Wiele krajów unijnych realizuje programy propacjenckie. U nas jest to niemożliwe ze względu na obowiązujące zakazy prawne. W ramach V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbyła się dyskusja n...
Firma Google umożliwiła aptekom internetowym w Wielkiej Brytanii i Holandii kierowanie reklam na Niemcy. Ponadto przypomina zasady promocji nieautoryzowanych aptek.
3 kwietnia sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się projektem nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, z którego po konsultacjach społecznych zniknął zapis umożliwiający aptekom udział w programie Karta Duż...
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w wyroku, że eksponowanie na billboardzie informacji o cenach hurtowych apteki jest niedozwoloną reklamą apteki. Nawet jeśli mieści się to w nazwie placówki. ...
Śląska Izba Aptekarska informuje o kolejnej karze, jaką Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałoży na aptekę, za naruszenie zakazu reklamy. 8 000 zł za działania marketingowe, które można spotkać w wi...
Alina Górecka, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, podziękowała wszystkim farmaceutom za poparcie listu otwartego do przedstawicieli rządu. Skutkiem było wstrzymanie prac nad zmianą obe...
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny umorzył w całości postępowanie w sprawie podejrzenia złamania zakazu reklamy przez jedną z aptek. Miała ona organizować badania mammograficzne i informować o...
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 grudnia 2018 r. (sygn. akt: II GSK 1584/18) uznał, że reklamy leków i aptek nie można uznać za działalność jednoznacznie nakierowaną na dobro pacjentów. Apte...
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny umorzył postępowanie w sprawie posługiwania się w celach reklamowych przez aptekę nazwą "Centrum Tanich Leków". WIF uznał, że skoro wydał zezwolenie na prowadzenie ...
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył karę w wysokości 19 500 zł na przedsiębiorcę, który w swojej aptece prowadził "Program Opieki Farmaceutycznej". Program działał w a...