REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Z aptecznego archiwum X -Ten upragniony spokój

18 marca 2015 16:36

Kiedy jeszcze radośnie skakaliśmy z gałęzi na gałąź, polowali na wielkie ssaki i powoli uczyli się rozpalać pierwszy ogień, stres był czynnikiem ochronnym i pozwalającym przeżyć. Działał doraźnie, powodował gwałtowną mobilizację i reakcję, która mogła uratować nas przed bezpośrednim zagrożeniem.

Przewlekłe nie było czym się stresować, bo życie płynęło z dnia na dzień i dla własnego bezpieczeństwa należało w nim aktywnie uczestniczyć. Kiedy jednak sytuacja nieco się ustabilizowała, lęk o siebie, własną przyszłość, wykształcenie potomków, stertę rachunków czy brak zrównoważenia psychicznego u rządzących, zaczął dawać się we znaki.

Za wszelką cenę próbowano się uspokoić. W próbach tych przepadały całe ludzkie żywoty, uzależniając się od różnych pokątnie sprzedawanych substancji albo całkiem legalnie nabywanych napojów wyskokowych. Można dziś w to wierzyć albo nie, ale jeszcze w dziewiętnastym wieku w prestiżowym czasopiśmie medycznym „The Lancet” ówczesne autorytety medyczne donosiły, jakoby „nie było żadnych dowodów na występowanie niepożądanych skutków ubocznych stymulacji alkoholem”. Problemem nie było więc topienie opium w tym obojętnym rozpuszczalniku i spożywanie owej nalewki, jako powszechnie znane laudanum. Spokój osiągano, niestety zbyt często był już on wieczysty.
Przełomem okazało się za to odkrycie (docenione nagrodą Nobla) możliwości przekaźnictwa w komórkach nerwowych na drodze chemicznej. Skoro istnieje zamek, musi być przecież i klucz.

REKLAMA

Kluczem okazały się barbiturany. Ich powstanie poprzedziła synteza malonylomocznika w laboratorium A. Baeyera w 1864 roku. Próżno szukać mitycznej Barbary, która użyczyła swojego imienia do stworzenia nazwy nowego leku, historia nazwy miała swój początek w okolicznym barze, gdzie celebrowano dzień świętej Barbary bądź wzięła się od struktury nowej cząsteczki opisywanej jako „barbed”- zaostrzony, kolczysty.

REKLAMA

Początek nowego wieku to także początek ery barbituranów. Jak żadne znane dotąd leki ułatwiały one zasypianie, redukowały lęk i nerwice, a także znajdowały szereg stricte medycznych wskazań, jak leczenie epilepsji, chorób psychicznych czy anestezja okołooperacyjna. W 1936 roku w samych Stanach Zjednoczonych sprzedano 70 ton wszystkich barbituranów. I znów Lancet w 1974 roku zadawał retoryczne pytanie:

„Are there safer hypnotics than barbiturates?”- “Czy są bezpieczniejsze leki nasenne od barbituranów?”
Co ciekawe, powstawanie nałogu barbituranowego opisywano już w rok po wprowadzeniu na rynek pierwszego z nich- weronalu („ the Veronal habit”). Nałóg nie był jednak kluczem do trumny tych leków. Okazał się nim za to odsetek zatruć śmiertelnych, jaki powodowały. Niewielka odległość dawki terapeutycznej od dawki toksycznej, fatalne skutki łączenia leku z alkoholem, a także brak specyficznej odtrutki to tylko niektóre z zarzutów, jakie postawiono barbituranom.

Veronal zabrał światu największą gwiazdę kina rozrywkowego- Marilyn Monroe i stał się ulubieńcem samobójców.

Uśmiercał jednak także nawet tych, którzy chcieli żyć, ale umierali z powodu nieświadomego przedawkowania. Opisywano bowiem wielokrotnie amnestyczne działanie barbituranów, które powodowały, że chory po wzięciu pierwszej dawki, zapominał o niej, przyjmował kolejną i bywało tak nierzadko kilka razy. Zjawisko nazwano pobłażliwie fenomenem automatyzmu, ale trzeba przyznać, że budzi ono niemałą grozę.

Dziś barbiturany to powoli odpływająca w dal pieśń przeszłości, choć bywają stosowane jeszcze niekiedy w lecznictwie zamkniętym lub weterynarii. O dawnych czasach świetności, kiedy podróżowały jako niezbędnik w torebkach eleganckich dam, pozostaje im tylko pomarzyć. Paradoksalnie, można powiedzieć, że zgubiła je nadmierna skuteczność.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Walka ciągle trwa Walka ciągle trwa

Krzysztof Mikołajczak to farmaceuta, który od ponad 20 lat uprawia sport, jakim jest szermierka. Jak...

Food Pharmacy – nudne, sztuczne i naciągane Food Pharmacy – nudne, sztuczne i naciągane

Pewnego razu spotkały się dwie hipochondryczki. Od słowa do słowa okazało się, że obie są maniaczka...

Misja: Farmaceuta Misja: Farmaceuta

Jestem przekonany, że częścią misji zawodowej farmaceutów jest pomoc potrzebującym oraz zaangażowani...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz