REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Technik poszukiwany

16 grudnia 2014 21:14

Rotacja pracowników w aptece to naturalna sprawa. Jedni odchodzą, inni przychodzą. Mimo wszystko to sytuacja, której nienawidzę. Z jednej strony trudno rozstawać się z pracownikiem, który zespoił się z całym zespołem. Z drugiej strony poszukiwanie nowego wcale nie należy do łatwych zdań…

Z mojej apteki odeszła niedawno techniczka farmaceutyczna Gosia. Inteligenta, ambitna i młoda dziewczyna, która posiadała niezwykły dar zjednywania sobie ludzi. Nie muszę chyba podkreślać jak ważne są takie cechy w aptece. Rozstanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i spowodowane było przeprowadzką Gosi na drugi koniec Polski (czego te kobiety nie zrobią dla swoich facetów).

W rezultacie stanąłem przed problemem polegającym na zatrudnieniu nowego pracownika. Piszę „problemem” bo inaczej takiej sytuacji nazwać nie można. Nowy pracownik to zawsze wielka niewiadoma. Z jednej strony nigdy do końca nie wiadomo na kogo się trafi. Osoba perfekcyjnie prezentująca się w CV i na rozmowie kwalifikacyjnej, może okazać się totalnym bałwanem nie potrafiącym rozmawiać z pacjentami. Z drugiej strony nowy członek aptecznej załogi oznacza konieczność jego przeszkolenia, zastosowanie przejściowego okresu łagodnego traktowania i obciążenie dla pozostałych pracowników. Zanim nowa osoba złapie rytm apteki i pozna jej zakamarki oraz stałych pacjentów, mija sporo czasu.

REKLAMA

Okazuje się, że znalezienie „odpowiedniego” technika farmaceutycznego wcale nie jest takie proste – szczególnie, kiedy chodzi o aptekę w dość małym mieście. Oczywiście najpierw próbowałem szukać nowego pracownika przez znajomych farmaceutów i przedstawicieli farmaceutycznych (ci ostatni są zaskakującą skarbnicą wiedzy na temat pracowników aptecznych). Niestety niewiele z tych prób wynikło. Dlatego ostatecznie umieściłem ogłoszenie w internecie. W ciągu 3 dni odpowiedziało aż 5 osób. Można by pomyśleć, że to całkiem niezły wynik. W końcu bezrobotnych techników jest podobno na rynku całkiem sporo. Problemy zaczęły się jednak podczas rozmów kwalifikacyjnych…

REKLAMA

Wspomniałem wcześniej, że szukam „odpowiedniego” technika farmaceutycznego. To oczywiście bardzo względne pojęcie, ale w moim przypadku oznacza określony typ osobowości i charakteru – osobę ambitną, inteligentną, komunikatywną i dynamiczną. Tylko taka osoba mogłaby się dobrze czuć w moim zespole pracowników. Jak to w małych i indywidualnych aptekach bywa, naszym atutem jest rozmowa z pacjentem, wiedza i otwartość. W przeciwieństwie do aptek sieciowych, gdzie najważniejsza jest szybkość na kasie i umiejętność powiększania koszyka zakupowego.

Niestety mimo sporej liczby bezrobotnych techników farmaceutycznych niewielu posiada opisane przeze mnie cechy. Z pięciu osób, które przyszły do mnie na rozmowę kwalifikacyjną tylko dwie posiadały doświadczenie zawodowe. Pozostałe trzy dziewczyny ledwo co skończyły szkołę i szukały miejsca na staż. Nie mam nic przeciwko stażystom, ale indywidualnej aptece zależy na wyszkolonych i doświadczonych pracownikach. Stażyści na ogół kończą więc w sieciówkach, gdzie pierze się im umysły kompletnie wypaczając ideę tego zawodu.

Pozostałe dwie osoby (mężczyzna i kobieta) posiadały kilkuletnie doświadczenie. Niestety podczas rozmowy kwalifikacyjnej zabrakło owego „iskrzenia” – kompatybilności energii. W rezultacie od miesiąca ciągle poszukuję technika farmaceutycznego do swojego zespołu. Za każdym razem kiedy spotkam się z kandydatem na rozmowę kwalifikacyjną, pojawia się jakiś problem nie do przejścia – wysokość pensji, brak doświadczenia, zbyt długie dojazdy, nieodpowiedni typ osobowości. Dochodzę do wniosku, że znalezienie naprawdę „odpowiedniego” technika farmaceutycznego jest praktycznie niemożliwe, bo Ci najlepsi już pracę mają. Jaki z tego morał? Szanujmy naszych techników, bo lepszych możemy już nie znaleźć…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Miłość i inne używki – recenzja filmu Miłość i inne używki – recenzja filmu

Jeśli wierzycie, że filmy mają leczniczą moc, to ten jest zdecydowanie jednym z nich. Po jego seansi...

Dom pachnący terpentyną Dom pachnący terpentyną

Swoje obrazy maluje w kuchni zakładając fartuch, który kiedyś służył jej podczas zajęć z chemii lekó...

Mitologizacja lekarzy Mitologizacja lekarzy

Nie potrafię pojąć dlaczego lekarze są w naszym kraju traktowani są jak bogowie. Począwszy od szareg...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz