REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Symbole farmacji

16 sierpnia 2018 08:42

Minęły już czasy, gdy farmaceuci pracowali jedynie w wiekowych rodzinnych aptekach z tradycjami – dziś większość z nas dołączyła efektu konsumpcjonizmu, czasem mają więc problem z odwołaniem się do jakichś korzeni. Warto jednak pamiętać, że zawód farmaceuty trwa nieprzerwanie od dziesiątek stuleci, a symbole, które przyświecają naszemu fachowi wywodzą się z najstarszych i najpotężniejszych kultur.

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

W zasadzie całą historię można by rozpocząć od staroegipskiej mitologii. W Egipcie zdrowiem opiekowało się wielu bogów, m.in. Ozyrys, Horus, Izyda oraz bóg nauki Thot, uważany za twórcę chemii, a przedstawiany jako pilot łodzi sondujący kijem nurt rzeki i określany mianem Ph-ar-maki – ten, który strzeże. Egipt dobrze poznali Grecy, którzy wprowadzili termin pharmakon – lek bądź trucizna. Z kolei greckim bogiem lecznictwa był Asklepios przedstawiany z laską i wężem. Miał on czwórkę dzieci, z których najbardziej znane to Panakeja oraz Hygea – szafarka leków, kobieta z kielichem i wężem, będąca dzisiejszym symbolem aptekarzy. To właśnie od nich pochodzą słowa panaceum – lek na wszystkie schorzenia – oraz higiena. Wiadomo również, iż Grecy posiadali instytucję zwaną apotheke – skład, magazyn (od greckiego ἀποτίθημι, apotithemi – przechowywać). W II wieku p.n.e. Grecy stali się poddanymi Rzymian i z tego właśnie okresu pochodzą nazwy bóstw: Eskulap jako odpowiednik Asklepiosa czy Salus, będący rzymskim synonimem Hygei oraz pojawiły się terminy: apotheca – spiżarnia lub skład wina – oraz apothekai – skład surowców dla dworu cesarza.

Opisana pokrótce sukcesja wiedzy medycznej odcisnęła trwałe piętno na współcześnie używanych symbolach farmacji. Odwołując się więc do najstarszej ze wspomnianych cywilizacji, możemy odnaleźć konotacje z obecnie stosowanym symbolem Rx. Oczywiście, według najpowszechniej przyjętej teorii jest to skrótowy zapis od łacińskiego czasownika koniugacji III recipio, recipere, recepi, receptum – wziąć, brać. Jednak dużo ciekawsza wydaje się historia związana z okien Horusa…

REKLAMA

Horus był egipskim bogiem nieba, światła i dobrobytu, synem Izydy i Ozyrysa. Gdy Ozyrys został zabity przez swego brata Seta, boga ciemności i zła, Horus chcąc się zemścić, stanął z nim do walki. W potyczce tej stracił oko, jednak za sprawą znanego już nam boga nauki i mądrości Ph-ar-maki – Thota, odzyskał oko i pokonał Seta. Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba.

REKLAMA

Z czasów greckich pochodzi zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny symbol farmacji, a mianowicie kielich, puchar bądź czara Hygei w formie prostego kielicha – symbolu zdrowia – oplatanego przez węża. Wąż w mitologii greckiej utożsamiany był z odradzaniem się poprzez swoje linienie symbolizował samoodnowę życia, ozdrowienie i długowieczność. Zwierzę to towarzyszy również innemu znanemu symbolowi farmacji i medycyny – lasce Asklepiosa lub – w wersji rzymskiej – lasce Eskulapa. Z racji, iż Asklepios był bogiem lekarzy, jego laska stanowi raczej symbol sztuki lekarskiej, ale też ogólnie rozumianej medycyny. W sztuce przedstawiana jest zwykle w formie prostego kija z oplatającym go wężem.

W tym miejscu warto wspomnieć o innym, dość mylnym symbolu, często używanym w miejsce laski Eskulapa, mianowicie kaduceuszu ([]i]gr. κηρύκειον kērýkeion, łac. Caduceus[/i]). Laska opleciona przez dwa węże stała się znakiem pokoju i handlu, mądrości i równowagi sił, atrybutem godzenia przyjaciół. Symbolika związana jest z powstaniem kaduceusza. W „Mitologii” Parandowskiego możemy przeczytać:

„Hermes, aby przebłagać rozgniewanego brata, ofiarował mu cytrę ze skorupy żółwia. Apollo tak się ucieszył, że dał mu w zamian laseczkę z leszczyny, która miała cudowną właściwość uśmierzania sporów i godzenia nieprzyjaciół. Gdy ją Hermes rzucił między dwa walczące ze sobą węże, one natychmiast przestały się gryźć i zgodnie oplotły się dokoła laski, nachylając ku sobie głowy. Tak powstał kaduceusz, z którym Hermes nigdy się nie rozstawał”.

Dziś laska taka, mylona bywa z laską Eskulapa, choć w tym przypadku kij oplata tylko jeden wąż. W niektórych państwach – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych – jako symbol medyczny jest używany tzw. „kaduceusz medyczny” – laska opleciona dwoma wężami i zakończona parą skrzydeł.

Jak widać, nawet w czasach pozbawionych wielowiekowych tradycji i miejsc kojarzonych z fundamentami zawodu, możemy rozbudzić naszą wyobraźnią, biorąc do ręki choćby zwykłą receptę 🙂

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Drobnym drukiem: Aromactiv baby żel Drobnym drukiem: Aromactiv baby żel

Produkty Aromactiv znane są bardzo dobrze w aptekach. Głównie z formy plasterków, nasączonych olejka...

Sieci też popierają proponowane zmiany Sieci też popierają proponowane zmiany

W dyskusji nad poselskim projektem zmian w Prawie farmaceutycznym coraz częściej pojawiają się emocj...

Co powinniśmy wiedzieć o stosowaniu ziół w ciąży? Co powinniśmy wiedzieć o stosowaniu ziół w ciąży?

W 2009 roku norwescy badacze opublikowali dane, z których wynikało, iż w trakcie trwania ciąży aż 57...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz