angielini piascledine

Farmaceuto, zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie.

Tym razem tematyka dotyczy produktów wzmacniających stawy.

PO 65. ROKU ŻYCIA

AŻ 80% POPULACJI

MA OBJAWY RADIOLOGICZNE CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW1

3 główne grupy ryzyka
choroby zwyrodnieniowej stawów

wiek
otylosc-kliniczna
plec
1. NFZ o zdrowiu. Polipragmazja. Warszawa: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Departament Analiz i Innowacji; 2020.

Podziel się z nami Twoją wiedzą oraz opinią w zakresie rekomendacji preparatów pacjentowi.

Dziękujemy!

Pytania wielokrotnego wyboru, możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

woman-doctor
1. Jakie substancje lecznicze rekomendujesz najczęściej pacjentom przychodzącym do apteki po pomoc w łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów?
2. Który z czynników jest decydujący przy wyborze leku przez pacjentów na objawy choroby zwyrodnieniowej stawów?
3. Który z tych preparatów regenerujących chrząstkę stawową najchętniej Pan/Pani rekomenduje pacjentom?
4. Czy rekomendujesz pacjentom produkt Piascledine?
Sprawdź swoją wiedzę na temat produktu Piascledine!
5. Co wchodzi w skład leku Piascledine?
Sprawdź swoją wiedzę na temat produktu Piascledine!
6. ASU, substancja wchodząca w skład leku Piascledine to:
Sprawdź swoją wiedzę na temat produktu Piascledine!
7. Produkt leczniczy Piascledine wykazuje działanie:
Sprawdź swoją wiedzę na temat produktu Piascledine!
8. Wskaż zalety produktu Piascledine, które mają wpływ na Twoją rekomendację
Sprawdź swoją wiedzę na temat produktu Piascledine!
8. Wskaż podpunkty, które mają wpływ na to, że nie rekomendujesz produktu Piascledine pacjentom:

Metryczka

Stanowisko

Staż pracy na stanowisku:

Zatrudnienie w miejscowości:

Apteka:

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!