Obecnie w Polsce prawie każda apteka jest wyposażona w drukarkę etykiet cenowych. Podejrzewam, że statystycznie 9 na 10 aptek posiada urządzenia marki Zebra. Ciekawe ile osób zdaje sobie sprawę z jego...
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wycofującą z obrotu 3% roztwór kwasu borowego firmy Amara, wykorzystywanego jako surowiec do wykonywania leków recepturowych. Przyczyną wycofania jest bra...
Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów są choroby układu sercowo-naczyniowego. Szacuje się, że w Europie ok. 40% ogólnej liczby zgonów wśród osób poniżej 75. roku życia ma związek z tymi schorzeniami. ...
Narodowy Fundusz Zdrowia coraz uważniej przygląda się sposobom wyceny leków recepturowych przez apteki. Błędy potrafią być kosztowne. Oto lista dwunastu najczęstszych uchybień związanych z lekami rece...
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało podniesienie minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2020 roku ma ono wynosić 2450 zł brutto miesięcznie. Wraz z jego podniesieniem wzr...
Ministerstwo Zdrowia postawiło przed sobą ambitny cel. Do końca 2019 roku chce usunąć wszystkie przepisy, które zobowiązują do stosowania pieczątek w ochronie zdrowia. Do wydania jest 55 rozporządzeń....
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował dane dotyczące wartości refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od stycznia do grudnia 2018 roku. W ze...
Od 1 stycznia 2019 r. wzrasta wysokość opłaty ryczałtowej za lek recepturowy. Do tej pory wynosiła ona 10,50 zł. Od jutra apteki będą pobierać od pacjentów kwotę 11,30 za wykonanie refundowanego leku ...
Zgodnie z treścią Farmakopei Polskiej Wydanie X Tom II jakość wody wytwarzanej w aptece powinna być poddawana kontroli. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina co ile dni należy kon...
Redakcja mgr.farm
25 października 2017
Redakcja mgr.farm
Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia w jaki sposób należy prawidłowo wyceniać w aptekach leki recepturowe, zawierające w swoim składzie jednocześnie etanol i nalewki.
Redakcja mgr.farm
19 października 2017
Redakcja mgr.farm