Magazyn mgr.farm

Antybiotykomania

16 lutego 2015 19:21

Panaceum na wszelkie dolegliwości – antybiotyk. Bolące gardło, męczący kaszel, osłabienie, pieczenie przy oddawaniu moczu, ropień zęba… Sposobem na wyleczenie wszystkich tych dolegliwości jest antybiotyk. Tak przynajmniej sądzi większość osób odwiedzających aptekę, którzy próbują zdobyć go bez recepty.

Zadziwia mnie powszechne przekonanie, że „antybiotyk” jest cudownym lekiem, który stanowi niezwyciężony oręż w walce z wszelkimi infekcjami. Nie bez powodu słowo „antybiotyk” umieszczam w cudzysłowie. Dla większości naszych pacjentów jest to bowiem magiczne słowo-klucz. Hasło dające przepustkę do natychmiastowego wyleczenia. W Polsce antybiotyki są niemiłosiernie mitologizowane. Jeśli tylko dziecko ma gorączkę, kaszel i katar to rodzic od razu biegnie do lekarza po „antybiotyk”. Kiedy dorosłego mężczyznę boli gardło i czuje się osłabiony, to idzie do zaprzyjaźnionego farmaceuty wyłudzić od niego „antybiotyk”. Jaki? Nieważne, byle tylko był to antybiotyk.

Wiedza pacjentów na temat antybiotyków kończy się na znajomości tego magicznego i mitologicznego słowa – „antybiotyk”. Na recepcie mogą pojawić się takie nazwy jak Auglavin, Cipronex czy Bioracef – pytanie pacjenta do farmaceuty zawsze będzie brzmiało tak samo: Czy to jest antybiotyk? Odpowiedź twierdząca rozwiewa wszelkie wątpliwości. Pacjenta nie interesuje, w jaki sposób zadziała taki lek. Jakie enzymy i w jakich bakteriach zablokuje, aby uniemożliwić dalsze rozprzestrzenianie się infekcji. Nikt nie wymaga od farmaceuty elaboratu na temat mechanizmu działania czy ewentualnych przeciwwskazań i efektów ubocznych stosowania takiego antybiotyku. Wszelkie obawy pacjenta są rozwiewane tym jednym słowem: „antybiotyk”. Dlaczego tak się dzieje?

Mitologizacja antybiotyków w naszym kraju sprawiła, że pacjenci ufają im bezgranicznie. Działania uboczne? Interakcje z pożywieniem? Rosnąca antybiotykoodporność? Kto by sobie tym zawracał głowę.

Skoro lekarz zapisał antybiotyk to znaczy, że sprawa jest poważna i koniecznie trzeba go zażyć. Co mnie interesuje, że z roku na rok w wyniku ich nadużywania coraz powszechniejszy staje się problem oporności? Najważniejsze jest żebym to ja wyzdrowiał – a antybiotyk jest jedynym i ostatecznym środkiem do osiągnięcia tego celu.

Pacjenci na temat antybiotyków wiedzą tyle co nic. W zasadzie nie powinno nas to dziwić, w końcu skąd mają czerpać wiedzę na nich temat? Pani Bosacka w „Wiem co kupuję” nic na ich temat nie powie, a firmy farmaceutyczne pielęgnują w nas przeświadczenie o ich bezpieczeństwie i skuteczności. To co, że co jakiś czas grupa naukowców nawołuje do ograniczenia liczby antybiotyków przepisywanych przez lekarzy? Pewnie Ci naukowcy to jacyś fanatycy, którzy nie dostali grantu naukowego i teraz mszczą się na sponsorach… Umysł pacjenta jest zmanipulowany i wyczyszczony z jakichkolwiek wątpliwości. Dla niego „antybiotyk” to panaceum na całe zło.

Tym co mnie jednak najbardziej przeraża to ignorancja i głupota fachowych pracowników systemu opieki zdrowotnej – zarówno lekarzy, jak i farmaceutów. Ci pierwsi wygłaszają teorie na temat antybiotyków, od których ręce opadają. Na własne uszy słyszałem, jak lekarz z pełnym przekonaniem twierdził, że pewien antybiotyk ma działanie antywirusowe. Z kolei pewna znana pani laryngolog stwierdziła, że antybiotyki mają działanie przeciwzapalne… Ręce opadają. Nie lepsi są farmaceuci. Większość z nich kompletnie nie rozróżnia antybiotyków od chemioterapeutyków – o konkretnych grupach substancji już nie wspominając. Jakby tego było mało niektórzy uginają się pod namowami pacjentów i wydają antybiotyki bez recepty lekarskiej – czasami wręcz wypisując receptę farmaceutyczną. Swoją drogą ciekawe co wpisują w przyczynie wydania leku – „nagłe zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta wynikające z ryzyka ataku furii i zawału w razie odmowy wydania mu antybiotyku”?

W Szwecji antybiotyki praktycznie nie istnieją w świadomości pacjentów. Tam lekiem na większość dolegliwości jest paracetamol… i łóżko. Antybiotyki podaje się tylko w skrajnych przypadkach – i to na ogół w szpitalach. W Polsce taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. Bez antybiotyków nasz naród nie przetrwałby kolejnej zimy…

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Symbole farmacji Symbole farmacji

Minęły już czasy, gdy farmaceuci pracowali jedynie w wiekowych rodzinnych aptekach z tradycjami – dz...

Farmaceutyczne kino – Mission Impossible Farmaceutyczne kino – Mission Impossible

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że największym zagrożeniem dla naszej cywilizacji są… wirusy. To...

„Bogowie” nagrodzeni Złotymi Lwami „Bogowie” nagrodzeni Złotymi Lwami

Nagroda główna 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni dla najlepszego filmu powędrowała do rąk twórców film...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz