"W naszej ocenie w tej konkretnej sytuacji ale też wielu innych obecny samorząd nie dotrzymuje swojego podstawowego ustawowego obowiązku jakim jest reprezentowanie i ochrona wszystkich farmaceutów, w ...
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), agencja rządu federalnego w Stanach Zjednoczonych, uznała sektor farmaceutyczny za kluczowy we wspieraniu programu, którego celem jest taka zmiana sty...
Osoby uprawnione do wystawiania recept nie muszą już umieszczać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. To efekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która weszła w ż...
Amerykańska sieć Walgreens wprowadza nowy, małoformatowy rodzaj punktów aptecznych. Mają one m.in. pomóc w zapewnieniu usług tam, gdzie aptek brakuje.
Naczelna Izba Aptekarska udostępnia schemat zarządzania alertami w aptekach ogólnodostępnych, pochodzącymi z systemu PLMVS. To instrukcja podpowiadająca w jaki sposób minimalizować występowanie alertó...
Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP) opublikowała nową broszurę dla farmaceutów, w której podkreśla ich rosnącą rolę w przeprowadzaniu szczepień.
Ministerstwo zdrowia przypomina, że każdy podmiot decydujący się na prowadzenie regulowanej działalności aptekarskiej powinien mieć świadomość, że należy ją prowadzić również zgodnie z przepisami praw...
Znaczenie aptek i farmaceutów w sferze podstawowej opieki zdrowotnej musi się zwiększyć, by wesprzeć przemysł w sektorze nauk przyrodniczych po kryzysie spowodowanym pandemią SARS-CoV-2.
Dziś kończy się okres przejściowy dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej. Od jutra aptekom grożą wysokie kary finansowe, za nieprawidłowości w weryfikowaniu autentyczności produktów lecz...
Aplikacja wprowadzona na rynek przez sieć aptek Gemini wywołała falę kontrowersji i krytyki. Po publikacji artykułu na jej temat w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Zdrowia skierowało w tej sprawie zawiad...