REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Melamina i różowe bobasy

3 lutego 2015 16:49

Świat przymyka czasem swoje łaskawe oko na różne afery farmaceutyczne, szczególnie te o zasięgu lokalnym. Niewiele zaryzykuje ten, kto założy się, że gro pomniejszych uchybień i niedociągnięć zamieciono pod dywan, wyniesiono chyłkiem w czarnym worku pod osłoną nocy i wygumkowano z dokumentacji.

Pacjenci są cierpliwi i wiele przyjmą. Największe szanse w starciu z farmacją i medycyną mają jednak ci zdrowi i w sile wieku. Populacje krańcowe, czyli dzieci i seniorów, posiadają niewielkie rezerwy czynnościowe i dużo łatwiej wywołać u nich metaboliczny krach. Tymczasem pomyłki zamierzone i niezamierzone dosięgają również ich…

Małe dzieci piją mleko. Jeśli mleka nie może lub nie chce dostarczyć im rodzicielka, bez trudu można dziś sięgnąć po środki zastępcze, w tym przypadku mleko modyfikowane. Produkt taki ma gwarantować najwyższą jakość i bezpieczeństwo- stworzony jest wszak na potrzeby dopiero rozwijających się organizmów, czułych jak barometr na wszystkie fałszerstwa. Reklamy pełne są różowych bobasów i ich szczęśliwych mam, które tylko z mlekiem firmy X zdołały ukoić swoje zszargane ciągłą obawą nerwy i zapewnić dzieciom świetlaną przyszłość.

Melamina zaś to tworzywo sztuczne znane światu od roku 1830. Niczym wzorcowy produkt z podręcznika do chemii, służy do produkcji naczyń, pojemników, opakowań, klejów, nawozów i farb. Melamina zawiera 66% azotu i komercyjnie produkowana jest głównie z mocznika. Na tym mogłaby się skończyć ta przykrótka charakterystyka, gdyby nie fakt, że melamina może być też używana do zafałszowania rzeczywistej zawartości białka w pożywieniu i w paszy, wykazując chemiczne podobieństwo do protein. Była ona wykorzystywana jako źródło azotu niebiałkowego w paszy dla bydła w latach 1958-1978 w Chinach.

Nie ujmując sympatycznym Chińczykom, kraj ten lubuje się w małych kłamstewkach. Internet aż kipi od newsów na temat, jak pomysłowo fałszuje się tam żywność, mocząc nieświeże mięso w autorskich mieszankach wybielaczy i fabrykując atrapy prawdziwego jedzenia. Pogłoski mówią, że ukulano tam nawet sztuczny zielony groszek. Spryciarze.

Na każdego przyjdzie jednak miarka. Kiedy chińscy producenci mleka modyfikowanego sięgnęli po melaminę, nie sądzili pewnie, że Dzień Sądu jest tak bliski. Choć kto ich wie, może używali melaminy już wcześniej testując coraz wyższe dawki i podkręcając biznesowe słupki? Na przełomie lat 2008-2009 osiągnęli jednak zdecydowanie punkt krytyczny. Wybuchła medialna bomba. Ogółem do 25 grudnia 2008 r. zanotowano 294 tys. zachorowań wśród dzieci w Chinach po spożyciu mleka zanieczyszczonego melaminą. Ponad 50 tys. dzieci było hospitalizowanych z tego powodu, a 6 zmarło.

Melamina powodowała wystąpienie kamicy układu moczowego , a w konsekwencji niewydolności nerek, szczególnie u najmłodszych dzieci. Łącząc się z kwasem cjanurowym (znajdującym się w wodzie pitnej i powstającym w przewodzie pokarmowym w wyniku rozkładania melaminy przez bakterie), precypituje uszkadzając nabłonek nerki. Kamienie z niej powstałe były miękkie i możliwe do eliminacji z organizmu dorosłego. Dzieci były jednak na z góry straconej pozycji.

Pikanterii dodaje sprawie fakt, że melamina nie zaskoczyła chińskich producentów niczym pierwszy śnieg drogowców. Istnieją bowiem również wcześniejsze przesłanki o jej negatywnym wpływie na organizm żywy. W 2004 r. doszło do wielu zatruć psów, drobiu i trzody chlewnej spożywającej skażoną karmę. Jednak przyczynę tych nagłych zachorowań ustalono dopiero w kwietniu 2007 r. kiedy w Ameryce Północnej lekarze weterynarii odnotowali liczne upadki zwierząt domowych z powodu chorób nerek. Okazało się, że firmy produkujące mokrą karmę dla zwierząt do zagęszczania swojego produktu używały glutenu pszenicznego z Chin, który zawierał melaminę.
Kłamstwo ma krótkie nogi. Nogi te wystarczą jednak, by pozostawić wyjątkowo paskudne ślady w historii świata.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dom zbrodni Dom zbrodni

Czytelnikom „Domu zbrodni” może nasuwać się pytanie, skąd taka szczegółowa znajomość trucizn u Agaty...

Farmacja w służbie aliantom – cześć II Farmacja w służbie aliantom – cześć II

Farmacja była kluczową zawodniczką w zmaganiach pomiędzy siłami Państw Osi a Aliantami. Choć wielu h...

Szczęśliwy jak gruźlik Szczęśliwy jak gruźlik

Jego kariera była krótka, lecz olśniewająca. Oto historia leku przeciwgruźliczego, który dał zrewolu...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz