Wydział Wdrożeń Systemu P1 w lipcu przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń i spotkań warsztatowych. W ich trakcie pracownicy medyczni zapoznali się z kolejnymi zagadnieniami na temat e-recepty, e-skierowa...
Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt zmiany w rozporządzeniu w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te...
Jak donosi Naczelna Izba Aptekarska, za pośrednictwem aplikacji mObywatel apteki mogą zrealizować e-receptę. Aplikacja w tej chwili dostępna jest tylko w wersji dla Androida, ale niedługo powinna poja...
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poinformowało, że dziś w godzinach wieczornych mogą występować utrudnienia w dostępie do usług na platformie e-zdrowie (P1). W przypadku aptek problemy ...
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia. Bezpłatne leki w ramach programu 75+, IKP oraz automatyczny poziom odpłatności leków to ty...
W miniony piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Zmiany weszły w życie w sobotę, a to oznacza, że pra...
Ministerstwo Zdrowia skierowało do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia w sprawie recept. Zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Treść nowelizacji budziła kon...
Apteki będą miały czas do 1 lipca 2020 roku, by podłączyć się do systemu teleinformatycznego KPK do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie wymiany recepty transgranicznej w postaci elektr...
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poinformowało, że w czerwcu do systemu e-recepty dołączyło kolejnych 290 podmiotów leczniczych. To prawie dwa razy więcej niż w poprzednim miesiącu. ...
Ministerstwo Zdrowia przekazało swoje stanowisko w sprawie braku naniesionego oznaczenia oddziału wojewódzkiego NFZ dla elektronicznych recept zniżkowych i pełnopłatnych. Wiceminister zdrowia Janusz C...