"Główny Inspektor Farmaceutyczny ma zamiar cofnąć zezwolenia na prowadzenie apteki wszystkim podmiotom, które współpracowały z przychodniami" - twierdzą posłowie Konfederacji w interpelacji skierowane...
Poseł Robert Kwiatkowski skierował do Ministra Zdrowia interpelację, w której porusza problem "słupowania" na rynku aptecznym. Pyta w niej również o obsadę kadrową oraz skuteczność działania wojewódzk...
Kilkoro posłów skierowało interpelacje do Ministerstwa Zdrowia i Premiera w sprawie wsparcia dla aptek i punktów aptecznych w związku z pandemią koronawirusa. Pytają między innymi czy planowane są w n...