Osoby uprawnione do wystawiania recept nie muszą już umieszczać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. To efekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która weszła w ż...
Centrum e-Zdrowia (dawniej: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) informuje, że do 30 września 2020 r. możliwość wystawiania recept z uprawnieniem "S" mają tylko lekarze/pielęgniarki POZ. I...
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców staje po stronie sieci aptek Gemini, przedstawiając ostatnie wydarzenia jako przykład zagrożeń utrudniających implementację nowoczesnych rozwiązań ukierunkowanych...
"W związku z artykułem opublikowanym w serwisie gazetaprawna.pl, Naczelna Izba Aptekarska pragnie wyrazić głęboki sprzeciw wobec działań podjętych przez spółkę Gemini, polegających, jak wskazują autor...
Od 1 lipca miały nastąpić znaczące zmiany w wystawianiu recept na bezpłatne leki dla pacjentów 75+. Mieli oni otrzymywać recepty nie tylko od lekarza POZ, ale także od specjalisty i przy wypisie ze sz...
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z pytaniem o bezpieczeństwo e-recept w kontekście prywatności pacjentów. RPO szczególnie zaniepokoiły doniesien...
Wczoraj do naszej redakcji wpłynęło oświadczenie firmy Gemini wraz z ilustracją przedstawiającą zasadę działania aplikacji, która w ostatnich tygodniach wzbudziła wiele kontrowersji. Publikujemy oświa...
Już jutro w aptekach wchodzą w życie zmiany, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie aptek oraz odwiedzających je pacjentów. Okazuje się, że część zmian jest tylko pozorna. Na co powinni przygotować się ...
Aplikacja wprowadzona na rynek przez sieć aptek Gemini wywołała falę kontrowersji i krytyki. Po publikacji artykułu na jej temat w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Zdrowia skierowało w tej sprawie zawiad...
Po ubiegłotygodniowej publikacji w Gazecie Prawnej na temat zarzutów wobec aplikacji przygotowanej przez sieć aptek Gemini, Ministerstwo Zdrowia postanowiło zawiadomić prokuraturę. Resort zdrowia pode...