"Farmaceuci – odmiennie od lekarzy POZ – nie mają swoich stałych pacjentów, ani apteki nie są podmiotami mającymi doświadczenie w zakresie weryfikacji tożsamości osób" - stwierdziło Ministerstwo Zdrow...
Na stronie citizengo.org zbierane są podpisy pod petycją dotyczącą swobodnego dostępu do antykoncepcji hormonalnej, także awaryjnej, przez internet w ramach systemu e-recepty.
Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie dostępności do leku Euthyrox z powodu po raz kolejny ograniczonej dostępności do tego leku. Producent ma problem, by zapewnić dostęp do dawek 75 mcg, 88...
W Dzienniku Urzędowym MZ 13 lutego 2020 r. pojawiło się obwieszczenie dotyczące wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożo...
W środę, 12 lutego projekt ustawy o zawodzie farmaceuty (druk nr 238) został skierowany do I czytania w sejmowej Komisji Zdrowia.
W styczniu 2020 roku e-recepta zastąpiła papierową receptę. W pierwszym miesiącu obowiązywania wystawiono ponad 40 mln elektronicznych recept. Najwięcej e-recept wystawiono seniorom. Nie sprawdziły si...
Ministerstwo Zdrowia stworzyło specjalny poradnik, w którym objaśnia najczęściej pojawiające się pytania odnośnie wystawiania oraz realizacji e-recept.
Jak grzyby po deszczu wyrastają strony internetowe, które umożliwiają zdobycie elektronicznej recepty bez konsultacji z lekarzem. Na pomysł zrobienia w ten sposób biznesu wpadli lekarze. Wystarczy zap...
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki skierował do Marszałek Sejmu projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Wraz załącznikami, analizami, OSR, raportem z konsultacji publicznych i projektami rozporząd...
Do aptek nieustannie trafiają elektroniczne recepty zawierające nowe błędy. Jedną z sytuacji komplikujących wydanie pacjentowi leku, jest ta gdy na e-recepcie z przepisanym lekiem narkotycznym brakuje...