Na Facebooku w miniony piątek pojawiło się zdjęcie paragonu za środki ochronne, jakie w jednej z toruńskich aptek kupiła emerytka, by następnie przekazać ratownikom. Na zakupy wydała prawie 850 zł. Co...
Jak informuje serwis Gazetalubuska.pl, biznes w czasie epidemii koronawirusa kwitnie. Przywołano przykład pani Anny, która za 20 maseczek w poznańskiej aptece zapłaciła prawie 160 zł. W zamian dostała...
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Od 1 kwietnia w Prawie farmaceutycznym znalazły się zapisy dające farmaceutom prawo wystawiania refundowanych recept pro auctore i pro familia. Z całej Polski napływają pytania od farmaceutów - równie...
Rada Ogólna Izb Aptecznych opublikowała bilans strat poniesionych przez farmaceutów w wyniku panującej w Hiszpanii epidemii koronawirusa.
Samorządy lekarzy, farmaceutów, diagnostów, pielęgniarek i fizjoterapeutów apelują do Premiera o objęcie, na koszt państwa, personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ...
Firma Tactica Pharmaceuticals musi zaprzestać dystrybucji ulotek reklamowych produktów Gardimax Medica Spray i Dektac. Po ich analizie Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał, że wprowadzały one w błąd ...
Przypadek włoskich farmaceutów, którzy zmarli na COVID-19, pokazuje, że apteka jest miejscem pracy, w którym pracodawca musi dochować szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prac...
Od niedawna polscy farmaceuci mają możliwość wystawiania recept farmaceutycznych w formie elektronicznej. Okazuje się, że zgodnie z przepisami obowiązującymi do 1 kwietnia 2020 r. nieco różnią się one...
Epidemia koronawirusa sprawiła, że brakuje profesjonalnych masek. Wiele pracowni włókienniczych czy krawieckich, postanowiło wytwarzać je samodzielnie. Wątpliwości budzi fakt, czy apteki mogą takie m...