Dziś kończy się okres przejściowy dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej. Od jutra aptekom grożą wysokie kary finansowe, za nieprawidłowości w weryfikowaniu autentyczności produktów lecz...
Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował, że zezwolenie na prowadzenie apteki nie zostanie cofnięte z powodu tego, że przedsiębiorca nie przekazał koniecznej informacji urzędnikowi. Decyzja organu m...
Po ubiegłotygodniowej publikacji w Gazecie Prawnej na temat zarzutów wobec aplikacji przygotowanej przez sieć aptek Gemini, Ministerstwo Zdrowia postanowiło zawiadomić prokuraturę. Resort zdrowia pode...
Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotował szereg odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące weryfikacji autentyczności leków. Dużo wątpliwości dotyczy w tym kontekście funkcjonowania hurtowni farma...
Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy dotyczące odpowiedzialności, zadań i kar dla uczestników rynku farmaceutycznego, w kontekście funkcjonowania systemu weryfikacji autentyczności leków. Główny Inspek...
Od 1 lipca 2020 r. hurtownie producenckie mogą mieć problem z dostarczaniem leków do aptek. Tego dnia w życie wchodzą bowiem przepisy, które mogą uniemożliwić im podzlecanie innym hurtowniom farmaceut...
Obowiązek raportowania danych w zakresie dostępu do produktów leczniczych jest szczególnie ważny w trudnym czasie pandemii. Przypomina o tym Główny Inspektor Farmaceutyczny w piśmie do prezes NIA....
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie wyjaśniające wobec apteki, w której podczas kontroli stwierdzono w izbie ekspedycyjnej ekran, na którym były wyświetlane informacje o ró...
Główny Inspektor Farmaceutyczny na wniosek podmiotu odpowiedzialnego wycofał z obrotu serię aerozolu wziewnego Ventolin. Przyczyną jest problem z kodem serializacyjnym, który wskazuje odczyt serii jak...
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał już trzecią w tym roku decyzję dotyczącą wycofania z obrotu leku Megalia. Tym razem dotyczy ona wszystkich serii preparatu, które znajdują się jeszcze w obrocie. ...