Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie kontroli warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych. Przypomina w nim o obowiązku zapewnienia właściwej tempera...
Chronofarmakologia to nauka, której przedmiotem zainteresowań jest zależna od czasu podania odpowiedź organizmu na podawane leki. Bada ona indukowane lekami oraz czynnikami środowiskowymi zaburzenia d...
Lokalne apteki w Anglii od kwietnia zaopatrują potrzebujących pacjentów w leki za pośrednictwem bezpłatnych dostaw. Tylko w kwietniu zorganizowały ponad 400 tys. takich dostaw.
Indie zostały wybrane jako niestały członek do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdaniem Vladimira Norowa, Sekretarza Generalnego Shanghai Cooperation Organisation (SCO), odgrywaj...
Pod koniec maja media odtrąbiły sukces Rządu i poinformowały, że od 1 lipca w aptekach pojawią się bezpłatne leki dla kobiety w ciąży. W rzeczywistości tego dnia wchodzą w życie zapisy ustawy w tej sp...
Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% otrzymali prawo do bezpłatnych leków w ramach uprawnienia IB (Inwalida Wojenny). Do czasu wydania im now...
Ponad 60% surowców wykorzystywanych przez europejski przemysł farmaceutyczny do produkcji leków pochodzi z Chin i Indii. Unia Europejska przygotowała mapę drogową wdrożenia Strategii Farmaceutycznej U...
American Society of Clinical Oncology (ASCO) i European Society of Medical Oncology (ESMO) opracowały algorytmy oceny wartości leków onkologicznych. Uwzględniają one m.in. kliniczny zysk, toksyczność ...
Dr Grzegorz Pakulski - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny - wystosował apel do starostów, rad powiatów i aptekarzy w sprawie pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, nied...
Odczucie osłabienia, permanentnego zmęczenia, czy problemy z koncentracją mogą wskazywać na niedobory żelaza. Jest to mikroelement, który pełni w organizmie wiele niezwykle istotnych ról. Jest on, m.i...