REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Matka farmaceutka i dziecko od linijki

31 sierpnia 2018 08:15

Młodzi rodzice rwą włosy z głowy, obgryzają paznokcie i nerwowo chodzą wokół łóżeczka, w którym słodko śpi ich pulchniutki, różowiutki niemowlaczek. Co zrobiliśmy nie tak? – myślą rzucając częste spojrzenia na zegar odliczający czas do przybycia wezwanego na wizytę lekarza. Może to mleko jest złe, może dieta… Gonitwę myśli przerywa dzwonek do drzwi. Ojciec wybiega z wydeptanej w podłodze koleiny i z impetem otwierając drzwi pediatrze, już od progu wykrzykuje: Pani doktor, syn nie przybiera 30 g na dobę!!

Młodzi rodzice czują presję, żeby ich dziecko zachowywało się i rozwijało tak, jak nakazują normy i wytyczne (fot. Shutterstock)

Od samego początku przygody z rodzicielstwem na każdym kroku napotykamy jakieś normy, które nasze dziecko powinno spełniać. W pierwszych minutach życia jest ważone, mierzone i zostaje ocenione w skali APGAR. W literaturze dowiadujemy się o tym, jak powinien przebiegać prawidłowy jego rozwój, kiedy, jak i ile powinno jeść, spać, robić kup. Na bilansach nasze dziecko oceniane jest w kontekście kryteriów WHO dla maluchów w jego wieku. Sąsiadki, koleżanki, mamy i babcie atakują nas co jakiś czas pytaniami typu: „A czy już…?” Siada, raczkuje, wstaje, mówi…? Powinno!

Młodzi rodzice czują presję, żeby ich dziecko zachowywało się i rozwijało tak, jak nakazują normy i wytyczne. Kupują wagi dla niemowląt, żeby sprawdzać przyrosty masy i ważą dziecko codziennie, albo nawet po każdym posiłku, żeby upewnić się, że wszystko się zgadza. Wypełniają tablice rozwoju dziecka i każde odstępstwo, opóźnienie w zdobywaniu nowej umiejętności to powód do paniki. Już nawet lekarze i pielęgniarki powoli wpadają w normowy szał, podejmując kroki ku prewencji potencjalnego zaburzenia na podstawie nieznacznych odstępstw, często bez odpowiedniego wywiadu i badań, przykładem czego jest szastanie na prawo i lewo zaleceniami o dokarmianiu dziecka mlekiem modyfikowanym gdy dobowy przyrost masy nie spełni zadanych kryteriów.

REKLAMA

Takie podejście, choć w dobrej wierze, jest tylko pozornie dobre. Mimo, iż ma na celu profilaktykę i zapobieganie zaburzeniom rozwojowym, nieuzasadnione naraża już zestresowanych rodziców na większe niepokoje i niepotrzebne koszty, a dzieci na dodatkowe nieprzyjemności podczas badań i niekorzystny wpływ na zdrowie.

REKLAMA

Postęp medycyny i diagnostyki jest błogosławieństwem naszych czasów. Trzymając się rekomendowanych przez WHO i MZ zaleceń dotyczących badań kontrolnych, szczepień i postępowania diagnostycznego w domu, łatwo wychwycić niepokojące objawy, szybko zareagować i leczyć, dając dzieciom możliwości zdrowego i prawidłowego rozwoju. Jednak jak piszą specjaliści tworzący te tabele i narzędzia – to tylko wskazówki, a decyzja o interwencji i dalszej ingerencji w celu diagnostyki powinna być podjęta przez lekarza w oparciu o pełny wywiad i znajomość dziecka, a nie presję czy paranoję rodziców.

Widzę jednak, że coraz częściej traktujemy skale i tabele diagnostyczne jak wyrocznię i wyznacznik normalności, kurczowo trzymając się wytycznych, bo w tym całym chaosie związanym z wychowaniem dziecka są niezmienne. Jeśli dziecko spełnia normy – jesteśmy dobrymi rodzicami, robimy wszystko dobrze. Jeśli nie… Młodzi rodzice zbyt dużą wagę przywiązują do tego, aby ich dziecko rozwijało od linijki, według opracowanych schematów, zamiast skupić się na jego osobowości, temperamencie i indywidualnych potrzebach, które decydują o ścieżce rozwoju, preferowanych umiejętnościach, szybkości i chęci poznawania świata, sprawności fizycznej i nawet tempie przyrostu wagi. Dzieci nie powinny rozwijać się tak jak im ktoś każe. Powinny rozwijać się tak, jak tylko same potrafią.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Aptekarze marudzą Aptekarze marudzą

Tytułem farmaceuty na terenie Polski ma prawo posługiwać się osoba, która posiada dokument „Prawo wy...

Farmaceuta offline Farmaceuta offline

Osobiście uważam, że farmaceuci mają gorzej niż większość zawodów. Nie dość, że pracują na pełen eta...

Ewolucja reklamy aptek? Ewolucja reklamy aptek?

Przedsiębiorcy łamiący zakaz reklamy aptek robią to celowo i z premedytacją – co do tego nie ma wątp...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz