Naczelny Sąd Administracyjny wydał pod koniec listopada wyrok, w sprawie skargi kasacyjnej pewnej Fundacji na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie niezgodnej z przepisami reklamy apt...
Okręgowy Sąd Aptekarski przy Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej umorzył postępowanie w sprawie farmaceutki, która miała dopuścić się naruszenia obowiązujących przepisów. Apteka, której była k...
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ukarał sieć aptek za umieszczenie na Facebooku plakatu reklamującego konkurs plastyczny dla dzieci. Co ciekawe plakat pojawił się na profilu pracowników...
Jeden z lubuskich okulistów wypisywał swoim pacjentom recepty, na których rewersie było umieszczone logo i dane adresowe apteki z Gorzowa Wielkopolskiego. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął w...
Niedawno Dolnośląski WIF ukarał aptekę za to, że umieściła na banerze hasło „Apteka z tradycjami” oraz podała rok założenia. Inspekcja uznała, że to zabroniona forma reklamy placówki. I choć nie jeste...
Zdaniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego hasło "Apteka z tradycjami" i dopisek "Rok założenia..." umieszczone w szyldzie apteki, to forma zakazanej reklamy tego typu placówek. ...
Redakcja mgr.farm
25 października 2017
Redakcja mgr.farm
Właściciel sieci aptek próbował obejść zakaz reklamy, roznosząc do skrzynek pocztowych mieszkańców dwie ulotki, z których jedna miała być ofertą drogerii, a druga informacją o aptece. Na obu pojawiało...