Jak skutecznie rekomendować szczepienia przeciw grypie pacjentom z grup ryzyka?

Więcej na temat tej metody oraz przykłady rozmów z pacjentami w poradniku, który powstał w ramach realizacji projektu Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Jak skutecznie rekomendować profilaktykę zdrowotną?

 

Ulotka finansowana ze środków Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej

 w ramach realizacji projektu Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

DEBATA EKSPERCKA

Szczepienia przeciw grypie w aptekach – Wskazania do szczepień i badanie kwalifikacyjne

dr hab. n. med.

Ernest Kuchar

mgr farm.

Łukasz Waligórski

PROWADZĄCY

Komunikat MZ w sprawie realizacji szczepień przeciw grypie w aptekach

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat dotyczący tego, jak realizować szczepienia przeciw grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych.

Informacja do jednostek zainteresowanych szczepieniem przeciw grypie

Minister Zdrowia opublikował informację do wszystkich jednostek zainteresowanych szczepieniem przeciw grypie na sezon 2022/2023.

Informacja na temat szczepień przeciw grypie wykonywanych przez farmaceutów

Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej  stworzyło kompendium wiedzy dla farmaceutów na temat szczepień przeciw grypie prowadzonych w aptekach.

(stan na 01.08.2022)

źródło: NIA

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem
osoby dorosłej przeciwko grypie

Poradnik dla kierowników aptek

Szczepienia przeciw grypie
w aptekach ogólnodostępnych.
Istotne aspekty prawne i praktyczne.

Stan wiedzy na 30.05.2022

Szczepienia przeciw grypie w praktyce aptecznej

DEBATA EKSPERCKA

mgr farm.

Konrad Okurowski

mgr farm.

Paulina Front

mgr farm.

Karolina Witolińska-Pełka

mgr farm.

Łukasz Waligórski

PROWADZĄCY

Już wkrótce premiera poradnika dla farmaceutów na temat grypy.

Kompendium wiedzy dla magistrów farmacji na temat szczepień przeciw grypie w aptekach ogólnodostępnych.

Dowiedz się więcej na temat:

 • Uprawnień, które musi posiadać farmaceuta, aby szczepić przeciw grypie
 • Procesu kwalifikacji i szczepień przeciw grypie w aptekach ogólnodostępnych
 • Wymogów lokalowych, które musi spełniać apteka ogólnodostępna, by móc szczepić przeciw grypie
 • Sposobu przechowywania szczepionek przeciw grypie

Baza wiedzy o grypie

Grypa to zakaźna, wirusowa choroba górnych i dolnych dróg oddechowych. Wywoływana jest przez wirusy występujące w podtypach A, B oraz C. Dla ludzi największe zagrożenie stanowi typ A. Charakteryzuje się on ciężkim przebiegiem klinicznym, a także dużą zmiennością szczepów. Zakażenie typem B przebiega łagodniej, ale podobnie jak typ A, może on wywołać epidemię. Typ C na ogół nie powoduje pełnoobjawowych zakażeń u ludzi i nie jest uwzględniany przy tworzeniu szczepionek.

Grypa charakteryzuje się znaczną zaraźliwością. Przenosi się na ogół drogą kropelkową, ale również poprzez bezpośredni kontakt z zakażoną osobą lub przedmiotem.

Rozprzestrzenianiu się wirusa sprzyja niska wilgotność powietrza i obniżenie temperatury.

Grypa jest chorobą sezonową. W Polsce szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem.1

Grypa w 2021/22

 • W Polsce odnotowano ponad 2,7 mln zachorowań
 • W Polsce z powodu grypy hospitalizowano prawie 8 tys. osób
 • W Polsce zaszczepiło się 9% populacji2

Grupy ryzyka

 • Dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia
 • Kobiety w ciąży (na każdym etapie ciąży)
 • Osoby w wieku powyżej 55 lat
 • Pracownicy ochrony zdrowia
 • Osoby z chorobami przewlekłymi serca, płuc, nerek, wątroby, chorobami metabolicznymi (np. cukrzyca), neurorozwojowymi lub hematologicznym3

Objawy kliniczne

 • Bardzo wysoka gorączka
 • Suchy, męczący kaszel, ból w klatce piersiowej, duszności
 • Silne bóle głowy i mięśni, dreszcze
 • Długotrwałe, nasilone osłabienie4

Przebieg zakażenia

 • Czas, jaki upływa od zarażenia się wirusem grypy do pojawienia się objawów, wynosi średnio 2 dni
 • Zakaźność rozpoczyna się dzień przed wystąpieniem objawów i utrzymuje się od 7 do 10 dni4
 1. https://szczepieniaprzeciwgrypie.pl/grypa-baza-wiedzy/o-chorobie
 2. https://opzg.pl/wp-content/uploads/2022/03/Raport-grypowy_styczen_2_tydzien_2022.pdf
 3. https://szczepieniaprzeciwgrypie.pl/grypa-grupy-ryzyka
 4. https://szczepieniaprzeciwgrypie.pl/grypa-baza-wiedzy/objawy-i-przebieg-grypy

Pacjenci najbardziej narażeni na ciężki przebieg
i powikłania grypy

Kobiety w ciąży

32% – 55% kobiet w ciąży chorujących na grypę wymaga hospitalizacji

Dzieci w wieku
poniżej 5 lat

20-30% tej grupy każdego roku choruje na grypę

Osoby w wieku
powyżej 65 roku życia

70-90% zgonów spowodowanych grypą dotyczy osób powyżej 65 r.ż

Pacjenci z chorobami przewlekłymi układu oddechowego

Szczepienie przeciw grypie zmniejszają ryzyko zaostrzenia choroby do 85%

Pacjenci z chorobami przewlekłymi układu krążenia

Grypa 10-krotnie zwiększa ryzyko zawału serca i 8-krotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu

Pacjenci z cukrzycą

Ryzyko zgonu z powodu grypy powikłanej zapaleniem płuc jest
od 2 do 4 razy wyższe w porównaniu do osoby bez cukrzycy

Informacje na temat ogromnej roli farmaceutów w programie szczepień znajdziesz w Skoordynowanym Planie dla Grypy stworzonym przez Ogólnopolski Program
Zwalczania Grypy

Szczepienia przeciw grypie wykonywane przez farmaceutów w praktyce

Video 1

Video 2

Pod patronatem: