Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że apteka naruszyła zakaz reklamy umieszczając na budynku plakat m.in. z napisem: "Informujemy, że apteka pacjentom wydaje tańsze leki zamienniki z ni...
Karę upomnienia nałożył Naczelny Sąd Aptekarski na farmaceutkę pełniącą funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Kobieta umieściła na Facebooku ofertę "posezonowej wyprzedaży...
Powraca temat honorowania Karty Dużej Rodziny przez apteki i punkty apteczne. W projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zaproponowano zmianę brzmienia art. 94a Prawa farmaceutycznego (zakaz reklamy apt...
Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie nałożył na właściciela apteki karę w wysokości 1000 zł, za umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z różnymi produktami, na których umieszczo...
Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 4000 zł, za naruszenie zakazu reklamy aptek. Jedna z nich umieściła w izbie ekspedycyjnej informację o tym, że leki recepturowe ...
W ostatnich dniach na kilku portalach internetowych pojawiło się szereg artykułów sponsorowanych na temat aptek internetowych. W każdym z nich wymieniana jest jedna, konkretna apteka. Dotychczasowe de...
Czy plakat z reklamą leku znajdujący się w witrynie apteki, może też reklamować samą aptekę? Przed takim pytaniem stanął niedawno Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu. Do złożen...
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył dwie kary po 5 000 zł, na przedsiębiorców, którzy byli związani z publikacją artykułu sponsorowanego na temat marketingu aptecznego, w jednym z...
Apteka internetowa zorganizowała na swoim fanpage'u na Facebooku konkurs. Użytkownicy mieli pod postem konkursowym umieszczać zdjęcia, ilustrujące korzystanie z uroków urlopu. Najciekawsze zdjęcia zos...
Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, gdy apteka daje youtuberce ogromny rabat lub bon na zakupy, jeśli opowie o zawartości paczki w jednym ze swoich filmów. Kara 200 zł, jaką Pomorski WIF niedawno nało...