REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dyfteria i nastolatki

9 kwietnia 2015 07:45

Współczesna młodzież ma całe mnóstwo zmartwień. Należy do nich szybkość i jakość łącza internetowego, wyróżnienie się z tłumu podobnych postaci w koszulkach z sieciówek i rurkach, a ostatecznie i szkoła.

Dawniej bywało jednak nieco inaczej. Zmartwienia dostarczała na przykład szalejąca epidemia błonicy, która była szczególnie groźna dla osób wchodzących właśnie w dorosłość, bo ich dziarski organizm reagował nadmiernym pobudzeniem (jak to z nastolatkami bywa). Z tych paradoksalnych przyczyn, zarówno grypa hiszpanka, jak i zwany dyfterią/ dyfterytem błonica stała przyczyną wielu zgonów młodocianych na początku dwudziestego wieku ( około dwustu tysięcy przypadków na rok nowych zachorowań i piętnaście tysięcy niepotrzebnych, tragicznych śmierci).

Ale przecież świat był już ubogacony w szczepienia i inne metody immunizacji osób narażonych na potencjalne zakażenie. Stosowano więc antytoksynę końską, uzyskiwaną poprzez wstrzykiwanie tym zwierzętom narastających dawek maczugowców błonicy i następczym i izolowaniu cennej surowicy.
Surowicę taką podawano dzieciom i młodzieży, jako formę leczenia szalejącej epidemii błonicy, a także w celach profilaktycznych.

REKLAMA

Lekarz rodzinny pięcioletniej Bessy Baker, która zgłosiła się do niego 19 października 1901 roku z zaawansowanym dyfterytem, postąpił więc zgodnie z ówczesnymi wytycznymi podając jej odmierzoną dawkę surowicy i immunizując również w ten sposób jej dwie siostry. Na koniec wizyty uspokoił też mamę Bessy: „ Dziewczynka wkrótce wydobrzeje!”. Jakież więc było jego zdziwienie, kiedy cztery dni później został wezwany do swojej małej pacjentki, która tym razem cierpiała już na zaawansowaną postać tężca. Dwie tak poważne choroby to zbyt dużo nawet dla dorosłego, o pięciolatce nie wspominając. Bessy zmarła jeszcze tego samego dnia, pozostawiając prawdopodobnie swojego lekarza w stanie osłupienia i bezradności. Gdyby tego było mało, przed upływem tygodnia zmarły również jej dwie małe siostry. Nie można było tłumaczyć dłużej tych zdarzeń skrajnie fatalnym zbiegiem okoliczności.

REKLAMA

Śmierć Jima nie oznaczała jednak końca problemów. Surowica pobrana z jego krwioobiegu już 30 września zawierała śmiertelną toksynę tężcową. Poczciwy koń Jim przyczynił się nieświadomie do śmierci 13 dzieci w okolicy St Louis. Duży udział mieli w tym także ludzie, którzy pakowali surowicę. Część śmiercionośnej substancji trafiła do butelek z etykietą 24 sierpień, teoretycznie wolnych od zagrożenia i niewycofanych z rynku.

W odpowiedzi na tragedię, rząd sformułował w 1902 roku Biologics Control Act- jeden z pierwszych dokumentów traktujących o bezpieczeństwie procesu sporządzania leku,a w cztery lata później powołano FDA. Świat farmaceutyczny zaczął zmieniać swoje oblicze.

Przeskakując w czasie do dni obecnych, warto nadmienić, że dziś również istnieje niemal nierozerwalny związek błonicy i tężca, w skojarzonej szczepionce aplikowanej obowiązkowo najmłodszym, jako skojarzona wakcynacja DTP ( Diphtheria/Tetanus/Pertussis). Związek ten jednak nie spowodował jak dotąd udokumentowanego przypadku zachorowania na tężec i prawdopodobnie nigdy nie spowoduje. Toksoid tężcowy (anatoksyna), którego się używa jest inaktywowany i pozbawiony swojej zjadliwości.
Historię o dyfterycie, tężcu i Bessy Baker nazywa się pierwszą medyczną katastrofą, choć może była po prostu pierwszą udokumentowaną opowieścią o tym co dzieje się, gdy zapomina się o Good Manufacture Practice?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Zaproszenie dla muzykujących farmaceutów… Zaproszenie dla muzykujących farmaceutów…

Orkiestra kameralna "Operacja Muzyka", działająca przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu, z...

Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa

„Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa w okresie czwartego planu pięcioletniego (1971-1975)” to ci...

Miłość i inne używki – recenzja filmu Miłość i inne używki – recenzja filmu

Jeśli wierzycie, że filmy mają leczniczą moc, to ten jest zdecydowanie jednym z nich. Po jego seansi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz