REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Niebiesko mi!

9 marca 2015 07:28

Lek pozbawiony działań ubocznych nie istnieje. Najważniejsze aby korzyści z przyjmowania danej substancji leczniczej były większe niż negatywne skutki działań niepożądanych – a te bywają różne. Istnieją działania uboczne, które są uciążliwe lub niebezpieczne. Istnieją też takie, które są irytujące lub… zabawne!

Jestem ciekaw ilu farmaceutów wie czym jest „żółta karta”? Czy ktokolwiek, kiedykolwiek ją wypełnił? Bardzo wątpię. W aptekach na ogół nie wykonuje się czynności „nadprogramowych”, za które nikt „nadprogramowo” nie płaci. Mimo, że przekazywanie informacji o działaniach ubocznych leków jest naszym ustawowym obowiązkiem, znam doświadczonych farmaceutów, którzy nigdy tego nie zrobili. Czy to oznacza, że żaden pacjent nigdy nie skarżył się im na działanie leku?

Pacjenci narzekają nieustannie. Na chorobę, na wysokie ceny, na lekarzy, na leki… te ostatnie narzekania, to najczęściej niewypowiedziane wprost zgłoszenia działań niepożądanych leków. Bo jak inaczej zinterpretować stwierdzenie Pani Goździkowej, że po zażyciu nowych tabletek przeciwbólowych, rozbolał ją brzuch i miała biegunkę?

REKLAMA

Skrupulatny farmaceuta powinien w takiej sytuacji wypełnić „żółtą kartę” i wysłać ją tam gdzie należy. A co robi przeciętny farmaceuta? Na ogół radzi odstawić lek i powiedzieć o tym lekarzowi. Niektórzy polecą też pacjentce coś innego na ból głowy. Zgłoszenie działania niepożądanego leku to zbędna robota, z której nikt nas nie rozlicza – po co więc się wychylać?

Wyżej wspomniałem, że niektóre działania uboczne są… zabawne. Mnie najbardziej bawią te związane ze zmianą sposobu postrzegania świata. Dosłownie. Istnieją leki, których działaniem ubocznym jest wpływ na narząd wzroku. Przykładowo – pacjenci zażywający Maxigrę mogą skarżyć się na widzenie na niebiesko. To też łatwy sposób na stwierdzenie czy w suplementach diety na potencję znajdują się „zanieczyszczenia” sildenafilem i jego pochodnymi. Z kolei przedawkowanie Digoxinu objawia się widzeniem na fioletowo a potem na żółto. To akurat jest dobry sposób na diagnozę przedawkowania dość niebezpiecznej grupy leków jakimi są glikozydy nasercowe (bardzo wąski indeks terapeutyczny).

REKLAMA

A pamiętacie jeszcze jaki preparat zabawiał mocz na niebiesko? Do dzisiaj pamiętam pacjentów, którzy przerażeni tym co zobaczyli na dnie swojego sedesu biegli do mnie po poradę. Diagnoza była dziecinnie prosta. Młodzi farmaceuci z pewnością nie wiedzą o czym piszę… wspomnianego preparatu od kilku lat nie ma już na rynku. A szkoda, bo zabawa z nim była przednia!

Czy takie działania uboczne trzeba zgłaszać? Kaszel po I-ACE, niebieska wizja po Maxigrze, żółta po Digoxinie… A czy to ma znaczenie? Znając zapał farmaceutów do wykonywania zadań wykraczających poza apteczne obowiązki narzucone przez pracodawcę, mało kto będzie silił się na realizowanie obowiązków ustawowych. To smutne. Wypełnienie i wysłanie „żółtej karty” zajmuje kilka minut. Poczucie dobrze wykonanego obowiązku wobec społeczeństwa jest bezcenne. Czy ktoś realnie odniesie z naszej pracy korzyść? Ostatnie przykłady wycofań i zmian kategorii dostępności leków (np. ketoprofen zewnętrzny) pokazują, że to ma znaczenie….

P.S. A na koniec absolutny hit – Propofol. Raczej marne szanse, że spotkamy kiedyś w aptece pacjenta, któremu podano ten lek. Niemniej jego działania uboczne (i niekoniecznie niepożądane) są przekomiczne. Niebieski mocz, to jedno. Jednak prawdziwym hitem są sny o zabarwieniu erotycznym i odhamowanie seksualne podczas wybudzenia.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Odkryj fascynującą historię aptekarstwa na Podkarpaciu Odkryj fascynującą historię aptekarstwa na Podkarpaciu

Książka „Aptekarskie Silva Rerum, czyli subiektywny słownik farmaceutycznych tajemnic” przeniesie cz...

A w konopiach strach A w konopiach strach

„A w konopiach strach” to ciekawa, lekko napisana książka, warta przeczytania, mimo, że główny wątek...

Z aptecznego archiwum X – Syrop nie dla dzieci! Z aptecznego archiwum X – Syrop nie dla dzieci!

Dzieci były i będą wyzwaniem dla farmacji. Mały człowiek nie tylko nie lubi się leczyć, ale i nierza...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz