REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Lucy in the sky with *****

2 kwietnia 2015 16:49

Internet jest długi i szeroki. Opcjonalnie można wrzucać w jego odmęty przeróżne treści i emocje. Z dużym prawdopodobieństwem zatoną wkrótce po ich wrzuceniu i tylko niewielu innych użytkowników zaszczyci owe owe nowiny choćby jednym spojrzeniem. Niekiedy jednak pech chce, że raz napisane słowa wypływają nieoczekiwanie na drugim brzegu sieci stając się instrukcją, przesłaniem, inspiracją. Jesteśmy odpowiedzialni za to co piszemy. Raz odczepione od nas słowa zaczynają żyć swoim życiem.

Ale przecież nie o tym chciałam. Właściwie od początków mojej pracy w aptece zaczęłam spotykać pacjentów mocno monotematycznych. Takich, których każda wizyta w aptece wygląda podobnie – któryś z tabletkowanych leków na nieżyt nosa, strzykawka 2 ml i dwie igły. Trudno nie rozumieć tego jednoznacznie, jeszcze trudniej powiedzieć „NIE”. Mam prawo odmówić wydania leku pacjentowi, jeśli uważam, że zagraża on jego zdrowiu lub życiu. I cóż z tego? Sama na wieczornym dyżurze, w zakapturzonej dzielnicy nie mam tyle odwagi cywilnej, by wdawać się w konflikty z miejscowymi amatorami silnych wrażeń. Jak czuję się sprzedając kolejne pseudoefedryny w wiadomym celu? Paskudnie. W bezpieczniejszych okolicznościach odmawiam, ale bez większych złudzeń. Z pewnością za następnym rogiem znajdzie się apteka, która zrealizuje zapotrzebowanie bez zbędnych ceregieli. Z niedopatrzenia, obojętności, chęci zysku.

Pięć lat studiów to jednak zbyt mało, by zgłębić niektóre aspekty domowego laboratorium chemicznego. Dopiero praca skłoniła mnie do przegrzebywania mrocznych stron Internetu, na których ze szczegółami opisano na przykład, jak skutecznie filtrować przez papier toaletowy czy też jak zrobić iście kosmiczną mieszankę ze składników dostępnych w aptece bez recepty.

REKLAMA

Czy w związku z tym pseudoefedryna, kodeina czy dekstrometorfan powinny być substancjami ogólnie dostępnymi? Czego jeszcze zakazać w takim razie? Skoro można uzależnić się również od etopiryny, gdzie wyznaczyć cienką linię pomiędzy tym co dozwolone, a co zakazane? Czy samo obwarowanie jakiejś substancji receptą rozwiąże problem? W przypadku słynnego Tussipectu takie wyjście z sytuacji okazało się chyba skuteczne.

„Odczuwałem wszechobecną symbiozę z całym otaczającym mnie światem, wyrozumiałość dla obcych mi ludzi oraz kilka godzin błogiego wewnętrznego ciepła i niczym niezmąconego spokoju oraz obojętności”. Kuszące, nieprawdaż ? W realnym życiu rzadko ma się okazję zażyć stanu beztroskiego unoszenia się nenufarze na środku zalanego światłem słonecznym jeziora . Oderwanie się od codziennej monotonii jest pociągające dla każdego z nas, ciekawszym jest fakt, czemu tylko niektórzy przełamują w sobie barierę zakazanego, niebezpiecznego i są gotowi zapłacić każdą cenę za czas spędzony w innej rzeczywistości. Dopaminowe niedobory predysponujące ludzi do szybszego uzależnienia i stałego poszukiwania silnych wrażeń wydają mi się zbyt prostą teorią.

REKLAMA

A jaką cenę płaci się za łączenie z Absolutem Nenufarowej Łąki? Zaglądasz w otchłań, otchłań zagląda w Ciebie. Opisując tylko jeden z popularnych aptecznych narkotyków, ogromne szkody wyrządza powstały z pseudoefedryny metkatynon. O ile nawet pominiemy jego uzależniające i destrukcyjne dla psychiki działanie, wciąż pozostaje tlenek manganu, który ulega stopniowemu nagromadzeniu w organizmie i powoduje stan przewlekłego zatrucia. Kompleksy manganu utleniają posiadane przez nas katecholaminy, co prowadzi do powstania wolnych rodników. Te z kolei atakują ośrodkowy układ nerwowy wywołując objawy łudząco podobne do choroby Parkinsona: spowolnienie i zubożenie ruchów, drżenie spoczynkowe, sztywność mięśniową oraz zaburzenia pamięci i koncentracji. Chorzy uzależnieni od metkatynonu wydają się przymgleni, nieobecni, przedwcześnie wygaśnięci. Uszkodzeniu mogą ulec też nerwy obwodowe, oskrzela, płuca oraz wątroba. Jak wiadomo, wszystkie te sformułowania są terminami na tyle mglistymi i mało drastycznymi, że jeśli powiedziałabym kupującemu pacjentowi „proszę tego nie brać, nadużywanie grozi encefalopatią” skutki moich działań byłyby zapewne nikłe. Jednocześnie czuję się w dużym stopniu odpowiedzialna za ludzi, którzy przychodzą do mojej apteki po półprodukty do sporządzenia gumisiowych eliksirów. Jak radzicie sobie w takich sytuacjach? Prawicie kazania, odsyłacie z kwitkiem, sprzedajecie bez mrugnięcia okiem? Przejęcie odpowiedzialności za wszystkich jest nierealne, bo to wszak ich życie, wybory i skutki, ale co robić, jeśli coś robić trzeba?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Siedem pigułek Lucyfera Siedem pigułek Lucyfera

Przeczytałam niedawno, że amerykańskie wojsko zleciło naukowcom z Harvardu opracowanie pigułki, któr...

Apeka pod Orłem w Trzemesznie Apeka pod Orłem w Trzemesznie

W serii wydawniczej "Najsłynniejsze polskie apteki" przedstawiona jest w sposób interesujący histori...

Maria Skłodowska-Curie. Geniusz i siła miłości Maria Skłodowska-Curie. Geniusz i siła miłości

Zachwycona filmem o Marii Skłodowskiej-Curie z Karoliną Gruszką w roli tytułowej, sięgnęłam po książ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz