Magazyn mgr.farm

Farmaceutyczne kino – Bogowie

8 grudnia 2014 19:26

Warto chodzić na polskie filmy – szczególnie takie jak „Bogowie”. Opowiada on historię pierwszego polskiego przeszczepu serca i heroicznej walki Zbigniewa Religi z komunistycznym systemem, nieprzychylnością środowiska lekarskiego i własnymi słabościami. To obraz, który koniecznie trzeba zobaczyć.

Wbrew pozorom film „Bogowie” nie jest celuloidowym pomnikiem wystawionym Relidze 5 lat po jego śmierci. Nie ulega wątpliwości, że jego zasługi dla polskiej kardiochirurgii i życia tysięcy pacjentów są nieocenione. Film pokazuje jednak też słabości Religi – nadużywanie alkoholu, pychę, nałogi… piractwo drogowe. Filmowi „Bogowie” są więc do bólu ludzcy. Mimo swojej buty i megalomanii borykają się z przyziemnymi problemami, które irytują ich nie mniej niż nas.

Wydarzenia opowiedziane w filmie obejmują okres od 1983-1986 roku. To najważniejszy, ale i najtrudniejszy moment w życiu Religi. W wieku czterdziestu lat dostał wtedy propozycję poprowadzenia kliniki w Zabrzu. Rozbudzone na stażu w USA marzenia o pionierskich w Polsce przeszczepach serca miały się w końcu zrealizować. Rzeczywistość rzuca mu pod nogi kłody. Kardiochirurg przeżywa kolejne porażki, jednak dzielnie stara się dopiąć swojego wielkiego celu.

Film doskonale pokazuje brutalną rzeczywistość PRL. Z jednej strony komunistyczny ustrój reglamentujący wszelkie produkty i utrudniający rozwój ambitnej młodzieży. W pamięci mam scenę, w której na stacji benzynowej odmówiono zatankowania karetki (bo nie było kartki na paliwo), która wiozła serce do przeszczepu. Z drugiej strony konserwatyzm i strach środowisk uniwersyteckich, które nieprzychylnie patrzyły na młodego docenta Religę chcącego przeszczepiać ludzkie serca. Doskonale zapamiętałem słowa głównego bohatera wyrażające prawdę każdych czasów: „Starzy nie chcą, młodzi nie mogą”.

W filmie wyraźnie zarysowana jest też kwestia etyki i dylematów związanych z przeszczepami organów – kolejnego problemu, który utrudniał znalezienie dawców do pionierskich operacji Religi. Szczególnie w kraju, który zmitologizował serce czyniąc je nietykalną relikwią. Rozbawienie i politowanie wywołuje obawa żony biorcy o to czy po przeszczepie mąż z innym sercem nadal będzie ją kochał…

„Bogowie” są realistyczni również w sposobie pokazywania scen operacji. Co wrażliwsi widzowie z pewnością będą odwracać wzrok od widoku bijącego serca dziecka, rozcinanych tkanek podczas sekcji zwłok czy dramatycznej walki o życie pacjentów na stole operacyjnym. Realizm budują również rozmowy lekarzy – z jednej strony pełne fachowego słownictwa, a z drugiej strony językowo odpowiadające latom 80’ (te częste zwroty „panie kolego” – ktoś jeszcze tego używa?). Nawet w muzyce można usłyszeć inspiracje dźwiękami wydawanymi przez aparaturę podtrzymującą życie czy narzędzia chirurgiczne. To wszystko sprawia, że film wiernie oddaje rzeczywistość, w której rozgrywa się jego akcja – polityczną, językową, zawodową i mentalną.

Na koniec warto wspomnieć o Tomaszu Kocie, który wcielił się w postać Zbigniewa Religi. Trudno sobie wyobrazić we współczesnym panteonie polskich gwiazd filmowych aktora, który lepiej wywiązałby się z tego zadania. Kot nie udawał Religi – po prostu nim był. Sposób mówienia, charakterystyczny krok, przygarbiona postura, sposób trzymania papierosa… Czapki z głów.

„Bogowie” to nie tylko film doskonale i wiernie dokumentujący historię pierwszych przeszczepów serca w Polsce. To również metafora życia, jako nieustannej walki i pokonywania przeróżnych przeszkód. Religa ukazany jest w nim jako ludzki heros – człowiek, który pomimo swojej pozycji i ambicji, nie jest bez skazy. Iście amerykański bohater tyle, że z naszego podwórka.

Reżyseria: Łukasz Palkowski
Scenariusz: Krzysztof Rak
Muzyka: Bartosz Chajdecki
Obsada: Tomasz Kot, Jan Englert, Magdalena Czerwińska, Piotr Głowacki i inni.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmacja w służbie aliantom Farmacja w służbie aliantom

Farmacja była świadkiem wzlotów i upadków ludzkości i bezpośrednio przyczyniła się do jednych i drug...

Tureckie wspomnienie Tureckie wspomnienie

Farmaceuta na wakacjach nie jest zwyczajnym turystą – przynajmniej jeśli chodzi o wizyty w lokalnych...

Pazerność Pazerność

Nie jestem w stanie zrozumieć pazerności niektórych farmaceutów. Od lat prowadzę jedną aptekę i uzys...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz