REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ankara

8 grudnia 2017 11:26

Najkrótsza rekomendacja książki Leona Pawlika pt. „Ankara” brzmi: autor i bohater są farmaceutami. Główna postać, podporucznik rezerwy Roman Kowalik, lat dwadzieścia siedem, z zawodu farmaceuta, odsługuje służbę wojskową w składnicy sanitarnej. Akcja powieści rozgrywa się w latach 1967-69 w małym miasteczku – Gołdapi. I właśnie o małomiasteczkowym życiu w małomiasteczkowym garnizonie w czasach głębokiego PRL-u opowiada Leon Pawlik…

„Ankarę” można zaliczyć w długi poczet powieści pijackiej, ballady pijackiej...

Gdzieś tam daleko, w szerokim świecie, dzieją się w tym czasie ważne rzeczy – izraelska armia walczy w wojnie sześciodniowej, wojska Układu Warszawskiego interweniują w Czechosłowacji, w większych miastach w Polsce rozgrywają się wydarzenia Marca 1968… ale do Gołdapi docierają tylko echa tych zdarzeń („Nikt nie sądził, by armia izraelska mogła posunąć się dalej i dojść aż do Gołdapi, jednak na wszelki wypadek w składnicy odbyły się ćwiczenia dla rezerwistów”). Nic nie zakłóca sennego życia w małym miasteczku. W stołówce nieprzerwanie króluje obiadowy zestaw obowiązkowy (zupa pomidorowa i kotlety mielone) i chyba nikt nie troszczy się zbytnio o skutki wydarzeń na świecie.

Służba w wojskowej składnicy sanitarnej jest monotonna. Bohaterowie, oficerowie o wdzięcznych nazwiskach (m.in. Hromadko, Śledziejko, Stryjek, Samczyc) przyozdobieni odznakami z wężem Eskulapa, po wypełnieniu nielicznych obowiązków służbowych, z tej monotonii i nudy przede wszystkim piją, to ich główna rozrywka. Inne ich zajęcia to „profesjonalna” produkcja bimbru z wykorzystaniem metalowej rurki, prawdopodobnie starego przewodu hamulcowego, przerobionej na chłodnicę („rurkę dokładnie oczyszczono, na końcach miała gwintowane kołnierze pozwalające na łatwe połączenie z kolumną rektyfikacyjną, zrobioną z metrowego odcinka rury mosiężnej, wygrzebanej przez mechanika ze sterty złomu”). Do tego oczywiście gra w pokera, świniobicie, hodowla pieczarek, rozmowy o kobietach i seksie (niektórzy na rozmowach nie poprzestają), dyskusje o filmach. A to wszystko odbywa się w wynajętym mieszkaniu pod okiem patrzącego z porteru Józefa Cyrankiewicza, któremu przyklejono wąsy Karola Marksa.

REKLAMA

Niektórym szanowanym przedstawicielom zawodu farmaceuty może się zakręcić w oku łezka tęsknoty za studenckimi czasami, gdy będą czytać o zastosowaniu poza wskazaniami sprzętu laboratoryjnego, o spożywaniu herbaty (lub innych płynów) ze zlewek. O wznoszeniu toastów platynowymi kieliszkami, piciu z kieliszków do płukania oka, firankach z niewyjałowionej gazy, których nie trzeba prać, bo można je potem wyrzucić i zrobić z gazy nowe. O zabawach pirotechnicznych z wybuchowym azydkiem jodu (trijodek azotu, NI3, syntetyzowany dla zabawy przez znudzonych wojskowych pigularzy, jest substancją niezwykle niestabilną, rozkładającą się w sposób wybuchowy pod wpływem lekkiego dotyku), sztafecie cztery razy sto (i nie chodzi tu o sto metrów), kabaretach „Dren 59” i „Cyrulik” i podobnych klimatach…

REKLAMA

Niemniej jednak, pomimo licznych przytaczanych przez autora męskich rozmów i lekkich rozrywek, nie ma w książce nic z chamstwa czy wulgarności. Jest naturalizm, ale połączony z humorem, absurdem, groteską. Bohaterowie są poczciwi, niekiedy nawet dobroduszni. Oficerowie przyjaźnią się, wspierają, pomagają sobie nawzajem przetrwać dwuletnią przymusową izolację. Alkohol, który spożywają w sporych dawkach, jest raczej, w ich przypadku, katalizatorem wrażliwości.

„Ankarę” można zaliczyć w długi poczet powieści pijackiej, ballady pijackiej, do której należy np. „Czuły barbarzyńca” Hrabala, „Moskwa-Pietuszki” Jerofiejewa, opowiadania Hłaski, „Colas Breugnon” Rollanda. Z pewnością książka spodoba się tym, którzy lubią Haszka i Szwejka, filmy Barei, „C.K. Dezerterów”, Sherlocka Holmesa… Oraz wielbicielom mądrości Kubusia Puchatka.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Absurdy aktu samoregulacji reklamy Absurdy aktu samoregulacji reklamy

Od prawie roku powtarzam jak mantrę, że nie wierzę w samoregulację farmaceutycznej branży reklamowej...

5 leków, które zmieniły świat 5 leków, które zmieniły świat

Ludzie od zawsze szukali możliwości poradzenia sobie z trapiącymi ich dolegliwościami. Odkrycie dzia...

Karciana ruletka Karciana ruletka

Podobno w aptekach nie ma już programów lojalnościowych. No cóż… Tyle jest w tym stwierdzeniu prawdy...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz