Magazyn mgr.farm

Farmaceutyczne kino – Ogień i krew

17 maja 2015 13:08

Czy wiedzieliście, że firmy farmaceutyczne i rządy blokowały od 1996 roku krajom południa dostęp do tanich leków na AIDS? Domyślacie się jakie sztuczki stosują producenci leków aby zarabiać na nich jak najdłużej? Jaka jest prawda o tańszych generykach? Oto pytania, które zadawali sobie również twórcy filmu „Ogień i krew” – obrazu, który zmieniły moje pojmowanie procesów zachodzących na rynku farmaceutycznym.

W filmie poruszany jest dość kontrowersyjny temat patentów na leki. Jak doskonale wiemy firma farmaceutyczna, która stworzyła nowy lek przez kolejne 20 lat ma wyłączne prawo do jego produkcji i czerpania z tego zysków. Najsłynniejszym przykładem zbitej w ten sposób fortuny jest chyba Viagra Pfizera. 20-letni patent to dla firmy farmaceutycznej manna z nieba – żadnej konkurencji i możliwość bezkarnego zawyżania ceny leku. Zyski przekraczające nasze wyobrażenie.

Niestety chciwość koncertów farmaceutycznych również przekracza ludzkie wyobrażenia. W filmie „Fire in the Blood” poruszany jest problem leków na HIV i AIDS, które chronione prawami patentowymi przez wiele lat były niedostępne dla mieszkańców Afryki. Nie było ich zwyczajnie stać na roczną terapię kosztującą 15 000 $, podczas gdy ich zarobki to około 50 $ miesięcznie. Jakby tego było mało, producenci leków dzierżąc w dłoni patent, zabraniały sprzedaży w całej Afryce o wiele tańszych leków generycznych produkowanych w Indiach. W rezultacie doprowadziło to do śmierci blisko 10 milionów ludzi, którzy przez bezduszne prawa patentowe zostali pozbawieni dostępu do leków.

Film pokazuje mechanizmy, za pomocą których wydłużane są patenty na leki. Przykładowo po wynalezieniu jednej cząsteczki i zarabianiu na niej przez 20 lat, producenci tworzą patentowane leki kombinowane (łącząc dotychczasową cząsteczkę z inną, która ma ulepszyć działanie leku) zarabiając na nich kolejne kilkadziesiąt lat – rekordzistą jest tutaj AZT produkowany przez Glaxo SmithKline, który był i nadal jest chroniony różnymi patentami przez 56 lat (na szczęście wiele krajów nie dało się na to nabrać i firma traci te lipne patenty) – polecam lekturę tego artykułu.

W filmie pojawiają się nazwy wielu innych firm farmaceutycznych i wypowiedzi ich dawnych pracowników. Autorzy obrazu zadają pytania o etyczny sens patentowania i zarabiania pieniędzy na lekach ratujących życie. Pokazane są rzeczywiste koszty produkcji leków i marże jakie narzucają na nie producenci. Nagle okazuje się, że problemy, które uśmiercają miliony ludzi w Afryce dotyczą także polskich aptek. Na całym świecie firmy farmaceutyczne korzystając z ochrony patentowej zawyżają ceny leków innowacyjnych. Przykład Viagry jest łatwy do przełknięcia, bo dotyczy jedynie poprawy komfortu życia – nie jest to lek ratujący życie. Ale kiedy dochodzimy do takich leków jak Xarelto czy Singulair, nagle okazuje się, że chciwość firm farmaceutycznym realnie wpływa również na naszych pacjentów.

Na świecie nieustannie toczy się walka o prawa patentowe. Z jednej strony firmy farmaceutyczne walczą między sobą o prawo do produkowania konkretnych leków w danym kraju. Z drugiej strony potężne lobby farmaceutyczne przekonuje całe rządy do wydłużania czasu ochrony patentowej – tak między innymi stało się w Indiach, gdzie do niedawna nie istniała ochrona patentowa leków i pacjenci mieli dostęp do tanich generyków. Jednak po tym jak indyjskie generyki zaczęły zagrażać zyskom przynoszonym na całym świecie przez leki oryginalne, pod wypływem lobby farmaceutycznego zmieniono prawo międzynarodowe, do którego musiały dostosować się też Indie. Mało tego – w Wielkiej Brytanii zaczęły pojawiać się kampanie reklamowe (sponsorowane przez dzierżącego najwięcej patentów Pfizera) ostrzegające przed „podrabianymi” lekami kupowanymi przez internet za granicą.

Firmy farmaceutyczne przekonują, że zyski osiągane z patentów mają zrekompensować koszty poniesione w trakcie badań nad nowym lekiem. Nikt niestety nie mówi, że największe koncerty na ten cel przeznaczają niewielki procent swojego budżetu – zdecydowanie mniejszy niż na reklamę i marketing. Zresztą jedynie 10% wszystkich pieniędzy przeznaczanych na badania nad innowacyjnymi lekami pochodzi z kieszeni firm farmaceutycznych – cała reszta finansowana jest przez rządy, ONZ i Unię Europejską…

Film „Ogień i krew” odsłania bolesną prawdę o kulisach rynku farmaceutycznego. Pokazuje procesy, o których pracownicy aptek i pacjenci w ogóle nie myślą, a mimo to wpływają one na naszą pracę i życie. Prawda o rynku farmaceutycznym jest bardzo niewygodna. Nie każdy chce ją znać. Dla tych, którzy nie boją się wywrócenia swojego światopoglądu do góry nogami, polecam seans „Ognia i krwi”.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Farmaceutyczne kino – Choroby na sprzedaż Farmaceutyczne kino – Choroby na sprzedaż

  Misja czy biznes – czym tak naprawdę jest działalność firm farmaceutycznych? Twórcy filmu „Choroby n...

  Najlepsze skecze kabaretowe o aptece! Najlepsze skecze kabaretowe o aptece!

  Czy pracownicy aptek umieją się śmiać z siebie samych? A co śmieszy innych w aptekach? Okazuje się, ...

  Skutek uboczny – śmierć Skutek uboczny – śmierć

  Koncerny farmaceutyczne zrobią wszystko by ich tajemnice pozostały w ukryciu. To co dzieje się za za...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz