REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Glutenowe kłamstwo i inne mity o tym co jemy

2 lutego 2017 11:15

Taki właśnie tytuł nosi książka, o której chciałam napisać kilka słów. Jej autorem jest religioznawca Alan Levinovitz. Choć na pierwszy rzut zarówno skandalizujący tytuł, jak i postać jej twórcy mogą budzić wątpliwości co do merytorycznej wartości publikacji, to spróbuję Was przekonać, że warto po nią sięgnąć.

gluten.png

Levinovitz pytany dlaczego napisał książkę na temat niezwiązany ze swoją profesją, odpowiada że natchnęli go „starożytni chińscy mnisi, którzy stosowali bezzbożową dietę. Jak wszyscy rewolucjoniści żywienia, szydzili oni z obyczajów kulinarnych swojej epoki. Zapewniali, że ich metoda jest lekarstwem na różne choroby, i szybko zyskali spore grono zwolenników. Jeżeli chcemy zrozumieć i przejrzeć na wylot takie żywieniowe fanaberie, powinniśmy polegać raczej na historii aniżeli na naukach przyrodniczych”.

Mnisi zachęcali do bezzbożowej diety obietnicą powrotu do raju prostoty i naturalności, a nakazywali odrzucenie nowoczesnej kultury (w ich przypadku kultury opartej na pięciu zbożach). Nagrodą za żywieniowe wyrzeczenia miała być wieczna młodość i zdrowie. Brzmi znajomo? Tak! Ponieważ, jak pisze Alan Levinovitz, konkretne zakazy zmieniały się w ciągi dziejów i coraz to inne były „kulinarne tabu”, ale mityczna koncepcja powrotu do raju (czyli miejsca wiecznej szczęśliwości, gdzie choroby, cierpienie i śmierć nie mają wstępu) za sprawą jedzenia (albo raczej niejedzenia wskazanych pokarmów) pozostała niezmienna. Na potwierdzenie cytuje określenia, kategoryzujące żywność: jest „dobra” i „zła” żywność, „zła” jest „kusząca” i „grzeszna”; „dobra” jest „prawdziwa”, „czysta”, „naturalna”. Ta nomenklatura bardziej pasuje do świętych ksiąg niż do kuchni, ale jest cały czas w użyciu.

REKLAMA

Alan Levinovitz pokazuje, że świetnie się mają stare mity żywieniowe, jak chociażby mit o złej naturze cukru, pochodzącego z przetwarzania trzciny cukrowej. Cukier, powszechnie stosowany w Europie dopiero od XVII wieku, stał się idealną ilustracja mitu o przewadze idyllicznej przeszłości nad grzeszną nowoczesnością. W XVIII wieku niemoralna granulowana sacharoza została obwiniona o powodowanie szkorbutu, pobudliwości nerwowej i popędu seksualnego. Dziewiętnastowieczni purytanie obwiniali cukier o powodowanie niestrawności, osłabienia i wzrost popędu seksualnego, „zwłaszcza u kobiet, dzieci i biedoty”. Współcześni wrogowie cukru ostrzegają, że występuje on aż pod 56 nazwami, co autor kwituje spostrzeżeniem: ma o 15 imion więcej niż Szatan.

REKLAMA

Możemy się na autora oburzać za ten brak powagi, bo przecież mówimy o sprawach fundamentalnych, chcielibyśmy żyć długo i szczęśliwie, a niektórzy dodatkowo chcieliby żyć w dostatku. Dlatego, co jakiś czas, pojawiają się dietetyczni prorocy, głoszący rewolucyjne teorie żywieniowe, które ułatwią nasze zmagania z chorobami i śmiercią.

Tylko że ustalenie, co jest dobre, a co złe, jeśli chodzi o jedzenie, nie jest już takie proste. Trudno zaprojektować badanie, dotyczące żywienia (czym miałoby być placebo, w jaki sposób „zaślepić próbę”). Badacze opierają się na obserwacjach związku chorób ze stylem życia, ale wpływ na końcowy wynik ma wiele czynników, które łatwo, celowo lub przypadkowo, pominąć. W kolejnych rozdziałach książki autor analizuje fakty, mity, przekłamania, trudności w formułowaniu wniosków na temat najważniejszych dietetycznych winowajców: glutenu, tłuszczu, cukru i soli.

Jego dziennikarskie śledztwo potwierdza nasze nieśmiałe przypuszczenia, że wpływ diety na stan zdrowia w wielu aspektach nie jest dokładnie poznany. Często jedynym wynikiem analizy danych jest to, że… potrzebujemy więcej badań, jak chociażby w przypadku wpływu cukru na zdrowie (wniosek płynący z analizy przeprowadzonej w 2014 roku na łamach czasopisma „Metabolism: clinical and experimental”). Zasady, określające ilość spożywanego tłuszczu, różnią się w zależności od źródła (według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego z tłuszczu powinno pochodzić 23-35 procent dziennej dawki kalorii, zaś naukowcy z wydziału zdrowia publicznego Harvardu twierdzą, że nie ustalono „górnej granicy dopuszczającej odsetek kalorii, jaki ludzie powinni przyjmować każdego dnia ze zdrowego źródła tłuszczu.”). Jedynym pewnikiem, od wielu lat, zdaje się być stwierdzenie, że w celu uzyskania zdrowia i szczupłej sylwetki, trzeba odżywiać się racjonalnie, być aktywnym fizycznie i niwelować wpływ stresu. Ustalanie szczegółów, co do żywieniowych wytycznych, pozostawmy naukowcom, odrzućmy „nauki” celebrytów, nie ulegajmy przejściowym dietetycznym trendom i medialnym nagonkom na poszczególne produkty spożywcze.

Książkę Alana Levinovitza można potraktować jako zabawną opowieść o żywieniowych mitach, ale uwagę „mity są zaraźliwe” należy rozumieć całkowicie serio. Strach przed nowoczesną medycyną stanowi bezpośrednie następstwo wiary w żywieniowe mity o raju utraconym i powrocie do niego przez zbliżenie z naturą. Na pewno spotkali się Państwo z potępianiem szczepionek przez orędowników powrotu do najlepszej matki uzdrowicielki – Natury. Znowu brzmi znajomo, ale tym razem nie jest zabawne. Dlatego demaskowanie mitów żywieniowych jest bardzo ważne, a książka Levinovitza warta przeczytania.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Bohaterski czyn magistra farmacji Bohaterski czyn magistra farmacji

Jak donosi lokalna gazeta i naoczni świadkowie, w czwartek, około godziny 16:00, magister farmacji G...

Selen Selen

Selen został odkryty na początku XX-go wieku przez Berzeliusa i początkowo uznawano go za pierwiaste...

Poza czubek własnego nosa Poza czubek własnego nosa

Czasem warto spojrzeć poza czubek własnego nosa i w momencie gdy inni potrzebują naszej pomocy, choć...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz