Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach nałożył na aptekę karę finansową w wysokości 2000 zł, a żółte kartki w formacie A4, które zawierały opis wybranych produktów wraz z ich cenami. ...
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie wyjaśniające wobec apteki, w której podczas kontroli stwierdzono w izbie ekspedycyjnej ekran, na którym były wyświetlane informacje o ró...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje GIF i WIF dotyczące nałożenia kary pieniężnej na farmaceutkę, która w swojej aptece prowadziła niedozwoloną reklamę. Sąd uznał, że inspektor ...
Lata 90-te XX wieku to czas otwierania własnych biznesów, w tym aptek. Im więcej ich powstawało, tym bardziej zaczęły szerzyć się różne patologie. To one oraz zapętlone powiązania pomiędzy podmiotami ...
Jedna z aptek umieściła informację, w której zachęcała pacjentów do informowania, jeśli którykolwiek z preparatów udało im się kupić taniej w innej aptece. Placówka prowadziła też program lojalnościow...
Według ministerstwa zdrowia rozluźnienie zapisów dotyczących zakazu reklamy aptek stanowiło by niebezpieczny precedens. Zachęcałoby też do postulowania przez lobbystów do znoszenia kolejnych ogranicze...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozpatrywał pod koniec marca sprawę skargi na przewlekłość postępowania Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie udzielenia ulgi w wykonaniu kary pi...
W miniony weekend wiele emocji wśród farmaceutów w mediach społecznościowych wzbudziło zdjęcie sprzed jednej z gdańskich aptek. Ustawiono przed nią "potykacz" informujący, że w przypadku problemu z uz...
Poseł Jarosław Gonciarz (PiS) pyta Ministra Zdrowia czy istnieje możliwość zawieszenia stosowania art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne - czyli zakazu reklamy aptek - na czas epidemii koronawirusa. Jeg...
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na początku marca nałożył na aptekę karę w wysokości 1000 zł, za naruszenie zakazu reklamy. W izbie ekspedycyjnej wystawiono koszyk z nadrukowanym symb...