Osoby uprawnione do wystawiania recept nie muszą już umieszczać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. To efekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która weszła w ż...
"Z informacji przekazywanych przez farmaceutów wynika, że w najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie poprawki w systemie eZWM, która spowoduje skrócenie możliwości realizacji wstecznej zlecenia ...
Od kwietnia farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu uzyskali uprawnienie do wystawiania refundowanych recept pro auctore i pro familiae. Znowelizowane przepisy mogą budzić wątpliwości, co do z...
Śląski OW NFZ wystosował komunikat dotyczący możliwości realizacji e-recept zawierających nieprawidłowy zapis w części dotyczącej ilości ordynowanego produktu leczniczego spowodowany błędem techniczny...
Skarga jednego z posłów na "przestępstwa" aptekarzy do Premiera i zbliżający się termin wejścia nowych sposobów karania aptek, to bez wątpienia najgorętsze tematy minionego tygodnia. O czym jeszcze dy...
Farmaceuci, którzy chcą wystawiać papierowe recepty dla siebie oraz dla rodziny, muszą w pierwszej kolejności uzyskać dostęp do Portalu NFZ. Dopiero po tym możliwe jest pobranie numerów recept i wydru...
Kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia w aptekach zawsze budzą emocje wśród farmaceutów. Wykrywane przez urzędników błędy, bywają dyskusyjne, a nakładane przez nich kary niekiedy zaskakujące. Oto kilka ...
Prezes NFZ przypomina o obowiązku przekazania przez osoby uprawnione do wystawiania recept refundowanych - w tym od niedawna też farmaceutów - adresu elektronicznego, na który będzie doręczana korespo...
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował informację dla farmaceutów, dotyczącą uzyskania dostępu do Portalu NFZ i pobierania numerów recept. Wniosek w tej sprawie można złożyć...
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi analizę danych sprawozdawczych z refundacji leków Arechin i Plaquenil. Wynika z niej, że nie wszystkie apteki stosują ograniczenia w sprzedaży tych leków, które ...