Samorządy lekarzy, farmaceutów, diagnostów, pielęgniarek i fizjoterapeutów apelują do Premiera o objęcie, na koszt państwa, personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ...
Pacjent, który rozpoczął realizowanie e-recepty w konkretnej aptece, pozostające do wydania leki musi odebrać w tej samej placówce. W ostatnich dniach wiele aptek skraca godziny pracy lub zupełnie zaw...
"W imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej pragnę podziękować Wam za ciężką, wręcz heroiczną w ostatnim czasie pracę na rzecz pacjentów. Mimo, iż wielu z Was obawia się o swoje zdrowie, nie rezygnuje z ob...
Naczelna Izba Aptekarska skierowała do Ministra Zdrowia pismo, w którym domaga się działań zmierzających do uregulowania cen surowców stosowanych do wykonywania leków recepturowych i aptecznych. Chodz...
W piątek wieczorem wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej - Michał Byliniak - przedstawił sprawozdanie z działań samorządu aptekarskiego związanych z pandemią koronawirusa. W tym celu zorganizowano "l...
Pod koniec ubiegłego tygodnia do polskich aptek trafiły bezpłatnie 5-litrowe pojemniki z płynem dezynfekującym Trisept Max. Mają one posłużyć personelowi aptek do ochrony osobistej. Okazuje się, że ni...
Farmaceuci są oburzeni faktem, że placówki POZ, które w ostatnich dniach pracują głównie w trybie telekonsultacji, otrzymały bezpłatnie nawet 10 litrów środków odkażających. Tymczasem apteki dla swoic...
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, samorząd aptekarski prosi, by pacjenci ograniczyli wizyty w aptece i kierowali się do nich wyłącznie w przypadku, gdy rzeczywiście potrzebują...
Od dzisiaj nie działają niemal wszystkie szkoły i przedszkola w Polsce. Na mocy "specustawy koronawirusowej" rodzice opiekujący się dziećmi mogą zostać w domu i skorzystać z 14 dniowego zasiłku opieku...
Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca aptekom elektroniczne przekazanie zestawień zbiorczych stanowiących podstawę refundacji do oddziałów wojewódzkich NFZ. Jednocześnie wiceminister zdrowia Janusz Cieszyńs...