REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kilka słów o bałaganie

11 stycznia 2015 15:01

To nieprawda, że wszystkie afery lekowe toczą się na poziomie międzynarodowym, omijając nasz kraj. To nieprawda, że w każdej aferze bierze udział co najmniej kilkudziesięciu pacjentów. Zupełnie niedawno ( z punktu widzenia globalnej osi czasu) również przez nasz kraj przetoczyła się z wielkim hukiem głośna sprawa, która z powodzeniem nadaje się do farmaceutycznego archiwum X. A wszystko zaczęło się tak…

Na szpitalnym oddziale w Siedlcach piąty październik 2006 roku był normalnym dniem pracy. Przyjmowano pacjentów, diagnozowano, rozpisywano zlecenia, a pielęgniarki podawały zaordynowane leki, tak samo jak robiły to wczoraj i miały to zrobić jutro. W każdej placówce zdrowotnej jednym z podstawowych leków jest używany doraźnie hydrokortyzon w postaci dożylnej. Stosuje się go w przypadku nasilonych duszności chorego, zwłaszcza jeśli objawom towarzyszy składowa alergiczna bądź astmatyczna. Corhydron był użyty w tym dniu dwukrotnie, niezależnie u dwóch pacjentek cierpiących z powodu duszności i postępującej niewydolności oddechowej. Żadna z nich odczuła jednak poprawy po otrzymaniu leku- przeciwnie wręcz, ich stan gwałtownie się pogorszył.

Najtrudniejszym elementem afery z udziałem leku jest pierwsze wskazanie winnego i pierwsze podejrzenie. Pacjentki otrzymywały przecież wiele leków i każdy z nich mógł potencjalnie być przyczyną pogorszenia się stanu ich zdrowia. Lekarze i pielęgniarki pracujący na oddziale byli jednak wytrawnymi medycznymi śledczymi i celnie wytypowali właśnie Corhydron. Sprawę ułatwił nieco szybki czas działania leku – w tym przypadku liczony w kilku minutach. Działanie niepożądane zostało zgłoszone, 44 fiolki leku opieczętowane i przekazane do badań, a pacjentki szczęśliwie wyprowadzono ze stanu zagrażającego ich życiu.

Afera dopiero jednak rozwijała skrzydła. W fiolkach bowiem nieoczekiwanie znaleziono coś, czego nigdy nie powinno tam być. Stosowany w anestezjologii lek- suksametonium z powodzeniem zwiotcza drogi oddechowe przed intubacją pacjenta. Działa niemal błyskawicznie i bardzo szybko również jest eliminowany z organizmu. Nie podaje się go jednak niemal nigdy osobom przytomnym, bez wcześniejszego znieczulenia ogólnego. Nagła utrata kontroli nad własnymi mięśniami oddechowymi jest ponoć przerażającym odczuciem i ciężko się z tą opinią, mimo braku własnych doświadczeń, nie zgodzić. Suksametonium (sukcynylocholina) w feralnych fiolkach Jelfy „zastępowała” hydrokortyzon. Naprawdę trudno o gorsze zastępstwo.

Afera corhydronowa w mediach wybuchła miesiąc po zdarzeniu w Siedlcach. 9 listopada 2006 roku decyzją Jarosława Kaczyńskiego, zakłady Jelfa zostały zamknięte oraz zdymisjonowano Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Kluczowym w jego dymisji okazał się fakt opóźniania podania informacji o podejrzanych ampułkach opinii publicznej oraz zdanie „Mieliśmy niemiłe doświadczenia z firmami farmaceutycznymi, w tym sądowe, dlatego nie informujemy opinii publicznej o szczegółach”, które wypowiedział.

Wadliwa seria leku o numerze 010705 trafiła jednak nie tylko do Siedlec. Prokuratura z pomocą policji próbowała ustalić drogę, jaką przebyły podejrzane fiolki i dotrzeć do pacjentów, którzy mogli je jeszcze posiadać. Do Polski dotarł tymczasem czeski odpowiednik Corhydronu. Sprowadzono w sumie 13 tysięcy ampułek leku produkowanego w Brnie przez Polfę Rzeszów. . Na stronach Ministerstwa Zdrowia można było znaleźć informację, czym również można zastąpić Corhydron- wymieniono tam preparaty prednizolonu, metyloprednizolonu i deksametazonu (Solu-Medrol, Fenicort, Dexaven). Problem tkwił tylko w tym, że z podanych leków jedynie Solu-Medrol nie był produkowany przez Jelfę.

Ówczesny minister zdrowia Zbigniew Religa przyznał, że zmarło kilku chorych, którzy posiadali Corhydron w swoich apteczkach, jednak niemożliwe jest udowodnienie domniemanego związku między zażyciem leku a zgonem chorego. Dla odmiany w jednym z łódzkich szpitali przez niemal pół roku podawano pacjentom lek z wadliwej serii, nie obserwując żadnych działań niepożądanych.

Zakłady Jelfy ponownie otworzono już w grudniu tego samego roku, zabezpieczając dokumentację i resztę fiolek leku. Corhydronowy skandal nie spowodował upadłości producenta leków, jak wstępnie podejrzewano, zakłady jednak nie ujawniły nigdy dokładnej sumy strat finansowych. Do dziś nie postawiono w tej sprawie zarzutów żadnej konkretnej osobie. Za proces wytwarzania leku odpowiedzialnych było wielu pracowników i nikomu nie można było przypisać indywidualnej winy. Pogłoski medialne skupiły się na sezonowych pracownikach, którzy byli zatrudnieni w Jelfie na przełomie lipca i sierpnia 2006 roku, kiedy trwała produkcja leku, zakłady jednak utrzymywały ( i posiadały na to rzetelną dokumentację), że osoby te nie brały udziału w produkcji leku, były zatrudnione jedynie do pakowania gotowych produktów. Udowodniono jednak swoisty bałagan panujący w Jelfie i przypadki przebywania obok siebie nieoznakowanych fiolek leków. Zakłady z Jeleniej Góry prawdopodobnie na długo zapamiętają, jakie są skutki drobnych nieporządków i zapominania o sprzątaniu.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Najlepsze skecze kabaretowe o aptece! Najlepsze skecze kabaretowe o aptece!

Czy pracownicy aptek umieją się śmiać z siebie samych? A co śmieszy innych w aptekach? Okazuje się, ...

Walka ciągle trwa Walka ciągle trwa

Krzysztof Mikołajczak to farmaceuta, który od ponad 20 lat uprawia sport, jakim jest szermierka. Jak...

Lucy in the sky with ***** Lucy in the sky with *****

Internet jest długi i szeroki. Opcjonalnie można wrzucać w jego odmęty przeróżne treści i emocje. Z ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz