Naukowcy przeprowadzili eksperyment, w którym grupie ochotników podawali mieszankę leków w celu cofnięcia wieku biologicznego. Okazało się, że uczestnicy badania odmłodnieli o 2,5 roku.
Komisja Europejska dopuściła produkt Tecentriq® (atezolizumab) do stosowania w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu początkowym osób z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca. Tak ogłosiła Grupa Roc...
Dendrymery, czyli nanonośniki mesalazyny, mają ułatwić jego transport do tkanek zmienionych zapalnie i zmniejszyć efekty uboczne terapii, na jakie narażeni są chorzy na nieswoiste zapalenie jelit....
Gazeta Lekarska opisuje sprawę pomyłki lekarza, który przepisał złą dawkę leku Methotrexat. Pacjentka zmarła. Jak należałoby ukarać lekarza? Zupełnie inaczej patrzą na to sąd lekarski i prokuratura. ...
Prezes URPL 2 lipca 2019 r. wydał decyzję dotyczącą zmiany kategorii dostępności Rp na OTC dla produktu leczniczego Flegamina Baby. Decyzja wejdzie w życie 1 sierpnia.
Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego odkryli związek chemiczny, który wykazuje silne właściwości przeciwbólowe. Działa on nawet 5000 razy skuteczniej od obecnie dostępnych najsilniejszych środków prze...
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wycofującą z obrotu na terenie całego kraju zawiesinę do nebulizacji. W produkcie Budixon Neb stwierdzono przekroczony limit specyfikacji.
Europejska Agencja Leków wystosowała do firmy Mabion pytania w ramach etapu Dnia 180 procedury rejestracyjnej leku MabionCD20. Gdy spółka udzieli na nie odpowiedzi, będzie prawie u kresu drogi do uzys...
Brytyjska służba zdrowia chce szkolić farmaceutów, by brali czynny udział we wspólnym podejmowaniu decyzji w celu poprawy bezpieczeństwa przyjmowanych leków. Chodzi przede wszystkim o pacjentów domów ...
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował przypomnienie na temat tego, że nie wolno stosować Mucofluidu (Mesnum) u dzieci poniżej 2. roku życia. P...