Gazeta Ostrowiecka opisuje relację jednej z czytelniczek, która nie mogła kupić leku w dzień wolny od pracy. Apteka, która miała pełnić dyżur, zwiesiła go. Informacja o tym została wywieszona na jej d...
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie udostępnia memorandum prawne w sprawie prawnych aspektów ordynacji leków przez farmaceutów, przygotowane przez kancelarię Fairfield. To dogłębna analiza aktualnych...
W lutym Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pismo do Ministra Zdrowia z pytaniem o dostępność medycznej marihuany w aptekach. Na problem z jej dostępnością w aptekach wskazywały informacje pr...
Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne Wielkiej Brytanii apeluje o zwiększenie uprawnień farmaceutów dotyczących wydawania leków. W przypadku braku leku, farmaceuta miałby wydać pacjentowi preparat z i...
Farmaceuci mogą wystawiać recepty dla siebie oraz swojej rodziny. A jak daleko sięga nowe uprawnienie w zakresie pokrewieństwa? Redakcja MGR.FARM przygotowała wyjaśnienie w formie infografiki...
Od 1 kwietnia funkcjonują przepisy umożliwiające farmaceutom wystawiania refundowanych recept dla siebie i rodziny. Od 15 maja mają w końcu praktyczną możliwość ich wypisywania w aplikacji gabinet.gov...
W środowisku polskich farmaceutów toczy się dyskusja dotycząca wizyt przedstawicieli farmaceutycznych w aptekach. Stanowisko Izby aptekarskich jest jasne. Przedstawiciel medyczny stanowi zagrożenie, m...
Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpatrywał niedawno sprawę przeciwko lekarce, która miała popełnić błąd przepisując pacjentce receptę na metotreksat w formie zastrzyków. Kobieta sama podawała sobie lek - zg...
Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) zaznaczyła szczególną rolę, jaką odgrywają farmaceuci w czasie kryzysu. Wspierają oni nie tylko pacjentów, ale stanowią też punkt oparcia dla systemów opi...
Dwa tygodnie temu godziny pracy skróciła jedyna apteka całodobowa działające w powiecie nyskim. Jej właściciele informowali wtedy, że ze względu na braki kadrowe nie są w stanie zapewnić jej funkcjono...