REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Botoks

20 kwietnia 2018 11:14

W ramach śledzenia medycznych i farmaceutycznych wątków w kinie obejrzałam „Botoks” w reżyserii Partyka Vegi. Teraz żałuję mojej decyzji, a dlaczego tak jest, postaram się pokrótce wyjaśnić.

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Podeszłam do „Botoksu” bez uprzedzeń, starając się nie pamiętać, o tym że niedawno dostał nagrodę „Węża” w kategorii najgorszy film. Wątki związane z naszym zawodem pojawiają się w kinie tak rzadko, że za każdym razem jesteśmy ciekawi, jak została pokazana branża farmaceutyczna.

Niestety, w „Botoksie” nic sensownego o realiach pracy farmaceutów, funkcjonowania aptek i firm farmaceutycznych nie zostało powiedziane. Narracja Vegi jest następująca: otwarcie apteki, a nawet sieci aptek, to sprawa banalnie prosta (wystarczyć kurnik w polu przerobić na magazyn podrabianych leków), pracować w aptece może każdy (ratownik medyczny prosto z karetki trafia do pracy za pierwszym stołem), pacjenci wciąż chcą połykać czopki (dowcip z brodą, ciągnie się za nami od kilkudziesięciu lat) albo kupują smakowe prezerwatywy (to widocznie według reżysera niesamowita sensacja, warta przedstawienia w filmie).

REKLAMA

Ale apteka według Patryka Vegi to mniejsze zło, w porównaniu z firmą farmaceutyczną, w której pracuje jedna z bohaterek „Botoksu”, Daniela.

Zakompleksiona Daniela, chcąc zarabiać duże pieniądze i wyglądać jak milion dolarów oraz jeździć drogim samochodem podejmuje pracę w firmie farmaceutycznej jako przedstawicielka medyczna. Szybko odnosi sukces w branży, ponieważ będąc doświadczoną ratowniczką medyczną „zna połowę lekarzy w Warszawie”, a w pracy nie waha się sięgać po wszelkie możliwe sposoby, by osiągnąć cel. Znowu narracja bazuje na teoriach spiskowych, miejskich legendach i mitach: przedstawiciele płacą lekarzom za każde wypisane opakowanie leku i nagradzają najlepszych współpracowników ekskluzywnymi wyjazdami, koncerny przy pomocy „słupów”, takich jak Daniela, otwierają ‘lewe’ apteki, gdzie sprzedają podrabiane leki, zawierające jedynie cukier puder oraz przy poparciu autorytetów medycznych wprowadzają na rynek niedziałające preparaty.

REKLAMA

Takie podejście do tematu, jakie miał reżyser „Botoksu” nazywa się „tabloidyzacją” i jest szkodliwe, o czym możemy przekonać się w rozmowach z pacjentami, którzy „wizję” reżysera traktują jako prawdę objawioną – w związku z tym poddają w wątpliwość autorytet i decyzje lekarzy, samodzielnie przerywają terapię, kwestionują skuteczność leczenia (np. kwestionują zawartość substancji czynnej w lekach), skłaniają się ku medycynie niekonwencjonalnej. Oczywiście, każda branża ma swoje wstydliwe problemy, farmaceutyczna też, ale nasza na szczęście zmierza w kierunku normalizacji, m.in. poprzez uszczelnianie dziur legislacyjnych czy zwiększony nacisk na odpowiedzialność społeczną organizacji.

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania. Wątpię, by ktokolwiek z twórców poczuwał się do jakiejkolwiek odpowiedzialności za nie.

Film, który był realizowany z rozmachem (zdjęcia kręcono m.in. w Paryżu, Kopenhadze), pochłonął olbrzymi budżet i musiał na siebie zarobić. Kluczem była tabloidyzacja, bo pokazanie obrazu zbliżonego do prawdy nie gwarantowało komercyjnego sukcesu – w końcu koń jaki jest, każdy widzi. Więc trzeba było tę wizję rzeczywistości trochę „podkręcić”, wyciągnąć z szafy teorie spiskowe, wyolbrzymić problemy, zszokować odbiorcę. Doskonałym przykładem jest historia przywoływanej Danieli, która pewność siebie zyskuje dopiero po rozległej operacji plastycznej. Dotąd nie dbała o siebie – a po udanym zabiegu chirurgicznym pojawia się w pracy uczesana, umalowana i ubrana w ładną sukienkę. Dręczy mnie naiwne pytanie, czy scenarzystom nie przyszło do głowy, że mogła te nieinwazyjne zabiegi wykonać wcześniej? Jak tysiące kobiet, mniej lub bardziej zadowolonych ze swojego ciała, które nie ustają w wysiłkach, by przy pomocy fryzury, makijażu i stroju czuć się atrakcyjnymi?

Dużo w tym filmie podobnych psychologicznych uproszczeń, przekłamań, przemocy, brutalizacji języka i obrazu. Szansa, by powiedzieć coś ciekawego o aktualnych problemach w branży medycznej albo przedstawić portret psychologiczny współczesnych kobiet została przez reżysera „Botoksu” kompletnie zmarnowana.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Herkules Poirot za pierwszym stołem, czyli związek powieści kryminalnej z apteką Herkules Poirot za pierwszym stołem, czyli związek powieści kryminalnej z apteką

W najnowszym numerze magazynu MGR.FARM pojawia się opowiadanie “Stażysta”, którego autorem jest Thom...

Farmaceuta jaskiniowiec Farmaceuta jaskiniowiec

W ostatnim czasie przez Polskę przetoczyły się burze i tornada, które wielu mieszkańców pozbawiły pr...

Tajniki marketingu w farmacji Tajniki marketingu w farmacji

Na rynku farmaceutycznym obecność marketingu można zaobserwować na każdym kroku – w projektach pudeł...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz