Właściciel kilku aptek w Krakowie wraz matką oraz byłą żoną dostali zarzuty wyłudzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia 4 mln i 300 tys. zł. Farmaceuci otrzymali zakaz wykonywania zawodu oraz prowadzenia...
Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Zmiany dotyc...
Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie w aptekach w I kwartale 2019 roku. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły najczęściej danych n...
1 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie zakaz jednoczesnego prowadzenia przychodni i aptek. Prowadzący placówki podstawowej opieki zdrowotnej właściwie nie mają wyboru i muszą zamknąć aptekę.
Prokuratura Rejonowa w Gdyni nadzoruje śledztwo w sprawie wyłudzenia nienależnej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia za leki zawierające substancje odurzające i psychotropowe. Na ławie oskarżonyc...
Dokładnie 1 czerwca weszła w życie tzw. ustawa kontrolerska, która zmienia sposób przeprowadzania kontroli świadczeniodawców przez NFZ. Ustawa wprowadza m.in. "korpus kontrolerski", skupiający tylko o...
Narodowy Fundusz Zdrowia zażądał od apteki zwrotu prawie 140 000 zł refundacji. Powodem był brak podpisu na receptach... farmaceuty, który je realizował. A chodziło o 29 recept na na środki spożywcze ...