REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Mitologizacja lekarzy

25 stycznia 2015 08:15

Nie potrafię pojąć dlaczego lekarze są w naszym kraju traktowani są jak bogowie. Począwszy od szarego Kowalskiego, aż po przedstawicieli Rządu – nikt nie odważy się zakwestionować lekarskich praktyk, opinii, żądań i oczekiwań. A nawet jeśli ktoś spróbuje, to choćby był Ministrem Zdrowia polegnie z kretesem.

Tej mitologizacji i nienaruszalności lekarzy doświadczamy niemal codziennie w prozaicznych sytuacjach wynikających z aptecznej praktyki. Najczęściej, kiedy pacjent przychodzi do nas z błędnie wypełnioną przez lekarza receptą. Zdecydowana większość chorych winę za zaistniały problem zrzuca na farmaceutę. W końcu to ja nie chcę wydać mu leku ze zniżką, bo dopatrzyłem się jakiegoś wydumanego i nieżyciowego uchybienia formalnego. W takich sytuacjach pacjenci wręcz bronią lekarzy mimo, że to oni są sprawcami ich problemu. „To co, że lekarz nie wpisał numeru oddziału NFZ? Przecież jego zadaniem jest leczenie a nie wypełnianie zachcianek Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia czy natrętnego pigularza!”

Istnieje też druga grupa pacjentów, którzy nieustannie narzekają w aptekach na lekarzy. Głównym powodem jest oczywiście nieskuteczność leczenia, ale zdarzają się również zarzuty o nieuprzejmość, znieczulicę czy brak zaangażowania. Problem polega na tym, że kiedy taki pacjent siedzi w gabinecie naprzeciw wspomnianego lekarza, to ani słowem nie wspomni o swoich wątpliwościach i zarzutach. Szeroko się uśmiecha, potakuje i gawędzi o przysłowiowej „dupie Maryni”. Dopiero w aptece wyrzuca z siebie jadowite przemyślenia i pretensje. A wszystko przez stawianie w naszym kraju lekarzy na piedestale nienaruszalności i nieomylności. W rezultacie Ci pacjenci, którzy najwięcej na nich narzekają, najbardziej się ich boją.

REKLAMA

Niestety coraz częściej na podobnym piedestale stawiają lekarzy również farmaceuci. Paradoksalnie zmusza nas do tego Kodeks Etyki Aptekarza RP, który zabrania nam krytykowania lekarskich poczynań. Niemniej coraz częściej mam wrażenie, że farmaceuci mitologizują lekarzy, ich umiejętności i wiedzę. Nie dyskutujemy z pacjentami o zaleconym leczeniu, działaniu leków przepisanych na recepcie czy pobudkach kierujących lekarzami. W swojej karierze zawodowej spotykałem się z farmaceutami, którzy akceptowali ewidentne błędy lekarzy uznając, że są elementem terapii off lebel wynikającej z ponadprzeciętnej wiedzy medyka.

REKLAMA

Przykład? Kiedyś laryngolog przepisał jednej z pacjentek maść do ucha – na recepcie wyraźnie było napisane „Terbiderm”. Mało brakowało by moja koleżanka wydała lek zgodnie z receptą. W porę jednak się zorientowałem, zadzwoniłem do lekarza i po ostrej wymianie zdań przyznał się do błędu. Na recepcie miał być wypisany „Triderm”. Najgorsze, że to podobno nie był pierwszy tego typu błąd tego lekarza…

Niestety wielu farmaceutów bezgranicznie ufa lekarzom, bo to wygodne i bezpieczne. Dzięki temu odsuwamy od siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za terapię pacjenta i możemy spokojnie nurzać się w aptecznej rutynie, która od współczesnego, polskiego farmaceuty wymaga niewiele wysiłku intelektualnego. Takim farmaceutom wystarczy praca sprzedawców. Lekarz leczy, wypisuje recepty, a farmaceuta potulnie je realizuje i ewentualnie wydaje pacjentowi jakiś OTC czy suplement diety wypatrzony przez niego w reklamie telewizyjnej. Czy tak ma wyglądać nasza praca? Ja wierzę, że stać nas na więcej. Że wiedza i niektóre uprawnienia lekarzy są także w naszym zasięgu.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Historia fotografii Historia fotografii

Żyjąc w obecnych czasach bardzo często zapominamy skąd wziął się obecny postęp. Chciałabym niniejszy...

5 faktów na temat antybiotyków, o których nie mieliście pojęcia 5 faktów na temat antybiotyków, o których nie mieliście pojęcia

Odkrycie antybiotyków zmieniło bieg historii. Dzięki nim możliwe stało się zwalczanie chorób, które ...

Historia Tylenolu Historia Tylenolu

Farmacją można się zająć z kilku powodów. Pomijając prozaiczne pobudki, jak naczytanie się raportów ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz