Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wstrzymującą emisję telewizyjną reklamy leku Neosine Forte firmy Aflofarm. Producent preparatu użył w niej wizualizacji koronawirusa wywołującego chorobę ...
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wycofującą z obrotu jedną serię preparatu Megalia. Przyczyną jest niespełnianie wymagań jakościowych w zakresie czystości mikrobiologicznej.
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał interpretację w sprawie umieszczania na reklamowych stronach internetowych leków informacji o możliwości ich zakupu i linku do konkretnej apteki internetowej. Wed...
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie przygotowania w aptekach leku aptecznego, Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermi...
Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane w ostatnim czasie pytania dotyczące obrotu produktami leczniczymi. Dotyczą one zarówno ich sprzedaży w aptekach, jak i pr...
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał cztery decyzje wstrzymujące w obrocie leki zawierające octan uliprysalu w dawce 5 mg. Ulipristal Alvogen, Ulimyo, Ulipristal Acetate Gedeon Richter i Esmya nie mo...
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzje wycofujące z obrotu po jednej serii leków Saridon i Reseligo. W pierwszym przypadku powodem wycofania jest wada jakościowa. W drugim wycofanie jest efekte...
Po naszej publikacji dotyczącej przeszkód w wykonywaniu przez apteki środków odkażających, otrzymaliśmy odpowiedź Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. ...
Pod koniec stycznia Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał w mocy zaskarżoną przez spółkę z Polkowic decyzję Dolnośląskiego WIF. Obaj inspektorzy uznali, że nie jest możliwe przeniesienie zezwolenia...
"W ostatnim czasie do aptek coraz częściej przychodzą osoby, które jednorazowo chcą nabyć kilkaset lub nawet tysiąc opakowań leków OTC, np. z ibuprofenem" - informuje Dziennik Gazeta Prawna. Takie oso...