REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Z aptecznego archiwum X – Badać każdy może

15 listopada 2014 07:25

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów pracy nad nowymi lekami jest czas, kiedy przychodzi do przetestowania nowej substancji na organizmie ludzkim. Tak naprawdę etap ten jest również wielką niewiadomą dla samych producentów leku, choćby wykonali setki prób na zwierzętach laboratoryjnych i symulacji w badawczych programach komputerowych.

Element zaskoczenia bierze się z faktu, że jesteśmy wewnątrz równie nielogiczni, jak na zewnątrz. Działają na nas czasem substancje, które działać nie miały prawa, a te przebadane wzdłuż i wszerz, zmierzone i opukane, rokujące na przełom terapeutyczny, odchodzą w smętne zapomnienie, nie wywołując niemal żadnego skutku biologicznego.

Ludzkość ma jednak skłonności do ryzyka. Zarówno ta ludzkość po stronie producentów leku, jak i ludzkość, która dobrowolnie zgłasza się na ochotników do badań klinicznych.

REKLAMA

Największą rolę w werbowaniu chętnych uczestników testów odgrywają niewątpliwie pieniądze. Szybkie i proste, przynajmniej w teorii. W 2006 roku firma Parexel w Nortwick Park Hospital w północno-zachodnim Londynie za uczestnictwo w badaniu nowego leku o właściwościach przeciwzapalnych płaciła dwa tysiące funtów. Niebagatelna kwota dla potrzebujących szybkiego zarobku.

REKLAMA

Lek przeciwzapalny nie brzmi groźnie, prawda? Być może testują coś podobnego do ibuprofenu lub paracetamolu. Prawdopodobnie z tego założenia wyszło również sześciu mężczyzn, którzy zasiedli w ośrodku klinicznym firmy Parexel czekając na wlew substancji TGN1412. Nie był to jednak nowy ibuprofen, ani nawet substancja z żadnej znanej grupy terapeutycznej. Wyprodukowane przez firmę TeGenero (Parexel podpisał kontrakt jedynie na badania kliniczne) syntetyczne przeciwciało miało zrewolucjonizować leczenie białaczki, reumatoidalnego zapalenia stawów, a nawet stwardnienia rozsianego. Wszystko to dzięki wybiórczemu działaniu na limfocyty T supresorowe (konkretnie ich receptor CD28) i zablokowanie autoagresji organizmu.

Zanim wlano mleczną substancję w żyły ochotników, testowano ją na małpach, nie uzyskując żadnych znaczących działań niepożądanych. Jesteśmy podobni do małp, dużo mniej jednak niż nam się wydaje. TGN1412 podany w dawce 500 (!) razy mniejszej niż małpom zadziałał nie tylko na receptory CD28, które są identyczne u nas i innych naczelnych. Sześciu ochotników wpadło w istny „sztorm cytokinowy”, przez działanie leku także na limfocyty T pomocnicze, których zadaniem jest produkcja cytokin zapalnych.

Lek podawany był kolejno każdemu z uczestników w odstępach dziesięciominutowych. Po blisko pół godziny Pacjent Numer 1 zaczął odczuwać bóle głowy i dreszcze, ale lek podawano kolejnym badanym. Także i u nich zaczęły rozwijać się poważne objawy ogólnoustrojowej reakcji zapalnej: silne bóle mięśniowe, niekontrolowane wymioty i duszności. Sześciu zupełnie zdrowych mężczyzn wymagało teraz przewiezienia na oddział intensywnej opieki medycznej, dwóch musiało być natychmiast podłączonych do respiratora. Ich układy immunologiczne oszalały.

Jak zawsze w takich sytuacjach, pospiesznie zaczęto szukać winnego. Może badanie było źle skonstruowane? Może lek podany ludziom zanieczyszczony był innymi substancjami? Może winni byli pacjenci, którzy zataili swoje schorzenia? Winny był jednak tylko jeden- świat, a zwłaszcza nasze organizmy są o wiele bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteczny worek Apteczny worek

Parafrazując tytuł jednego z filmów Marka Koterskiego można powiedzieć, że „Wszyscy jesteśmy aptekar...

Aptekarz z przypadku Aptekarz z przypadku

Geniusz komputerowy, międzynarodowy handlarz bronią, gangster, przemytnik oraz największy dostarczyc...

A w konopiach strach A w konopiach strach

„A w konopiach strach” to ciekawa, lekko napisana książka, warta przeczytania, mimo, że główny wątek...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz