Apteki otrzymały do podpisania aneks do umowy z NFZ, który o wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych waru...
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował filmy instruktażowe pokazujące w jaki sposób będzie od 1 stycznia 2020 roku wyglądało wystawianie i potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne za pośrednictwem eZWM. ...
Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia przypominają świadczeniodawcom oraz aptekom o obowiązku, nałożonym przez ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ś...
Dokładnie od 1 października apteki muszą skanować dokumenty dotyczące realizacji recept dla obcokrajowców. Do tej pory farmaceuci je kserowali i załączali do zestawień refundacyjnych. Nowe rozwiązanie...
Redakcja mgr.farm
21 października 2019
Redakcja mgr.farm
Od dwóch dni farmaceuci sygnalizują w mediach społecznościowych problemy z wysyłką do NFZ zestawień refundacyjnych. Zaniepokojenie wywołał komunikat zwrotny o treści "Brak potwierdzenie w systemie NF...
Redakcja mgr.farm
18 października 2019
Redakcja mgr.farm
Na początku września wielkopolski farmaceuta zwrócił na Twitterze uwagę na absurdalne wymagania dotyczące realizacji e-recept wystawianych dla obcokrajowców. Na jego wpis odpowiedział wiceminister zdr...
W połowie lipca Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wysłała do Narodowego Funduszu Zdrowia pismo, w którym aptekarze wyrażali swoje oburzenie problemami z Portalem Świadczeniodawcy i długim okresem...
Zdaniem Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia uprawniona jest interpretacja, zgodnie z którą pielęgniarka i położna może wystawić receptę na lek recepturowy zgodnie z zaleceniem l...
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosiła rekrutację na stanowiska Głównych Specjalistów w Wydziale Kontroli Aptek i Ordynacji w Departamencie Kontroli. Oferta skierowana jest do kandydatów z wyżs...
Trzykrotnie wzrosną kary umowne, jakie będzie mógł nakładać na apteki Narodowy Fundusz Zdrowia, w każdym ujawnionym i potwierdzonym przypadku niewypełnienia przez pracownika apteki jednego z kilku obo...