REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat

6 maja 2017 10:00

Niedawno ukazała się książka „Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat”, napisana przez Rachel Swaby (polskie wydanie – Agora, 2017 rok, tytuł oryginału „Headstrong: 52 Women Who Changed Science – and the World”). Autorka zdecydowała się napisać w niej o kobietach w nauce, ponieważ uznała, że ich historie są mało znane.

Zdjęcie okładki książki Rachel Swaby "Upór i przekora"

Rachel Swaby tak uzasadnia wybór tematyki w przedmowie do książki: „Kiedy w 1964 roku Dorothy Crowfoot Hodgink otrzymała najwyższą nagrodę, jaką można otrzymać w dziedzinie chemii, pewna gazeta codzienna obwieściła Nagroda Nobla dla brytyjskiej żony, zupełnie jakby Crowfoot Hodgkin odkryła złożone struktury substancji biochemicznych przypadkiem podczas cerowania skarpet męża. O mężczyznach parających się nauką nigdy nie mówi się w podobny sposób. Ich stan cywilny uznaje się na nieistotny w kontekście, dajmy na to, jakiegoś przełomowego odkrycia w zakresie biochemii”. Dalej autorka przekonuje nas, że „musimy traktować kobiety zajmujące się nauką po prostu jako naukowców, a nie dziwactwa, anomalie bądź żony dorabiające sobie w wolnym czasie pracą laboratoryjną”/

W rozdziale „Medycyna” autorka przedstawiła m.in. Mary Putman Jacobi, pierwszą kobietę, która studiowała w prestiżowej paryskiej École de Médecine. Jacobi walczyła z teorią profesora Edwarda Clarke’a, twierdzącego, że kobieta nie powinna zdobywać wyższego wykształcenia, ponieważ wytężanie umysłu podczas menstruacji jest niebezpieczne, gdyż kobiece narządy płciowe i mózg nie są w stanie funkcjonować optymalnie w tym samym czasie (sic!). Mary Putman Jacobi była współzałożycielką pierwszego profesjonalnego oddziału szpitalnego dla dzieci.

REKLAMA

Kolejna bohaterka, Anna Wessels Williams, w 1894 roku wyizolowała szczep bakterii, odpowiedzialny za wywołanie błonicy, co odegrało kluczową rolę w opracowaniu sposobu produkcji antytoksyny, niezbędnej w walce z dyfterytem. Prywatnie doktor Williams uwielbiała latać wyczynowymi samolotami do akrobacji powietrznych i szybko jeździć samochodem (za szybko, jak wynika z ilości zgromadzonych mandatów).

REKLAMA

Przedstawiona w kolejnym podrozdziale Alice Ball była chemiczką i farmaceutką, która w wieku 23 lat opracowała preparat z oleju czaulmugrowego, skuteczny w leczeniu trądu. Kolejny podrozdział dotyczy Gerty Radnitz Cori, uhonorowanej Nagrodą Nobla za odkrycie przebiegu katalitycznej przemiany glikogenu. Gdy Gerty zachorowała na rzadką odmianę anemii, nie zrezygnowała z pracy – wstawiła do laboratorium kanapę, by móc na niej chwilę odpocząć. Kiedy nie miała siły przejść do kolejnego pomieszczenia, jej współpracownik i mąż, Carl, przenosił ją na rękach.

Inna bohaterka, doktor anestezjolog Virginia Apgar, która uwielbiała dzieci, opracowała test do oceny stanu zdrowia noworodka, nazwany od jej nazwiska skalą Apgar (A – appearance, kolor skóry, P – pulse, akcja serca, G – grimace, reakcja na bodźce, A – activity, napięcie mięśni, R – respiration, oddychanie). W wolnym czasie pilotowała samoloty i oglądała mecze baseballowe. Wspomniana we wstępie Dorothy Crowfoot Hodgkin, badając mapy gęstości elektronowej, wyznaczała strukturę molekularną substancji, w tym penicyliny, co pozwoliło opracować nowe odmiany półsyntetycznej penicyliny i przyczyniło się do popularyzacji antybiotyków. Nie zważając na dolegliwości podeszłego wieku, Hodgkin brała czynny udział w życiu naukowym i politycznym.

Kolejna bohaterka, Getrude Belle Elion, której dziadek zmarł na raka żołądka, gdy ona miała 16 lat, marzyła, by wynaleźć lek antynowotworowy. Opracowała leki przeciwnowotworowe, przeciwmalaryczne, antywirusowe, immunosupresyjne (m.in. azatioprynę, acyklowir i AZT). Praca była jej pasją, Gertrude zostawała w laboratorium po godzinach, przychodziła pracować w weekendy. Rozdział „Medycyna” zamyka biografia Jane Wright, „matki chemioterapii”, pionierki w stosowaniu metrotreksatu w leczeniu raka skóry i piersi, która pracowała także nad zwiększeniem skuteczności terapii antynowotworowych. Jane Wright, niezależnie od okoliczności, wstawała skoro świt i zawsze ubierała się elegancko.

Przytoczone przeze mnie biografie stanowią część rozdziału „Medycyna”. W książce znajdują się jeszcze historie kobiet-naukowców z następujących dziedzin: biologia i nauka o środowisku, genetyka i rozwój, fizyka, Ziemia i gwiazdy, matematyka i technologia, wynalazczość. Jak zauważa autorka, wystarczy czytać historię na tydzień, „by po roku mieć pojęcie o tym, kto zainicjował powstanie Agencji Ochrony Środowiska, kto wynalazł niemnącą się bawełnę, czyje genialne testy ocaliły życie wielu kolejnych pokoleń chorowitych noworodków.” Polecam lekturę wszystkim paniom, w celu wzmocnienia wiary, że kobiety mogą wiele. Panom polecam z tych samych powodów.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Najważniejszy jest lekarz! Najważniejszy jest lekarz!

Z pewnym zainteresowaniem obserwowałam strajk generalny pielęgniarek z warszawskiego Centrum Zdrowia...

Fotodermatozy polekowe Fotodermatozy polekowe

W sezonie letnim, gdy z nieba leje się żar, a temperatura zachęca do odsłaniania coraz większych pow...

Historia kołem się toczy Historia kołem się toczy

My farmaceuci poświęciliśmy swoje życie nauce i poznawaniu nowych leków, przełomowych specyfików i i...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz