W sprawozdaniu z prac Komisji ds. Opieki Farmaceutycznej przy Naczelnej Radzie Aptekarskiej pojawiła się informacja, że 1 lipca 2020 r. planowane jest rozpoczęcie pilotażu opieki farmaceutycznej. Kto ...
Wczoraj aptekarze sygnalizowali, że niektóre z wojewódzkich oddziałów NFZ odrzucają sprawozdania refundacyjne, w których pojawiały się recepty ważne 365 dni, ale zrealizowane po 30 dniach od ich wysta...
Dzisiaj tysiące polskich aptek generują i wysyłają sprawozdania refundacyjne do Narodowego Funduszu Zdrowia. Okazuje się, że aptekarze w mediach społecznościowych sygnalizują problemy z odrzucaniem sp...
Zespół KS-AOW informuje o możliwych problemach, jakie mogą mieć apteki korzystające z tego programu, jeśli w styczniu realizowały refundowane e-recepty "pro familiae" lub "pro auctore". Z powodu rozbi...
Wskutek działania Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie od dnia 16 czerwca 2018 r. do dnia 19 listopada 2019 r. doszło do ujawnienia danych osobowych kierowników aptek w postaci: imienia, nazwiska, nu...
Już wkrótce rozpocznie się kampania edukacyjna Narodowego Funduszu Zdrowia poświęcona zjawisku polipragmazji. Do współpracy przy niej NFZ zaprosił Naczelną Izbę Aptekarską. Powstanie raport na temat p...
W całej Polsce trwają kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące m.in. refundacji mleka Neocate LCP. Preparat jest refundowany tylko dla dzieci w pierwszym roku życia. Okazuje się, że lekarze częs...
Apteki otrzymały do podpisania aneks do umowy z NFZ, który o wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych waru...
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował filmy instruktażowe pokazujące w jaki sposób będzie od 1 stycznia 2020 roku wyglądało wystawianie i potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne za pośrednictwem eZWM. ...
Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia przypominają świadczeniodawcom oraz aptekom o obowiązku, nałożonym przez ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ś...