Śląska Izba Aptekarska informuje o kolejnej karze, jaką Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałoży na aptekę, za naruszenie zakazu reklamy. 8 000 zł za działania marketingowe, które można spotkać w wi...
Alina Górecka, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, podziękowała wszystkim farmaceutom za poparcie listu otwartego do przedstawicieli rządu. Skutkiem było wstrzymanie prac nad zmianą obe...
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny umorzył w całości postępowanie w sprawie podejrzenia złamania zakazu reklamy przez jedną z aptek. Miała ona organizować badania mammograficzne i informować o...
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt: II GSK 1584/18) uznał, że reklamy leków i aptek nie można uznać za działalność jednoznacznie nakierowaną na dobro pacjentów. Apte...
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny umorzył postępowanie w sprawie posługiwania się w celach reklamowych przez aptekę nazwą "Centrum Tanich Leków". WIF uznał, że skoro wydał zezwolenie na prowadzenie ...
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył karę w wysokości 19 500 zł na przedsiębiorcę, który w swojej aptece prowadził "Program Opieki Farmaceutycznej". Program działał w a...
Z projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego skierowanego pod obrady rządu zniknął zapis umożliwiający aptekom udział w programie rządowym Karta Dużej Rodziny. Organizacje pracodawców apelują o powró...
Naczelna Izba Aptekarska popiera wstrzymanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac nad zmianami obecnej formuły zakazu reklamy aptek w kontekście Karty Dużej Rodziny. Samorząd aptekarski przekonuje,...
Nie będzie zmian w zakazie reklamy aptek. Z najnowszej wersji nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która pojawiła się w Rządowym Centrum Legislacyjnym w piątek, usunięto zapisy dotyczące zmian w art. 9...
Pod koniec grudnia Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę, za prowadzenie niedozwolonej reklamy apteki. Jednocześnie okazało się, że na plakacie reklamującym żel Fenistil, umieszc...