Lek Arechin, na co dzień wykorzystywany w terapii RZS oraz tocznia rumieniowatego, otrzymał nowe wskazanie terapeutyczne, którym jest leczenie wspomagające COVID-19. Producent leku firma Adamed robi w...
Jak informuje serwis Gazetalubuska.pl, biznes w czasie epidemii koronawirusa kwitnie. Przywołano przykład pani Anny, która za 20 maseczek w poznańskiej aptece zapłaciła prawie 160 zł. W zamian dostała...
Epidemia koronawirusa przyczynia się do wzrostu przypadków przemocy domowej. W coraz większej części europejskich krajów, kobiety mogą zgłaszać się po pomoc do apteki.
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Stacja TVN przypomniała odcinek programu „Milionerzy”, w którym wystąpił młody farmaceuta Cezary Ołowski. Już wtedy twierdził, że nie zamierza wiązać swojej przyszłości z apteką. Czy teraz w czasie ep...
Od 1 kwietnia w Prawie farmaceutycznym znalazły się zapisy dające farmaceutom prawo wystawiania refundowanych recept pro auctore i pro familia. Z całej Polski napływają pytania od farmaceutów - równie...
Do Starostwa Powiatowego w Żywcu wpłynęło oświadczenie podpisane przez właścicieli 30 tamtejszych aptek, dotyczące zawieszenia pełnienia dyżurów nocnych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV2. Starostw...
Rada Ogólna Izb Aptecznych opublikowała bilans strat poniesionych przez farmaceutów w wyniku panującej w Hiszpanii epidemii koronawirusa.
Samorządy lekarzy, farmaceutów, diagnostów, pielęgniarek i fizjoterapeutów apelują do Premiera o objęcie, na koszt państwa, personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ...
Firma Tactica Pharmaceuticals musi zaprzestać dystrybucji ulotek reklamowych produktów Gardimax Medica Spray i Dektac. Po ich analizie Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał, że wprowadzały one w błąd ...