakładania konta na platformie P2 opisałem w jednym z moich wcześniejszych artykułów (czytaj więcej: Jak założyć konto apteki w ZSMOPL? Oto krótka instrukcja). Tym zajmiemy się ostatnim etapem przygotowania apteki do podłączenia, a mianowicie instalacją certyfikatu. Jeszcze do niedawna CSIOZ informował wszystkie apteki, że powinny zakupić komercyjny certyfikat, aby móc przesyłać dane do systemu ZSMOPL. Jednak dnia 4.10.2018 w krótkim komunikacie poinformowano aptekarzy o możliwości wykorzystania certyfikatu z platformy P1.

W związku ze zbliżającym się terminem obowiązkowego raportowania obrotu produktami leczniczymi proponujemy, aby wszystkie podmioty zobowiązane rozpoczęły raportowanie do ZSMOPL produktów leczniczych zagrożonych niedostępnością, zgodnie z Obwieszczeniami publikowanymi przez Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REKLAMA

Powyższe działania mają na celu lepsze przygotowanie podmiotów raportujących do przekazywania pełnego zakresu danych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

REKLAMA

Jednocześnie informujemy o możliwości podpisania komunikatu przesłanego ZSMOPL przy wykorzystaniu certyfikatu używanego przez Państwa w systemie P1.”

Oznacza to, że każda apteka może rocznie zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych kosztów, jakie wiążą się z koniecznością zakupu komercyjnego certyfikatu na wolnym rynku.

Zakładam, że obecnie prawie każda apteka w Polsce posiada już certyfikat niezbędny do podłączenia się do platformy P1. Jeśli jednak go nie ma, to procedurę jego uzyskania również już opisałem wcześniej w artykule (czytaj więcej: Podłączanie do P1 dla opornych – e-recepta).

Mając certyfikat z P1 można go stosunkowo łatwo użyć w P2. Jak to zrobić?

REKLAMA

Krok 1

Na początku przechodzimy na stronę https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl/.


Krok 2

Wybieramy Zaloguj przez P2SA / Login/Hasło.


Krok 3

Wpisujemy login apteki i hasło.


Krok 4

Jeśli dawno temu logowaliśmy się do systemu P2 to system zaproponuje zamianę starego hasła nowe, którą wykonujemy pamiętając o konieczności zapisania na kartce nowego hasła!


Krok 5

Następnie pojawia się komunikat przedstawiony na grafice poniżej.


Krok 6

Wybieramy aptekę klikając na przycisku Wybierz.


Krok 7

Pojawia nam się strona na której wybieramy kwadrat z napisem moje konto.


Krok 8

Na stronie Podgląd danych twojego konta klikamy na przycisku Importuj certyfikat (znajduje się on na dole strony w prawym rogu).


Krok 9

Otwiera się nam okienko importu gdzie wskazujemy lokalizację w jakiej zapisany jest nasz plik certyfikatu z P1 (wybieramy plik z literami wss w nazwie i rozszerzeniem pem).


Krok 10

Pojawia się nam komunikat proszę czekać i po chwili certyfikat jest zaimportowany.


Krok 11

Na koniec wybieramy opcję Zapisz i wyślij.


Krok 12

Powinien się nam pojawić komunikat Sukces twoje dane zostały zmienione.


I to koniec całej procedury instalacji certyfikatu.

Teraz pozostaje nam jedynie czekać na wersję softu aptecznego, która będzie mogą wysyłać informacje do systemu ZSMOPL. Zapewne główny dostawca oprogramowania aptecznego w Polsce już taką posiada, ale ja niestety z tego oprogramowania nie korzystam 😉

Dalsze kroki zależą już wyłącznie od programu, jaki jest używany w aptece…

 

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jak dobrze, że znowu nie trzeba kupować certyfikatu, bo już jeden nam przepadł. Konto na P2 już rok temu założone, za resztę zabiorę się już w przyszłym tygodniu :) Instrukcja na pewno się przyda. :)
Sukces :) Moje dane zostały zmienione :) Dzięki za przejrzystą instrukcję! Teraz tylko skonfigurować KS mi zostaje :)
Miło słyszeć , że komuś się to przydało ;-) No i ok 100 zł zaoszczędzone które można wydać na inne przyjemności niż certyfikat na 2 lata ? :-)

Powiązane artykuły

MZ będzie tropić hurtownie farmaceutyczne nie realizujące zamówień MZ będzie tropić hurtownie farmaceutyczne nie realizujące zamówień

W środę 10 lipca wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wystosował odpowiedź do Elżbiety Piotrowskiej...

ZSMOPL coraz bliżej. To ostatni moment dla aptek… ZSMOPL coraz bliżej. To ostatni moment dla aptek…

Już tylko kilka dni dzieli nas od wejścia w życie obowiązku raportowania w ramach Zintegrowanego Sys...

7 stycznia przerwa w działaniu ZSMOPL 7 stycznia przerwa w działaniu ZSMOPL

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje o planowanej przerwie oraz utrudnieniach w...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz