Jak donosi Puls Biznesu "cztery lata po przejęciu i dwa lata po ustawie, wywracającej do góry nogami rynek apteczny, fundusz Warburg Pincus chce sprzedać sieć aptek Gemini". Spółka posiada 180 aptek w...
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny połączył 30 postępowań w jedno. WIF uznał, że 30 prowadzonych do tej pory osobno postępowań administracyjnych spółek skupionych wokół DOZ S.A. dotyczy tego s...
Nowelizacja prawa farmaceutycznego weszła w życie już ponad dwa lata temu. Miała być ona ukłonem w stronę farmaceutów zainteresowanych otwarciem własnej apteki i pstryczkiem w nos dla wielkich sieci a...
Zdaniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego sprzedaż produktów leczniczych przez apteki przy udziale serwisu Allegro jako pośrednika nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisac...
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez DOZ kontroli nad spółką Medix. W wyniku koncentracji może dojść do ograniczenia konkurencji wśród aptek na lokalnych ...
PolAtomHurt, który przez ostatnie 30 lat zajmował się dostarczaniem największej ilości znacznika do przerzutów nowotworowych piersi i innych radioizotopów do większości szpitali w Polsce, został zamkn...
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał interpretację, w której uznaje, że przepisy dotyczące posiadania maksymalnie 4 aptek nie mogą być stosowane w postępowaniach dotyczących zmian ze...
Spółka jawna posiadająca w dniu wejścia w życie tzw. ustawy „Apteka dla Aptekarza” zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie może rozszerzyć składu wspólników o spółkę z o.o. Taką opinię pr...
W połowie września jeden z przedsiębiorców wystosował do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wniosek o wydanie interpretacji w sprawie możliwości rozszerzenia jego działalności o sprze...
Redakcja mgr.farm
25 października 2019
Redakcja mgr.farm
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi informuje, że realizacja zapotrzebowania na produkty lecznicze obejmuje sprawdzenie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ma to duże zna...
Redakcja mgr.farm
24 października 2019
Redakcja mgr.farm