REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceutyczne kino – Choroby na sprzedaż

27 listopada 2014 09:18

Misja czy biznes – czym tak naprawdę jest działalność firm farmaceutycznych? Twórcy filmu „Choroby na sprzedaż” dość brutalnie odpowiadają na to pytanie. Skala manipulacji, jaką demaskuje ten dokument przechodzi wszelkie pojęcie. Do tego stopnia, że wielu w nią zapewne nie uwierzy…

Podobno koncerny farmaceutyczne dbają o to, byśmy chorowali długo i szczęśliwie. Produkcja i sprzedaż leków to najbardziej dochodowy biznes jaki istnieje. W końcu wszyscy marzą o długim i zdrowym życiu. Za realizację tego marzenia jesteśmy w stanie wydać ostatnie pieniądze. Walka z chorobami trapiącymi ludzkość jest jednak nierówna. Ciągle nie znamy leków na wiele śmiertelnych chorób, a nieustannie odkrywane są nowe. Coraz częściej chodzimy do lekarzy, zażywamy coraz więcej leków i wydajemy a nie coraz więcej pieniędzy… Czy słusznie? Autorzy filmu „Choroby na sprzedaż” przekonują nas, że koncerny farmaceutyczne częściej niż leki, sprzedają nam dziś choroby…

Okazuje się, że sposobów na to jest kilka. Jeden z nich polega po prostu na wymyśleniu nowej dolegliwości, która będzie leczona już istniejącym lekiem. Tak stało się między innymi z fluoksetyną (Prozac) – lekiem przeciwdepresyjnym, na który w pewnym momencie upłyną czas obowiązywania ochrony patentowej. W rezultacie przestał producentowi przynosić dotychczasowe zyski. Nagle w kilkudziesięciu pismach branżowych ukazały się setki artykułów na temat Dysforycznego Zespołu Przedmiesiączkowego. Miała to być odmiana PMS charakteryzująca się silniejszymi i bardziej uporczywymi objawami. Okazało się, że idealnym lekiem na tę dolegliwość okazała się… fluoksetyna (pod inną nazwą handlową i o innym kolorze tabletki). Tym samym lek, który przestał przynosić dochody, nagle zyskał drugą młodość. Oczywiście nowe wskazania zaowocowały odnowieniem okresu ochrony patentowej…

Innym sposobem na zwiększanie rynku przez koncerny farmaceutyczne jest ingerowanie w normy i wytyczne dotyczące diagnozowania chorób. Autorzy filmu jako przykład pokazują obniżające się wartości progowe ciśnienia tętniczego krwi. Im progi te są niższe, tym większej liczbie pacjentów lekarze będą przepisywać leki na nadciśnienie. Podobna sytuacja ma miejsce również w przypadku cholesterolu. Podobno firmy farmaceutyczne wmawiają nam, że poziom cholesterolu 20-letniego mężczyzny to norma, jaką powinni wypełniać wszyscy. W USA ostatni raz zmieniano normy cholesterolu w roku 2001 roku. W komisji, która zaaprobowała nowe normy znajdowało się 13 specjalistów, z których aż 9 miało powiązania z firmami farmaceutycznymi. W konsekwencji ich decyzji liczba pacjentów wymagających stosowania statyn potroiła się…

Zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, depresja, ADHD to tylko niektóre schorzenia, których znaczenie jest wyolbrzymiane przez koncerny farmaceutyczne. Poprzez działania medialne, artykuły sponsorowane czy angażowanie osób publicznych, choroby te są przybliżane zwykłym ludziom. Od tego już tylko krok, by pacjent zauważył u siebie objawy danej dolegliwości i nakłonił lekarza do przepisania mu odpowiednich leków. Identyczny mechanizm możemy zaobserwować również na Polskim rynku suplementów diety, których producenci prześcigają się w wymyślaniu nowych dolegliwości wymagających stosowania ich produktów: zespół niespokojnych nóg, cellulit wodny, zimne ręce i stopy, osłona do antykoncepcji hormonalnej…

Film „Choroby na sprzedaż” przytacza dziesiątki przykładów manipulacji opinią publiczną, badaniami leków i potrzebami zwykłych ludzi. Jego autorzy ujawniają sensacyjne fakty na temat praktyk biznesu farmakologicznego przytaczając wypowiedzi lekarzy, redaktorów pism naukowych, biegłych sądowych, specjalistów od marketingu i byłych pracowników koncernów farmaceutycznych. Obraz wyłaniający się z ich wypowiedzi jest przerażający. Czy prawdziwy? O tym zdecydujcie sami oglądając ten film. Koniecznie!

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Magister Tadeusz Pankiewicz Magister Tadeusz Pankiewicz

Trudno to sobie wyobrazić, ale w 1941 roku, w mieście rządzonym przez Niemców, w dzielnicy żydowskie...

Dawna medycyna. Jej tajemnice i potęga. Dawna medycyna. Jej tajemnice i potęga.

Egipcjanie znali i stosowali przynajmniej jedną trzecią wszystkich leków zawartych we współczesnych ...

Patriotycznie Patriotycznie

Za nami 11 listopada – dzień dumy z bycia Polakiem i objadania się świętomarcińskimi rogalami. Święt...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz