Od 1 kwietnia w Prawie farmaceutycznym znalazły się zapisy dające farmaceutom prawo wystawiania refundowanych recept pro auctore i pro familia. Z całej Polski napływają pytania od farmaceutów - równie...
Rząd Indii zapowiada miliardowe programy wsparcia, by ograniczyć negatywny wpływ epidemii koronawirusa na produkcję w branży leków i produktów medycznych. W kraju pojawiają się tymczasem problemy z ek...
Choć obecnie cały świat żyje pandemią koronawirusa, nie ulega wątpliwościom, że pozostałe problemy współczesnej medycyny nie zatrzymały się w biegu o prymat najgroźniejszego rywala ludzkości. Światowa...
Nowelizacja "specustawy koronawirusowej" przewiduje uchylenie w ustawie Prawo farmaceutyczne zapisów dotyczących wystawiania przez farmaceutów odpisów recept papierowych. Co je zastąpi?
Podczas zakończonej przed chwilą senackiej Komisji Zdrowia, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zgłosił poprawkę do zapisów dotyczących recepty farmaceutycznej, które znalazły się w projekcie nowel...
"Zabawne jest to, że w czasie pandemii farmaceuci są traktowani jak personel medyczny. Kiedy to wszystko się skończy, znowu będziemy dla ludzi zwykłymi sprzedawcami, bez żadnych przywilejów" - mówi fa...
W miniony weekend Sejm przyjął nowelizację "specustawy koronawirusowej", w której znalazły się znaczące zmiany dotyczące recept farmaceutycznych. Dziś ustawą zajmie się Senat. Warto już teraz przyjrze...
Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni przekazują wytyczne w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi utrudnionego i często stwarzającego zagrożenie zakażeniem koronawirusem, dostępu do aptek dla ki...
Trudne sytuacje wymagają odważnych decyzji. Pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że na całym świecie trwają poszukiwania skutecznego leku, który będzie łagodził objawy chorobowe p...
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ubiegłym tygodniu zaapelowało do dostawców oprogramowania aptecznego o pilne wdrożenie obsługi ograniczenia czasowej i ilościowej sprzedaży leków. To ...