Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni przekazują wytyczne w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi utrudnionego i często stwarzającego zagrożenie zakażeniem koronawirusem, dostępu do aptek dla ki...
Szkocki rząd zadecydował, że zwiększy się rola farmaceutów w zwalczaniu rozprzestrzeniającego się nowego koronwirusa.
W Poznaniu powstał Internetowo-Telefoniczny Punkt Konsultacyjny (itPK), w ramach którego studenci medycyny i farmacji pomagają seniorom. Projekt merytorycznie koordynują nauczyciele akademiccy Pracown...
Poseł Robert Kwiatkowski skierował do Ministra Zdrowia interpelację, w której porusza problem "słupowania" na rynku aptecznym. Pyta w niej również o obsadę kadrową oraz skuteczność działania wojewódzk...
Przeciążenie personelu aptecznego pracą oraz braki kadrowe wynikające ze zwolnień sprawiają, że realizowanie uchwał dotyczących dyżurów aptek, może stanowić zagrożenie dla pacjentów. "Przemęczony farm...
Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna ogłosiła motto Światowego Dnia Farmaceuty 2020.
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji "specustawy koronawirusowej". Znalazły się w nim istotne propozycje zmian dotyczące funkcjonowania aptek oraz pracy farmaceutów. Wprowadzono między innymi możliwość...
Do 11 kwietnia włącznie nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Jedna z okręgowych izb aptekarskich przygotowała dla pracowników aptek wzór zaświadczenia d...
Fofi po raz kolejny wzywa włoski rząd, by ten natychmiast wyposażył farmaceutów w środki ochrony indywidualnej, niezbędne do pracy w kontakcie z innymi osobami.
Do Śląskiej Izby Aptekarskiej docierają informacje od farmaceutów dotyczące nieprzestrzegania przez dostawców leków do aptek (kierowców, kurierów) zasad bezpieczeństwa związanych z ochroną przed nieum...