Dr Grzegorz Pakulski - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny - wystosował apel do starostów, rad powiatów i aptekarzy w sprawie pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, nied...
Pojawiają się kolejne informacje o przypadkach zawieszania nocnych i świątecznych dyżurów aptek, w związku z problemami kadrowymi i sytuacją epidemiczną. Powiat żarski przychylił się w tej kwestii do ...
Gazeta Ostrowiecka opisuje relację jednej z czytelniczek, która nie mogła kupić leku w dzień wolny od pracy. Apteka, która miała pełnić dyżur, zwiesiła go. Informacja o tym została wywieszona na jej d...
Dwa tygodnie temu godziny pracy skróciła jedyna apteka całodobowa działające w powiecie nyskim. Jej właściciele informowali wtedy, że ze względu na braki kadrowe nie są w stanie zapewnić jej funkcjono...
W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące ustalania rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych, w tym tzw. dyżurów aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i i...
Starosta śremski poinformował, że najpewniej od czerwca funkcjonowanie rozpocznie apteka całodobowa w śremskim szpitalu. Przeciwko takiemu rozstrzygnięciu protestowała Wielkopolska Okręgowa Izba Aptek...
"W sytuacji powtarzającego się uchylania od pełnienia dyżurów mamy możliwość wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięcie koncesji, zezwolenia na prowadzenie apteki. Takie krok...
Rada Powiatu w Koszalinie pod koniec kwietnia przyjęła nową uchwałą dotyczącą rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. W uzuasadnieniu do niej, wyjaśniono dlaczego w grafiku dyżurów nie uwzględni...
Obecnie apteki borykają się z brakiem kadry do pracy, szczególnie trudno jest zapewnić obsadę na nocne dyżury. Głównym powodem jest to, że farmaceuci są na zwolnieniach lub opiekują się dziećmi. Tylko...
Jedyna apteka całodobowa w Świeciu zdecydowała o zmianie godzin otwarcia. To skutek stanu epidemii i ograniczonej ilości personelu. Tuż przed "weekendem majowym" starostwo powiatowe poinformowało, że ...