REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kosma i Damian

27 września 2017 08:50

26 września obchodzone jest wspomnienie Kosmy i Damiana, świętych kościoła katolickiego i prawosławnego, jak również patronów aptekarzy, farmaceutów, chirurgów, dentystów i lekarzy. Nie bez powodu wymieniłem pozostałych, dla których Ci bracia są opiekunami. Bowiem z ich historii powinniśmy czerpać jak najwięcej, by na powrót żyć ze sobą ramię w ramię jak brat z bratem.

"Męczeństwo świętych Kosmy i Damiana" - Fra Angelico. (fot. Wikimedia Commons)

Kosma i Damian, prawdopodobnie bliźniacy, odznaczali się niezwykłą sumiennością, dzięki czemu stali się wybitnymi lekarzami. Przedmiotem ich troski był każdy potrzebujący ich pomocy chory człowiek. W szczególny sposób zajmowali się biednymi. Podkreśla się, że za swe usługi nie pobierali zapłaty. Uważali, że wszystko mają od Boga, stąd też pragnęli postępować zgodnie z poleceniem „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego starożytni lekarze przyświecają współczesnym aptekarzom. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego Kosma i Damian są patronami Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza a nie Ogólnopolskiego Dnia Farmaceuty. Według mnie odpowiedź jest prosta – wszyscy wyewoluowaliśmy z tego samego fundamentu. Przez wieki szliśmy jeden obok drugiego, niosąc ulgę chorym i potrzebującym. Gdy sięgniemy do historii medycyny czy farmacji, powołują się one na te same początki.

REKLAMA

Przykładowo, nazwa naszej dziedziny pochodzi od wyrażenia ph-ar-maki, które w starożytnym języku egipskim znaczyło „kto zapewnia bezpieczeństwo”. Z czasów staroegipskich pochodzi również papirus Ebersa, zawierający informacje z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii i stosowania minerałów i licznych roślin leczniczych do celów medycznych. Wymieniono w nim około 700 lekarstw i podano 800 sposobów ich przyrządzania. Jest więc jednym z pierwszych pisemnych świadectw o początkach farmacji, ale jak widać, stanowiła ona już wtedy nieodłączną część medycyny.

REKLAMA

Dzisiejsza medycyna, choć tak różna od tej starożytnej, wciąż czerpie z tych samych źródeł. Przeszła długą drogę by stać się tym, czym jest obecnie, rozwinęła się, wyspecjalizowała, otworzyła na nowe możliwości. Wiek XIX był niejako akceleratorem większości współcześnie obecnych zmian. Dopiero wtedy chirurgia zaczęła być traktowana jako część medycyny. Wcześniej bowiem lekarze uważali, że od przecinania ciała są rzemieślnicy, nie medycy. Czy ktoś jednak dziś podważa wartość chirurgii jako gałęzi medycyny?

Mniej-więcej w tym samym czasie farmacja, przynajmniej na ziemiach polskich, zaczęła być traktowana jako odrębna nauka. Pierwszy wydział farmaceutyczny w Polsce utworzono w Krakowie w 1783 roku. Wtedy to w Szkole Głównej Koronnej w Krakowie powstała Katedra Farmacji i Materii Medycznej. Pierwszym jej profesorem był dr Jan Szaster, krakowski doktor medycyny i aptekarz, właściciel apteki „Pod Słońcem”. Jak widać, to właśnie medycy podjęli się początkowo nauki farmacji. To także w Krakowie, po raz pierwszy na świecie, wyższe wykształcenie farmaceutyczne zdobyły kobiety. 28 sierpnia 1824 roku po studiach eksternistycznych Filipina i Konstancja Studzińskie otrzymały dyplomy farmacji.

Nie można iść ku przyszłości nie doceniając tego, co dała nam przeszłość. W wielkim kotle medycyny znajdowały się bowiem niegdyś wszystkie nauki, które teraz zdają się zapominać o wspólnych korzeniach i próbują żyć na własną rękę. W tym dniu, w którym świętujemy nasz fach, powinniśmy wyjść poza ramy tego, co stanowi szarą rzeczywistość i inspirując się postaciami Kosmy i Damiana uwierzyć, że w braterskiej pracy tkwi sekret sukcesu.

Marzy mi się, by lekarze i farmaceuci na powrót stali się dla siebie oparciem, służyli radą i chcieli współpracować dla dobra pacjenta. Dla jego dobra, nie dobra własnego. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” – wierzyli Kosma i Damian. Dziś każdy z nas musiał niemało natrudzić się, by móc należeć do grona farmaceutów czy wielkiej rodziny medycyny, ale nie znaczy to, by przyjmować roszczeniową postawę i liczyć jedynie na zadośćuczynienie poniesionych trudów. To sama praca powinna być niejako sowitą zapłatą.

REKLAMA

Można mi zarzucać naiwność, brak doświadczenia, idealistyczne patrzenie na świat, nieznajomość realiów, brak krytycyzmu, karmienie się frazesami. Ale fakt, że nie przepracowałem połowy życia w tym zawodzie nie znaczy, że nie mam prawa mieć własnego zdania. Sam widzę sporo problemów, ale to nie znaczy, że trzeba jedynie wciąż kręcić się w błędnym kole tych samych pytań i odpowiedzi. Poza nimi jest jeszcze sporo do zrobienia. Na wiele rzeczy trzeba poczekać, wiele z nich nie zależy od nas. Ale myślenie można zmienić w każdej chwili. I do tego zachęcam.

Nie pracujemy w aptekarskim fachu jedynie po to, by odrobić studia i dorobić się majątku. Chciejmy robić to z tych samych pobudek co Kosma i Damian. I nie zapominajmy, że idąc z kimś ramię w ramię jest łatwiej. Czasem lepiej więc po raz kolejny wyciągnąć dłoń pojednania niż czekać w nieskończoność, aż druga strona wykona ten gest. Ostatecznie, liczy się przecież efekt 🙂

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Merchandising potrzebny aptekom? Merchandising potrzebny aptekom?

Słowo „merchandising” od kilkunastu lat budzi sprzeczne emocje w środowisku farmaceutów. Jedni kojar...

Dyrektywa antyfałszywkowa, a polskie apteki Dyrektywa antyfałszywkowa, a polskie apteki

Z zapowiedzi wynika, że polski system będzie oparty o skanowanie kodów 2D każdego opakowania leku, j...

Pani magister, Pani nie przystoi Pani magister, Pani nie przystoi

"Pani magister, Pani nie przystoi nie mieć telewizora. Bo skąd brać informacje o lekach?" powiedział...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz