Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków przyznał, że pojawiają się niepokojące sygnały dotyczące uprzywilejowania niektórych aptek. Chodzi o dostawy brakujących leków.
Firma FarmaProm, która specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branży farmaceutycznej przygotowała raport dotyczący sytuacji na rynku aptecznym w I kwartale 2019 roku. Zwraca w nim uwagę na efekty ust...
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące aptek i punktów aptecznych z końca 2018 roku. Wynika z nich, że spada nie tylko liczba funkcjonujących w Polsce aptek, ale i zatrudnionych w nich f...
Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił zaskarżone przez ZAPPA postanowienie warmińsko-mazurskiego WIF. Chciał on oddalić postępowanie w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek dla sieci DOZ z...
PEX PharmaSequence przygotował raport miesięczny za maj 2019 roku dotyczący sytuacji na rynku aptecznym. Sprzedaż w aptekach uplasowała się na poziomie 2 970 mln zł. To więcej o 349 mln zł w porównani...
"Jest to dla nas duży problem. Wczoraj okazało się, że apteka wstrzymała nam wydawanie wszelkich faktur na leki wypisywane na recepty. Mogą być tylko faktury wypisywane imiennie na dzieci, a nikt nam ...
Ministerstwo Zdrowia ustosunkowało się do zarówno do pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej, jak i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie wynagrodzenia za dyżury nocne i świąteczne aptek. Ja...
O przyszłości aptek niezależnych dyskutowali 29 maja właściciele aptek i eksperci zgromadzeni na II Kongresie Aptek Indywidualnych. Wniosek z dyskusji był jeden – apteka niezrzeszona w sieci ani w gru...
Ogromne emocje wzbudzają obowiązujące od wczoraj przepisy, które regulują co i komu może sprzedać apteka. Nowe prawo miało ograniczyć proceder "odwróconego łańcucha dystrybucji", który jest przyczyną ...
Brytyjska służba zdrowia (NHS) opublikowała statystyki dotyczące korzystania przez pacjentów z usług aptek. Okazuje się, że w ciągu roku liczba pacjentów skierowanych do aptek przez NHS po powtórną re...