Aktualnie w polskich aptekach kilkuset studentów farmacji odbywa obowiązkową 6-miesięczną praktykę zawodową umożliwiającą uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu. Czy w obecnej sytuacji muszą oni być obecn...
Grupa ekspertów Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) opracowała w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19 przewodnik, który za...
W Austrii doszło do pierwszego zamknięcia placówki aptecznej w wyniku zarażania koronawirusem jednego z jej pracowników. Teraz cały zespół, poza właścicielem, przejdzie teraz 14-dniową kwarantannę. ...
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzje wycofujące z obrotu po jednej serii leków Saridon i Reseligo. W pierwszym przypadku powodem wycofania jest wada jakościowa. W drugim wycofanie jest efekte...
W ostatnich tygodniach apteki przeżywają oblężenie. Liczba odwiedzających je pacjentów drastycznie wzrosła i istnieje ryzyko, że niektórzy z nich mogą być nosicielami koronawirusa SARS-Cov-2 wywołując...
Naczelna Izba Aptekarska wystosowała do wojewodów apek o wydanie polecenia przedsiębiorcom prowadzącym apteki ogólnodostępne i punkty apteczne do dziennej ekspedycji leków, wyrobów medycznych i środkó...
Specjalnie wyznaczone strefy lub za okienka do sprzedaży nocnej - Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje aptekom ogólnodostępnym i punktom aptecznym wydawanie pacjentom wszystkich produktów w sposób min...
CVS Health zamierza kupić placówki apteczne należące do Schnuck Markets, sieci supermarketów w środkowo-zachodnich Stanach
"W obliczu zagrożenia epidemicznego należy jak najszybciej znowelizować prawo farmaceutyczne a zwłaszcza ustawę o wykonywaniu zawodu farmaceuty. Dzisiaj marnuje się ogromny potencjał, jakim dysponuje ...
Z całej Polski napływają do naszej redakcji informacje o kolejnych aptekach, które decydują się montować szyby oddzielające pracowników od pacjentów. Rozwiązanie do tej pory uchodzące za relikt minion...