REKLAMA
Magazyn mgr.farm

LSD. Moje trudne dziecko

9 czerwca 2017 09:38

Albert Hofmann (1906–2008) był szwajcarskim chemikiem, członkiem Komitetu Noblowskiego i byłym dyrektorem Oddziału Badań fabryki leków Sandoz. 19 kwietnia 1943 roku o 16:20 Albert Hofmann dokonał auto-eksperymentu, przyjmując wynalezioną przez siebie substancję – LSD. Wydarzenie to na zawsze odmieniło jego życie, co opisał w swojej książce „LSD. Moje trudne dziecko”.

Okładka książki Alberta Hofmanna traktująca o LSD

Już na samym początku książki Hofmann dementuje pogłoski, jakoby LSD powstało przez przypadek: „LSD zostało powołane do istnienia w ramach regularnego programu badawczego, a ‘przypadek’ zdarzył się znacznie później, kiedy LSD miało prawie pięć lat”…

Albert Hofmann po ukończeniu studiów chemicznych pracował w laboratorium firmy Sandoz w Bazylei. Początkowo badał składniki cebuli morskiej, a potem alkaloidy sporyszu. W latach trzydziestych pracował nad syntezą ergobazyny (ergometryny), środka homeostatycznego o działaniu uterotonicznym. Wyjściowym surowcem był preparat alkaloidowy ze sporyszu. W pracy posługiwał się m.in. ekstrakcją frakcyjną, wytrącaniem frakcyjnym i krystalizacją. Dokonał pierwszej syntezy ergobazyny z kwasu lizergowego (wspólny szkielet alkaloidów sporyszu) i propyloaminy, co miało istotne znaczenie, gdyż naturalna ergobazyna występuje w sporyszu w bardzo małych ilościach.

REKLAMA

W 1938 roku Hofmann uzyskał dwudziestą piątą substancję, z serii pochodnych kwasu lizergowego: dietyloamid kwasu lizergowego, w skrócie LSD-25. Raport stwierdził, że nowy związek wykazywał silne działanie na macicę. Zwierzęta doświadczalne wykazywały objawy niepokoju podczas eksperymentu. Nowa substancja nie wzbudziła szczególnego zainteresowania, więc przez pięć lat badania nie były kontynuowane. Jednak w 1943 roku Hofmann powrócił do tematu substancji nr 25…

REKLAMA

Podczas syntezy na etapie oczyszczania i krystalizacji winianu dietyloamidu kwasu lizergowego naukowiec doznał dziwnego uczucia:

„Byłem zmuszony przerwać pracę w laboratorium i udać się do domu z powodu niezwykłego uczucia niepokoju i lekkich zawrotów głowy. W domu położyłem się do łóżka i zapadłem w całkiem przyjemny nastrój jakby odurzenia, charakteryzujący się szczególnym pobudzeniem wyobraźni”.

Autor zdecydował się na eksperyment na sobie samym i zaplanował z serię doświadczeń z dawką 0,25 mg LSD. Wszystko opisał w dzienniku laboratoryjnym, a po przyjęciu dawki wrócił do domu na rowerze, eskortowany do domu przez laboranta. Jak wspominał „wszystko w polu widzenia falowało i było zniekształcone jak w krzywym zwierciadle”. Poza halucynacjami (niespotykane barwy i gry kształtów) Hofmann doświadczył uczucia słabości, zawrotów głowy, niepokoju, przerażenia. Przez cały czas był jednak świadomy, co się z nim dzieje. Następnego dnia cieszył się znakomitą kondycją fizyczną i intelektualną.

Ze względu na „demoniczny wymiar doświadczenia z LSD” nie brał pod uwagę, że ktokolwiek może użyć LSD jako środka dostarczającego przyjemności (później okazało się, że lęk był ubocznym skutkiem przedawkowania). Kolejnymi testerami LSD byli: szef wydziału leku firmy Sandoz i jego dwaj koledzy. Powtórzyli doświadczenie z dawką trzy razy mniejszą. W kolejnej fazie przeprowadzono eksperymenty z LSD na zwierzętach (zaobserwowano m.in., że koty zamiast łapać myszy, obserwowały je lub bały się ich, w przypadku ryb występowały niezwykłe pozycje podczas pływania, u pająków zmiany w sposobie budowania sieci).

Potem rozpoczęto pierwsze badania na ludziach w klinice psychiatrycznej uniwersytetu w Zurychu. Badania obejmowały testy na ludziach zdrowych oraz na osobach chorych na schizofrenię. Dawki wynosiły 0,02 do 0,13 mg. W 1947 roku powstała w ten sposób publikacja na temat skutków przyjmowania LSD „Dietyloamid kwasu lizergowego, fantastikum z grupy sporyszu” (fantastikum czyli psychodysleptyk, psychodelik, halucynogen, psychozomimetyk, z gr. phantazestai – „wyobrażać sobie”). Efekty działania porównywano ze znanym halucynogenem, meskaliną.

REKLAMA

Rozważano możliwość zastosowania LSD w psychiatrii, jako narzędzia badawczego, ze względu na wysoką psychoaktywność. Przygotowano nową substancję aktywną dla instytutów badawczych i lekarzy pod postacią leku eksperymentalnego Delysid. Według ulotki wskazania były następujące: wydobycie i uwolnienie stłumionego materiału i spowodowanie odprężenia umysłowego, zwłaszcza w stanach lękowych i neurotycznych obsesjach; w badaniu psychoz poprzez zażycie Delysidu przez psychiatrę, który może uzyskać wgląd w świat idei i odczuć pacjentów psychiatrycznych; do wywołania psychozy u osoby zdrowej, co może ułatwić studia nad patogenezą chorób psychicznych.

Początkowo w klinikach psychiatrycznych traktowano LSD jako farmakologiczne wsparcie w psychoanalizie i psychoterapii. Pod koniec lat pięćdziesiątych zaczęto stosować LSD jako środek odurzający, a nie leczniczy. A że działo się to w sposób masowy, niekontrolowany, bez nadzoru medycznego, często niewłaściwie – LSD stawało się trudnym dzieckiem dla firmy Sandoz. Firma musiała zająć stanowisko w sprawie raportów z wypadków, załamań psychicznych, przestępstw, morderstw i samobójstw, które w doniesieniach prasowych łączono ze stosowaniem LSD. W 1966 roku Sandoz zaprzestał dystrybucji LSD.

Więcej o profilu bezpieczeństwa LSD, wpływie LSD na sztukę i kulturę lat sześćdziesiątych, a także o innych psychodelikach – pejotlu, grzybach psylocybinowych, ololiuqui, szałwii wieszczej – można przeczytać w książce Alberta Hofmanna, do czego zachęcam szczególnie uczestników dyskusji o halucynogenach.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Druga twarz depresji Druga twarz depresji

Gdy myślimy o fitoterapii zaburzeń depresyjnych, w pierwszym rzucie przywołujemy preparaty dziurawca...

Felieton delegata na KZA – część 3 (spontaniczna) Felieton delegata na KZA – część 3 (spontaniczna)

Kolejny “Felieton delegata na KZA” miał być na zupełnie inny temat. Jednak to co w niedzielny wieczó...

Najlepsze skecze kabaretowe o aptece! Najlepsze skecze kabaretowe o aptece!

Czy pracownicy aptek umieją się śmiać z siebie samych? A co śmieszy innych w aptekach? Okazuje się, ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz