REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmacja na świecie: Iran

3 października 2017 10:24

Czy problemy polskich farmaceutów tak bardzo różnią się od tych, jakie mają przedstawiciele tego zawodu w innych krajach? O tym jak wygląda praca w irańskich aptekach i uprawnienia tamtejszych farmaceutów opowiada nam Reyhaneh Shariatmadari, farmaceutka pracująca w aptece „Dr. Vosughi Pharmacy” w Teheranie.

Reyhaneh Shariatmadari, farmaceutka pracująca w aptece "Dr. Vosughi Pharmacy" w Teheranie. (fot. MGR.FARM)
Ile lat trwają studia farmaceutyczne w Iranie?

Program studiów farmaceutycznych w Iranie jest systemem opartym na punktach. Jeden rok akademicki pełnowymiarowych studiów zapewnia 40 punktów. Do zdobycia tytułu Pharm. D. [przyp. red. Pharm. D. to pierwszy stopień do osiągnięcia w farmacji, można w uproszczeniu przyjąć, że jest równorzędny naszemu magistrowi farmacji] wymaganych jest 200 punktów. Studia trwają zatem 5 lat. Absolwenci muszą także zaprezentować i obronić swoje prace z wybranego przez siebie tematu, na co przeznaczone jest kolejny rok. I w końcu po 6 latach otrzymuje się tytuł Doctor of Pharmacy.

Żeby jednak dostać się na studia trzeba uzyskać bardzo wysokie wyniki podczas ogólnonarodowych egzaminów wstępnych, które pisze się po ukończeniu liceum.

REKLAMA
Jaki asortyment znajduje się w irańskich aptekach?

Poza produktami leczniczymi w irańskich aptekach można znaleźć leki ziołowe, kosmetyki, suplementy diety, sprzęt medyczny (tlen, nebulizatory, katetery, wózki inwalidzkie, testy paskowe, glukometry), leki recepturowe. Poszczególne apteki różnią się miedzy sobą asortymentem.

REKLAMA
W jakim wymiarze pracy pracujesz?

Minimalny czas pracy dla farmaceuty zatrudnionego na pełen etat to 30 godzin w tygodniu. Ale zasady te są elastyczne w stosunku do farmaceutów pracujących na część etatu. Minimalny czas w takim przypadku to 5 godzin (czyli jedna zmiana). W aptekach otwartych całodobowo istnieją także nocne zmiany.

A ile zarabiają farmaceuci w Iranie?

W Teheranie stawka godzinowa to 220000 riali (7.3$, 28 zł) dla farmaceutów. Ale w aptekach mogą pracować także (przyp. red. i często to robią) studenci farmacji, którzy zdobyli już 180 punktów, ale nadal nie ukończyli studiów. Dla nich stawka godzinowa to 200000 riali (6.6$, 25 zł). Kwoty są różne w zależności od okręgu i są ustalane przez odpowiednie stowarzyszenie farmaceutyczne.

Czy farmaceuci mogą poszerzać swoje kwalifikacje i uprawnienia, na przykład o wypisywanie recept?

Farmaceuta nie ma prawa wypisywać recept. Farmaceuci są specjalistami ochrony zdrowia, którzy sprawdzają recepty i dyspensują przepisane leki, konsultują pacjentów w kwestiach promocji zdrowia, prewencji chorób i prawidłowego sposoby użycia leku. Farmaceuci mogą zalecać pacjentom zastosowanie preparatów OTC po odpowiedniej ocenie potrzeb. W celu uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności farmaceuci mogą uczestniczyć w corocznych warsztatach.

Od redakcji: Niestety w wielu irańskich aptekach farmaceuci często wydają preparaty Rx bez recepty, z czym starają się walczyć środowiska akademickie poprzez ciągłe uświadamianie farmaceutów o skutkach takiego postępowania. Czy w tym zawodzie pracuje w Iranie więcej kobiet czy mężczyzn?

Nie dysponujemy twardymi statystykami dotyczącymi podziału płci w naszym zawodzie. Jednak dane demograficzne osób aplikujących na studia w ciągu ostatnich lat wskazują na znaczący wzrost zainteresowania kobiet tym kierunkiem studiów.

REKLAMA

Kto może być właścicielem apteki w Iranie?

Często wymaganym jest, aby właściciel apteki był zarejestrowanym farmaceutą. Jednakże mamy także uregulowania, które pozwalają na posiadanie apteki również osobom nie będącymi farmaceutami. Istnieje jednak wymóg mówiący o tym, że apteki przez cały czas otwarcia konieczna jest obecność farmaceuty na służbie.

A czy w irańskich aptekach pracują technicy farmaceutyczni?

Tak, w Iranie szkoli się także techników farmaceutycznych. Znacząco wzrósł trend zatrudniania wyszkolonych techników farmaceutycznych, gdy farmaceuci zaczęli spędzać więcej czasu na komunikacji z pacjentem. Jednak teraz technicy są coraz bardziej zależni od procesu automatyzacji.

Od redakcji: Technicy w Iranie, zwłaszcza w dużych aptekach, są odpowiedzialni głównie za przygotowanie przepisanych przez lekarza lub zasugerowanych przez farmaceutę leków, które dostarczają do pierwszego stołu, a tam ich poprawność podlega kontroli farmaceuty Czy farmaceutów w Iranie obowiązuje klauzula sumienia? Czy możecie odmówić wydania leku pacjentowi uzasadniając to względami etycznymi lub religijnymi?

Nie. Nie mamy żadnych reguł ani regulacji, które wspierałyby odmowę sprzedaży jakiegoś leku przez farmaceutę.

Czy mogłabyś w skrócie opisać działanie systemu refundacji leków w Iranie?

Według oficjalnych statystyk blisko 90% populacji irańskiej jest objęta co najmniej jednym rządowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. System ubezpieczeń zdrowotnych Iranu jest podzielony na segmenty i istnieje wiele organizacji i funduszy ubezpieczeniowych. Trzy główne organizacje to: Organizacja Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Organization, SSI), z której korzysta około 42% populacji (formalni pracownicy i ich rodziny), Organizacja Ubezpieczeniowa Usług Medycznych (the Medical Service Insurance Organization, MSIO), z której korzysta 49% (pracownicy rządowi, mieszkańcy wsi, osoby pracujące na własny rachunek, studenci, osoby duchowne itp.) oraz Organizacja Usług Medycznych Sił Zbrojnych (The Armed Forces Medical Services Organization), którą objęte jest 6 % populacji.

Decyzje w sprawie refundacji (wykaz, wysokość) podlegają władzy Najwyższej Rady Ubezpieczeń Usług Medycznych w Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych. Ostatnio badania farmakoekonomiczne zostały zaakceptowane jako ważne kryterium przy podejmowaniu decyzji o dodawaniu nowych leków do wykazu.

W Polsce dużym problemem jest brak dostępu aptek do ważnych leków. Jak to wygląda w Iranie?

Mieliśmy trudności z zapewnianiem leków ratujących życie, co było konsekwencją międzynarodowych sankcji nałożonych na Iran. Teraz jednak zostały one prawie zlikwidowane, a Iran jest zdolny do samodzielnego wyprodukowania niektórych potrzebnych leków. Jednak nadal istnieją regulacje dotyczące drogi docierania leków do aptek, co czasami powoduje opóźnienia w ich dostępności.

Z jakimi problemami borykają się farmaceuci w Twoim kraju?

Nierówności między specjalistyczną wiedzą farmaceutów, a ich rolą w dziedzinie ochrony zdrowia oraz brak zaangażowania farmaceutów w zapewnienie specjalnych usług ochrony zdrowia wymusza konieczność zrewolucjonizowania tego zawodu. Farmaceuci spotykają się z wyzwaniami etycznymi w ich codziennej pracy tak samo jak lekarze i powinniśmy mieć specjalne ramy etyczne ułatwiające podejmowanie decyzji.
[img]https://mgr.farm//sites/default/files/mgr_7.png[/img]

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Quo Vadis samorządzie? – część 2 Quo Vadis samorządzie? – część 2

Każda nowo powstała organizacja będzie siłą rzeczy osłabiać samorząd aptekarski. Mamy na chwilę obec...

Opieka farmaceutyczna, a dyżury aptek… Opieka farmaceutyczna, a dyżury aptek…

W związku z aktualnym obecnie tematem ustawy o zawodzie farmaceuty równolegle toczy się dyskusja na ...

Ciemna strona probiotyku Ciemna strona probiotyku

Wg definicji probiotyki są produktami, zawierającymi specyficzne żywe drobnoustroje, które przyjmowa...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz