REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Cesarz wszech chorób. Biografia raka

10 sierpnia 2018 10:11

Dla farmaceutów ta publikacja może być źródłem wiedzy o rozwoju metod walki z rakiem. Średniowieczni balwierze leczyli raka za pomocą prymitywnych metod chirurgicznych. W XVII wieku do mastektomii (usunięcia piersi) używano ognia, kwasu i skórzanych pasów. Chemioterapia – chemiczna wojna z komórkami nowotworu – została zainspirowana przez prawdziwą wojnę i atak lotniczy we włoskim Bari…

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Gorąco polecam wszystkim lekturę książki Siddharthy Mukherjee „Cesarz wszech chorób. Biografia raka”, Wydawnictwo Czarne, 2013 rok. Autor otrzymał za nią Nagrodę Pulitzera w 2011 roku. Według „New York Times” to jedna ze stu najlepszych książek non-fiction wszech czasów. Jaka jest przyczyna tych pochwał? Jest ich co najmniej kilka.

Przede wszystkim nośny jest temat książki oraz jej groźny, tajemniczy, zaskakujący bohater – rak. Niczym w powieści grozy, zastanawiamy się, kogo i kiedy zaatakuje, czy uda się go pokonać?

REKLAMA

Po drugie książkę wyróżnia styl narracji, jakim posługuje się autor. Mamy tutaj autora-profesjonalistę, onkologa praktyka, mamy dostęp do informacji z pierwszej ręki, mamy fakty odsiane od mitów i przesądów. Nie tracimy czasu podczas lektury na powątpiewanie, nie mamy obaw – wszystko co opisane, wydarzyło się naprawdę. Mnie zdarzyło się pomyśleć podczas lektury: wreszcie książkę medyczną napisał ktoś kompetentny. Z drugiej strony, książka jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, kwestie medyczne są przedstawione bardzo przystępnym językiem, spopularyzowane, zrozumiałe dla każdego.

REKLAMA

Po trzecie – autor pisze tak dobrze i sprawnie, że równie ciekawie napisałby o przygotowaniu niedzielnego obiadu. Ma dar opowiadania, jest bezpośredni, nie stroni od osobistych wątków i dzielenia się swoimi przekonaniami. Jest autentyczny w opisywanych emocjach i czytelnik czuje, że nie jest oszukiwany, że nikt nim nie manipuluje, tylko w celu przeforsowanie jakiejś konkretnej naukowej lub pseudonaukowej tezy.

Kolejnym plusem tej książki jest przekazanie przez autora czytelnikom iskierki nadziei – na pewno to dobrze wpływa na jej odbiór – czytając, dochodzimy do wniosku, że zarówno na poziomie chorego, jak i lekarza onkologa, naukowca, dobrze jest spoglądać z ufnością w przyszłość, wierzyć w sens poszukiwania nowych rozwiązań. Jak pisze Siddhartha Mukherjee „Historia białaczki – i raka w ogóle – nie jest jednak historią lekarzy, którzy walczą i udaje im się przetrwać, przechodzących z jednej instytucji do drugiej. To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby. Wytrwałość, pomysłowość i instynkt przetrwania, czyli cechy często przypisywane wybitnym lekarzom, to w rzeczywistości cechy odbite, pochodzące przede wszystkim od ludzi zmagających się z chorobą.”

Dla farmaceutów ta publikacja może być źródłem wiedzy o rozwoju metod walki z rakiem. Można przeczytać, że średniowieczni balwierze leczyli raka za pomocą prymitywnych metod chirurgicznych. W XVII wieku do mastektomii (usunięcia piersi) używano ognia, kwasu i skórzanych pasów. Chemioterapia – chemiczna wojna z komórkami nowotworu – została zainspirowana przez prawdziwą wojnę – podczas ataku lotniczego we włoskim Bari uwolniono gaz musztardowy. Zauważono, że dziesiątkował on zdrowe białe krwinki, więc farmaceuci zaczęli się zastanawiać nad możliwością wykorzystania podobnych związków chemicznych do walki z białaczkami.

W „Biografii raka” przeczytamy, że w 1975 roku londyński chirurg zaobserwował związek konkretnego rodzaju raka z wykonywanym przez chorego zawodem – na raka moszny często chorowali młodzi pomocnicy kominiarzy, co naprowadziło go na trop związku choroby z kontaktem z sadzą kominową. W ten sposób rozpoczęło się poszukiwanie w środowisku kancerogenów, których działaniu dałoby się zapobiec…

REKLAMA

Ważny rozdział dotyczy początków chemioterapii wielolekowej w latach sześćdziesiątych. Czytamy w nim, że choć winkrystyna miała pierwotnie służyć jako lek przeciwcukrzycowy, w małych dawkach okazała się zabójcza dla komórek białaczkowych. Weszła w skład schematu leczenia białaczki groźną dla życia kombinacją wysokich dawek czterech leków (winkrystyna, metotreksat zwany wtedy ametopteryną, merkaptopuryna i prednizon, tzw. schemat VAMP). VAMP budził w latach 60 kontrowersje. Większość wczesnych leków przeciwnowotworowych stanowiły cytostatyki, których granica miedzy dawką terapeutyczną, a toksyczną, bywa cienka…

Gdy zaprezentowano pierwszy schemat VAMP na kongresie onkologów, słuchacze oniemieli… Naukowców wyzywano od wariatów i sadystów. Badanie VAMP zostało rozpoczęte w 1961 roku, a pacjenci w „zdumiewający sposób” wrócili do zdrowia. Jednak dwa lata później mali pacjenci z eksperymentu zaczęli umierać – komórki białaczkowe zaatakowały układ nerwowy. Bariera krew-mózg nie przepuściła VAMP, zapewniając komórkom nowotworowym bezpieczne schronienie… Białaczka rozwinęła się tam, kolonizując jedyny obszar niedostępny dla chemioterapii…

Wszystkim zainteresowanym historią raka i historią walki z nim na przestrzeni tysięcy lat polecam „Cesarza wszech chorób” Siddharthy Mukherjee.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kaskada przepisywania Kaskada przepisywania

Kaskada przepisywania (kaskada lekowa) jest rodzajem problemu lekowego, u podstawy którego leży poja...

Jak założyć konto apteki w ZSMOPL? Oto krótka instrukcja Jak założyć konto apteki w ZSMOPL? Oto krótka instrukcja

Już wkrótce konieczne będzie raportowanie danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Prod...

Matka farmaceutka i wielkie oczekiwania Matka farmaceutka i wielkie oczekiwania

Niezależnie czy w brzuchu nosi się pierwsze, drugie czy piąte dziecko, wraz z nim rosną Wielkie Ocze...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz